Обучение за кандидат-осиновители

Обучение за кандидат-осиновители

В Център за обществена подкрепа "Славейков" се проведе Обучение за кандидат-осиновители. Всеки месец в центъра за обществена продкрепа "Славейков" към ИСДП се провеждат курсове за кандидат-осиновители. Обученията се провеждат по програми одобрени от АСП и ДАЗД и са задължителни за хората решили да станат родители на деца, които не са техни биологични. Курсовете имат за цел да ги подготвят да станат родители на деца със специфични нужди. Обучението водиха Антон Петров - психолог и Диляна Гожанова - специалист социални дейности.