Обучение за новоназначени пробационни служители

Обучение за новоназначени пробационни служители

Новоназначени пробационни служители и стажант – обучители преминаха 14 дневно въвеждащо обучение по профила на компетенциите, насочено към подобряване на тяхната първоначална подготовка. Обучението се проведе в учебния център на ГД "ИН" и обхвана 29 професионалисти. По-успешната адаптация в системата на всеки служител бе допълнително подкрепена от практическите занятия и стажа, следващ обучението.

Обучението е част от проект “Повишаване на компетенциите на пробационните служители” , който Институтът изпълнява в партньорство с фондация С.Е.Г.А. и в тясно сътрудничество с Министерство на Правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанието” и областните служби „Изпълнение на наказанието”.

Програмата бе разработена така, че да осигури подготовка на новите служители, ориентирана към компетенции за работа и управление на случай, умения за интервюиране, включително провеждане на мотивационно интервю с осъден, изработване на оценка и планиране на изпълнение на присъдата. Затвърждаване на познанията им в националната нормативна рамка и фокус върху международните стандарти за правосъдие бяха другите основни теми в обучителните модули.

Галерия