Обучение за обучители и наставници на пробационни служители

Обучение за обучители и наставници на пробационни служители

Обучението на обучители и наставници на пробационни служители подкрепя професионализирането на тяхната работа като специалисти, които в работното си ежедневие предават знания и опит на възрастни. Програмата представи различни форми за повишаване на професионалната саморефлексия и целеше да развие уменията за подготовка и провеждане за супервизия и интервизия сред обучаемите, както и нагласи за саморефлексия сред тях и споделяне на тяхната практика. Друг фокус на обучението бе поставен върху уменията на участниците да наставляват екипи в различните етапи от тяхното развитие и използването на екипната супервизия в този процес.

 

Обучението се проведе в периода 9 – 11.12.2015 г. във Велико Търново, в рамките на проект "Повишаване на компетенциите на пробационните служители" и обхвана 25 професионалисти от системата на дирекциите за „Изпълнение на наказанието”.

Галерия