Oбучение за съдии, адвокати, медиатори

Oбучение за съдии, адвокати, медиатори

Oбучение за съдии, адвокати, медиатори

Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ), в партньорство с Националната мрежа за децата (НМД), Институт по социални дейности и практики (ИСДП), Фондация „За нашите деца” и Асоциация „Родители”, организира БЕЗПЛАТНО ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ за СЪДИИ, АДВОКАТИ и МЕДИАТОРИ в няколко града в страната.

Обучението ще включва кратко представяне на основните цели и дейности по проекта „Децата на фокус“, както и следните панели:
- „Какво знаем и какво не знаем за децата и детското развитие. Ериксон, Пиаже, Маслоу – теория и практика“;
- „Съдебно решаване на родителски спорове. Домашно насилие и родителско отчуждение“;
- „Анализ на добри практики от чужбина“;
- „Единна методология за изследване най-добрия интерес на детето“;
- „Информационни сесии за родители, преминаващи през развод“;
- „Съдебно препращане към информационни сесии и медиация“.

Темите са изключително актуални и представляват интерес за съдии, адвокати и медиатори, работещи в сферата на семейното право.
За записване - пишете ни на адрес: deca@pamb.info.
NB! Възможно е записване и само за една от двете дати.

Обучението е част от изпълнението на проекта „Децата на фокус в реформата на съдебната система”, финансиран от ЕС и Оперативна програма "Добро управление".