Подкрепа на детство без насилие и с уважение към детето

Подкрепа на детство без насилие и с уважение към детето

Представители на ИСДП взеха участие в две конференции, посветени на борбата с насилието на деца, които се проведоха на 26 и 27 ноември в Хелзинки, Финландия. Конференцията „Подкрепа на детство без насилие и с уважение към детето” бе част от финландското председателство на Съвета на ЕС. Целта на конференцията бе да подобри общото разбиране на европейско ниво за начините за насърчаване на детството без насилие с акцент върху това как участието на децата може да помогне за постигането на това. Една от основите  дискусии бе посветена на резултатите и научените уроци на финансирания от ЕС проект Промис 2, по който работи и ИСДП.  Конференцията ще предложи възможности за размисъл, диалог и взаимно учене около политики, законодателство, изследвания и нагласи по тези въпроси. Представители на правителства, научни среди и практици се събраха заедно, за да обсъдят как семействата могат да бъдат подкрепени в грижата си за децата.

Втората конференция „Да спрем празния ход – край на домашното насилие” съдържаше специален панел, насочен към децата – жертви или свидетели на домашно насилие. Бе обсъден въпросът как домашното насилие влияе на развитието на детето и какви интервенции могат да бъдат предприети. Изследваният посочват, че ако детето преживее над 4 неблагоприятни преживявания в детството, рисковете за неговото развитие се покачват неимоверно. Tiina Astola, генерален директор на генерална дирекция „Правосъдие и потребители”  обяви и новите европейски развития по отношение на правата на детето – подготвя се нова стратегия за детето на ЕС, която включва и правата на децата жертви.