ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР НА ТЕМА: МОДЕЛ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В УЧИЛИЩНАТА СРЕДА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР НА ТЕМА: МОДЕЛ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В УЧИЛИЩНАТА СРЕДА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР НА ТЕМА:

МОДЕЛ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В УЧИЛИЩНАТА СРЕДА

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО

(уебинар на български език)

08.02.2023 г., 14.00-15.30 часа

Линк към страницата на уебинара:

https://childhub.org/bg/uebinari-za-zakrila-na-deteto/model-za-razreshavane-na-konflikti-v-uchilische-za-prevenciya-na-nasilieto

Участници: педагогически специалисти, учители, социални работници, психолози и всички, за които темата представлява интерес.

Уебинарът се провежда от екип на Сдружение ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ в рамките на Проект „РЕВИС-Превенция и отговор на насилието сред деца в училищна възраст“, финансиран по Програма „Права, равенство, гражданство 2014-2020“ на Европейския съюз. Проектът се координира от Регионалния офис на Terre des Hommes в Унгария и се реализира в партньорство с организации от Румъния, Хърватия и Сърбия.

По време на уебинара ще проучим как възстановителните подходи могат да подпомогнат работата ви, развивайки способност за справяне с конфликтни ситуации у младите хора и персонала в училище. Ще бъде представен един възможен модел за ненасилствено решаване на конфликти и противоречия в класната стая, който се основава на ключови принципи от възстановителното правосъдие. Прилагането на модела дава възможност не само на участниците в конфликта, но и на засегнатите от него, т.е. цялата класна/училищна общност да се изправят заедно и да говорят за това какво се случи, кой беше повлиян, как се почувства всеки от нас и от какво има нужда. Превенцията на насилието е свързана с формиране на общностна култура и мислене, където всеки е важен и отговорен за последствията, където не се вика, удря и наказва и където всички могат да помогнат за трансформиране на взаимоотношенията помежду им.

Във втората част ще можем да чуем какви практики се прилагат за справяне и решение с насилието в училищната среда, разработени по проект РЕВИС.

Водещи на уебинара:

Борислава Гицова

Борислава Гицова


Координатор на международни проекти, ориентирани към въвеждане на систематичен метод за превенция на насилието и закрила на децата от всички форми на насилие и прилагане на възстановителни практики за разрешаване на конфликти и подобряване на взаимоотношенията в училище. Има дългогодишен опит и експертиза за развиване и прилагане на систематичното и цялостно приемане на възстановително мислене и умения в училищната общност. Притежава квалификации и сертификати за правоспособност в областта на прилагане на възстановителни практики, включително и за обучител по темата. Практикува фасилитиране на кръг, семейно-групови конференции, други възстановителни процеси за решаване на конфликти в общността.


Звездица Асенова Пенева-Ковачева

Звездица Асенова Пенева-Ковачева

Дългогодишен експерт по теми свързани с права и закрила на децата, които в последните години развива като Програмен директор в Институт по социални дейности и практики, методист, супервизор и обучител в полето на социалната работа. Разработва и координира програми, проекти и изследвания в социалната сфера и в областта на правата на децата с фокус деца жертви и свидетели на престъпления, деца в конфликт със закона. Специфичен интерес представлява темата за насилието над деца, включително и превенция на тормоза и насилието в училищна среда. Привлечена е от идеите на възстановителното правосъдие и има опит в прилагане на  практики за решаване на конфликти в общността като помирителни кръгове, семейно-групови конференции и други възстановителни процеси за ненасилствена комуникация, най-вече сред деца и млади хора. В този фокус, е преминала обучения по фасилитиране на кръгов процес в Transforming Conflict, National Centre for Restorative Justice in Youth Settings Mortimer Hill.

 

Как да се включите:

Използвайте линка по-горе, за да се регистрирате за уебинара. Няколко часа преди уебинара ще получите мейл с линк към стаята за уебинара и инструкции как да се присъедините. Присъединяването е много лесно, не изисква никакви специални умения от вас и отнема само минута или две. Можете да се присъедините към уебинара от вашия компютър, таблет или мобилен телефон.