Правата на децата в конфликт със закона - среща между тийнейджъри

Правата на децата в конфликт със закона - среща между тийнейджъри

На 28.04.2017г. в Центъра за обществена подкрепа - Пиротска се проведе среща между социални работници и младежи на възраст 13 -18 години - Съвет на потребителите. Всички заедно обсъждаха правата на децата, които са в ситуация на конфликт със закона.

Форумът  събра 11 деца и младежи, които по интерактивен начин – чрез ролева игра, фасилитирана от психолог и психотерапевт, изразиха своя обратна връзка от услугите, които ползват в Центъра за обществена подкрепа. Изразиха и мнението си за правата на децата като цяло и споделиха емоции и нужди от подкрепа за гарантиране на правата им.

Накрая младежите споделиха, че заниманието им е било много полезно и че с радост биха се включили в следващи инициативи на ЦОП-Пиротска.