Представяне на модела „Професионална работилница” в Шумен

Представяне на модела „Професионална работилница” в Шумен

Каним ви да се запознаете в детайли с иновативен модел „Професионална работилница” целящ да оптимизира екипната ефективност и комуникация.
Моделът е подходящ за екипи работещи в социалната сфера, доставчици и ръководители на услуги.
Моделът е авторски и е създаден от Институт по социални дейности и практики на базата на съчетаването на теория и практика.


Вярваме, че моделите, които ИСДП разработва са успешни, защото ги развиваме като:
- провеждаме научни и научно-приложни изследвания;
- проучваме опита си и го предаваме на професионалната общност;
- разпространяваме нови знания и умения;
- подкрепяме професионалното развитие чрез споделяне и осмисляне на собствения ни опит.


Професионална работилница е интегративна, интерактивна и гъвкава форма на подкрепа на професионалисти, работещи в социални услуги.
Професионалната работилница включва:
- определяне на водещата актуална потребност на екипа;
- изясняване на целите и задачите;
- предлагане и провеждане на набор от специфични консултативни дейности формирани от поставените цели и задачи;


Запознаването с модела ще води Звездица Пенева-Ковачева - е експерт в Институт по социални дейности и практики с дългогодишен професионален опит, тя е Програмен директор „Обучения” в Институт по социални дейности и практики и Директор на Центъра за професионално обучение към организацията.
Предвидено е време за въпроси и обсъждане.
Събитието ще се проведе на 14-ти февруари 2019 от 10 до 11 часа в сградата на КСУДС-Шумен.


Събитието е със свободен вход, но изисква предварителна регистрация.
Местата са ограничени, моля запазете своето място на sapi_obuchenia@abv.bg.
Моля, имайте предвид, че регистрацията във Фейсбук не ви гарантира запазено място.
За повече информация и въпроси може да се обърнете към наш експерт на тел: 02 852 47 13, 0892 232781 и на ел.поща: z.kovacheva@sapibg.org, sapi_obuchenia@abv.bg