Процедура за избор на изпълнител на услуга:Осигуряване на комуникация, информация и публичност по Проект "Достъп до справедливост"

Процедура за избор на изпълнител на услуга:Осигуряване на комуникация, информация и публичност по Проект

ИСДП обявява процедура за избор на изпълнител на услуга:Осигуряване на комуникация, информация и публичност по Проект "Достъп до справедливост". Проектът се реализира по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGJUSTICE-3.002-0002-C01 по Малка грантова схема на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 в периода 05.08.2022 г.-05.04.2024 г. в партньарство с Фондация "Здраве и социално развитие".

Проектът е насочен към подобряване възможностите на уязвими деца от ромската общност да получат справедлив и съобразен с правата им достъп до правосъдие чрез развиване и внедряване на специализирана социална услуга "Достъп до справедливост", която се основава на интегриран подход.

Срокът за кандидатстване е до 17.00 часа на 05.12.2022 г.

Документи за кандидатстване може да намерите тук/в прикачените файлове.

За информация: sapi@sapibg.org, Звездица Пенева-Ковачева-ръководител проект