ПРОФЕСИОНАЛЕН ДИАЛОГ ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО СЛЕД АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА”(OUTogether)

ПРОФЕСИОНАЛЕН ДИАЛОГ ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО СЛЕД АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА”(OUTogether)


На 08 май се проведе среща на професионалисти с цел обсъждане на актуалната ситуация и идеи за подобряване на подготовката на младежи за напускане на алтернативна грижа и подкрепа. Поради епидемията от Ковид-19 срещата се проведе онлайн.
    
По време на срещата Проф. Нели Петрова говори за контекста на процеса на подготовка за напускане на алтернативна грижа и подкрепата след това и очерта на основните предизвикателства в процеса.Петя Димитрова, директор програма в ИСДП представяне на цялостната програма за работа с деца, напускащи грижа по проект “Заедно след алтернативна грижа (OUTogether)”.  Методологията бе предварително предоставена на всички участници за подробно запознаване бе бъде дискутирана по време на срещата.Експерти от екипа на ИСДП споделиха опит от пилотирането на програмата. Последва обсъждане на тема "Как преходът да стане по-плавен и нетравмиращ за младежа напускащ резидентна грижа и приемна грижа."