„Професионализиране на социално-възпитателните интервенции в правосъдието за деца: Предизвикателства и възможности във Франция и България”

„Професионализиране на социално-възпитателните интервенции в правосъдието за деца: Предизвикателства и възможности във Франция и България”

Конференция: „Професионализиране на социално-възпитателните интервенции в правосъдието за деца: Предизвикателства и възможности във Франция и България” ще се проведе на 23.10. – 24.10. 2018 г., във Факултета по науки за образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски”, бул. „Шипченски проход” 69А, зали 213 и 601.

Организатори са:  „Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители” към Факултет по науки за образованието и изкуствата на СУ „Свети Климент Охридски” и Институт по социални дейности и практики, в партньорство с Национална мрежа за децата и с подкрепата на  Френското посолство в София и Френския институт в България.„

В конференцията ще участват представители на българската академична общност и френски университетски преподаватели.

Темите на конференцията обхващат обучението, образованието и професионалните стандарти при професионалистите, ангажирани със социално-възпитателна дейност с деца в системата на младежкото правосъдие .

Ще бъде отворено и пространство за обсъждания и дискусии.

Вход свободен. Осигурен превод.

При нужда от повече информация, моля свържете се с нас на:

тел. 02/ 852 47 13, или e-mail: sapi@sapibg.org.