ИСДП ВИ КАНИ НА УЕБИНАР НА ТЕМА „Осигуряване на приобщаваща и приятелска среда за децата”

ИСДП ВИ КАНИ НА УЕБИНАР  НА ТЕМА „Осигуряване на приобщаваща и приятелска среда за децата”

Времето се захлажда, но PROMISE се загрява. Присъединете се към нас на 13 септември от 16:00 часа за уебинар, на който ще обсъдим осигуряването на приобщаваща и подходяща за децата среда с акцент върху стандартите за качество на Барнахус.

Темите ще са право на изслушване и получаване на информация и осигуряване на среда, подходяща за деца.

Регистрирайте се тук.

Лекотри са  Ан Линд-Лиайберг от Естония и Беата Войтковска от Фондация Empowering Children от Полша.

Включилите се ще могат:

• да разберат повече за методите и резултите от консултациите с децата и тяхното мнение за услугата;

• да обсъдят начини за включване, интегриране и обратна връзка  от децата, хората, които се грижат за тях и професионалистите;

• да научат повече за практическите задачи  при планирането, провеждането и подсигуряването на услугите;

Уебинарът е насочен към професионалисти във всички етапи на подготовката, планирането и непрекъснатото подобряване на Барнаус или подобни форми, които осигуряват мултидисциплинарен и междусекторен  подход към  деца жертви и свидетели на насилие.

Горещо приканваме участниците да задават въпроси и да допринесат със собствения си опит в чат функцията по време на уебинара.

Молим да се чувствайте поканени и да изпратите своите въпроси предварително.

Регистрация.