ПРОМИС ви кани на уебинари за услугите Барнахус

ПРОМИС ви кани на уебинари за услугите Барнахус

В момента много страни в Европа се движат бързо към създаването, развитието и разширяването на техните услуги Барнахус или други услуги. Областта на познание и опит нараства, откъде възниква и нуждата от споделяне на информация между различните общности.

Серията ПРОМИС уебинари ви кани да участвате в дискусиите в рамките на Европейското движение "Барнахус".

По време на ПРОМИС 1 бяха избрани професионалисти от цяла Европа, които да участват в срещите за обмен на проектите ПРОМИС. Тези срещи включиха лекции, обучения и дискусии по ключови принципи, стандарти и предизвикателства, които трябва да бъдат разгледани при откриването и управлението на мултидисциплинарно и междуведомствено сътрудничество за деца- жертви и свидетели на насилие.

В серията Уебинари ще разгледаме и разширим темите, обхванати в ПРОМИС 1. Заедно с това динамично ще отговарим на възникналите въпроси, ще предложим часове за чат върху избрани теми и ще споделим най-добрите практики и съветите от дейностите на проекта ПРОМИС 2.

Уеб-семинарите ще се водят на английски език. Разумен начин за ангажиране в застъпничество на национално ниво и включване на колеги, които не говорят английски език, е да гледате уеб-семинарите заедно или дори да планирате кратка среща в уеб-портала.

 

17 май 2018 15:00 часа

„20 години модела Барнаус - с участието на Браги Гудбрансон”

Регистрирайте се ТУК

 

24 Май 2018 16:00 часа

„Адаптиране на концепцията "Барнахус" към местната реалност”

 

7 юни 2018 ч. 15:00 часа

„Да работим заедно в най-добрия интерес на детето: обсъждане на официалните споразумения и ежедневната работа на мултидисциплинарното междуведомствено сътрудничество”

 

14 юни 2018г. 15:00 часа

„Законът е един от основните фактори”

Подробности за всеки един от уебинарите можете да откриете ТУК

Повече за проекта "ПРОМИС" и услугите Барнахус, прочетете на посочения линк.