Проведе се втора част на обучение „Оценка на потребностите на деца жертви” в рамките на проект “Чуй детето – става ли правосъдието дружелюбно към детето?”

Проведе се втора част на обучение „Оценка на потребностите на деца жертви” в рамките на проект “Чуй детето – става ли правосъдието дружелюбно към детето?”
На 26 и 27 май в гр. Видин се проведе обучение на тема „Италианските  инструменти за оценка на потребностите на деца жертви. Споделяне на опит”, с лектори Виттория Куондаматео и Грета де Сантис от асоциация Il Fiore del deserto. Нашите партньори представиха пред мултидисциплинарния екип системата около деца, жертви на престъпление и насилие и съществуващите механизми за гарантиране на правата на децата в Италия. Специално пространство беше отделено за обсъждането на добра практика за взаимодействие между Болница Умберто I в гр. Рим, неправителствения сектор, системата за закрила, съда, прокуратурата и полицията. Умберто I e най-голямата болница в Европа и от няколко години успешно прилага т.нар. Розов код, който представлява оказването на специализиран прием и подкрепа на жени и деца, жертви на насилие, които постъпват в болницата. Друг основен акцент в обучението беше работата със семейства, които извършват насилие над децата си, по време на разследването и след приключването му. 

Материалите от обучението можете да свалите от тук и тук.