Провеждане на Съвет на потребителите в Центровете на ИСДП – в гр.София

Провеждане на Съвет на потребителите в  Центровете  на ИСДП – в  гр.София

 

Съветът на потребителите се провежда в Центровете за обществена подкрепа на ИСДП. Форматът допринася за по-доброто взаимодействие между професионалистите и потребителите на услуги в ЦОП. Това е една възможност за обратна връзка от Вас - нашите партньори към нас - отговорните специалисти в ЦОП, която ни служи за подобряване на качеството на услугите.                         В Съвета на потребителите очакваме да се включат деца и родители, ползващи или ползвали услугите на ЦОП, както и различни специалисти, работещи с деца и родители по темата, партньори от системата за закрила на детето.

 

През месец ЮНИ  2018г.  за двата Центъра за обществена подкрепа в София ще се проведе Съвет на потребителите като  темата е:   „Не” на агресията в училище, застъпничество, защита.” Тя е изведена от нуждите на децата на ЦОП, както и от приоритетите на ИСДП за подкрепа на деца в риск,  защита и застъпничество за правата им.            

 

Дата и час и място  на провеждане:

 

На 08.06.2018г. от 16.00ч. в  ЦОП  „Славейков”, ул.”Пиротска” № 175 , зала №10

 

Заповядайте! Ще Ви очакваме!