Първи юни в Център за обществена подкрепа

Първи юни в Център за обществена подкрепа

По повод  Международния ден на детето - Първи юни, специалисти от Центъра за обществена подкрепа организираха  Детска работилница за правата на децата в 16 ОУ „Райко Жинзифов” в район Надежда и с група деца, които ползват услуги към ЦОП - Пиротска.  Заедно със специалистите децата изясниха правата и задълженията си и споделиха мнението си по много от важните въпроси. Това ги накара да се почувстват значими и да потърсят отново подкрепата на специалистите от ЦОП-а.