ПУБЛИЧЕН ИЗБОР ЗА ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ ЗАДАНИЕ

ПУБЛИЧЕН ИЗБОР ЗА  ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ  ЗАДАНИЕ

Публичен избор за логистични услуги

Задание

Местоположение: България

Обект на процедурата: Извършване на логистични услуги в рамките на проект „БОДРОЗИ“ – организиране на транспорт, настаняване, изхранване, кафе-паузи и зали на участници в обучения в периода 01.09.2021 – 30.10.2021 Продължителност:  2 месеца

Очакван обхват на услугата: организиране на логистиката за провеждане на 7 тридневни обучения за 25 обучаеми и двама обучители, включително покриване на транспортни разходи, осигуряване на нощувки, конферентни зали и оборудване, храна и кафе-паузи

Основание за заданието: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА СДУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ” ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОЛУЧЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, чл. 6, ал. 1, т. 3 „публичен избор”

Дата на публикуване: 09.08.2021 г.

Подробности може да видите в прикачение файлове.