Работна среща "Лаборатория", КСУДС Видин

Работна среща

По инициатива на ИСДП в КСУДС Видин се проведе интервизионна работна среща, тип "Лаборатория" със специалисти от различни организаци и институции. Водещи на срещата бяха г-жа Даринка Янкова - изпълнителен директор на ИСДП и проф. Нели Петрова - председател на Управителния съвет на ИСДП. Лабораторията е форма за професионална интервизионна подкрепа за специалисти, които работят по един и същи случай, с цел подобряване на взаимодействието и стимулиране постигането на позитивна промяна. Беше обсъден случай със синдром на родителско отчуждение. Участниците изразиха удовлетворение от срещата и изявиха желание подобни събития да се превърнат в традиция.