Трета работна среща на партньорите и учебен семинар във Франция

Трета работна среща на партньорите и учебен семинар във Франция

Срещата на партньорите и учебен семинар на тема „Мултидисциплинарен подход за изслушване на деца” бяха проведени в периода 22 – 26 юни, 2015 година в Париж и в Анжер.

Фокусът на срещата бе поставен върху модела на взаимодействието на системите за закрила, правосъдието и здравеопазването при случаите на деца, пострадали от престъпление във Вал де Марн, един от най-гъсто населените департаменти във Франция, с население надвишаващо 1 300 000 жители.

Добра практика за временно настаняване на момичета, жертви на сексуално насилие, в къщи от семеен тип беше представена от директора на отдела Социални грижи за деца към Вал де Марн.

Партньорите се запознаха и със съвместната работа на болницата, полицията и съда в Анжер. Проведе се посещение на Педиатричното медико-правно звено, разположено в детското спешно отделение към Университетската болница в Анжер. Помещението е оборудвано с венецианско огледало и позволява да бъде направен разпит на децата, постъпили в болницата, по щадяща процедура. Разпитът се провежда от специално обучен служител на полицията, а социални работници, служители на болницата, провеждат подготовката на детето за изслушването и придружават детето и семейството при извършването на медицински прегледи. В Анжер са изградени още две стаи за щадящо изслушване на деца, разположени съответно в полицията и в съда. Благодарение на добрата подготовка на професионалистите и подкрепата, която оказва La Voix de l’Enfant в региона, е развита добра практика за местно взаимодействие, така че да се осигури закрила и да се гарантират процесуалните права на децата жертви.

Обсъдени бяха първи препоръки за прилагането на мултидисциплинарен подход, за да се гарантира правото на защита, закрила и рехабилитация на децата, жертви на престъпление.

Галерия