Резултати от проекта „Приятелски към децата правни инструменти“

Резултати от проекта „Приятелски към децата правни инструменти“

Проектът „Приятелски към децата правни инструменти“ приключи.

В този бюлетин  обобщаваме резултатите, продуктите и последните новини от този европейски проект, който се стреми да насърчава правата на децата, заподозрени или обвинени в престъпление. Проектът е съфинансиран от Програмата за правосъдие на Европейския съюз.

Информационни листовки

В рамките на този проект бяха публикувани информационни листовки за правата на децата, заподозрени или обвинени в наказателни производства. За да ги разгледате, отворете връзката: https://sapibg.org/en/book/informacionni-listovki-pravata-na-decata-v-nakazatelnoto-proizvodstvo

Листовките информират децата за техните права по отношение на три фази на наказателното производство: арест, съд и досъдебно задържане. За всяка фаза има специална листовка, насочена към децата, в допълнение към съответната версия, насочена към техните родители или законни настойници. Тези листовки се съществуват на общо 27 езика.

Целта на този инструмент е да позволи на децата, които се окажат замесени в една от фазите на наказателното производство, да научат за своите права. Листовките са написани на достъпен език, което може да помогне на децата да упражняват по-ефективно правото си да участват в наказателни производства, в които участват.

Събития

На 12 декември 2019 г. всички партньорски организации по проекта „Приятелски към децата правни инструменти “, както и експерти и специалисти в областта на правосъдието за непълнолетните се събраха във Валенсия на заключителната конференция на проекта, която представи резултатите от проекта и крайни продукти

Освен това, от европейска гледна точка беше представен общ преглед на правосъдието, подходящо за деца, което взе предвид разнообразния опит и принос на различни държави с теми, вариращи от насоките на Съвета на Европа за правосъдие, подходящо за деца, до предизвикателствата, които се различават Европейските системи за правосъдие по отношение на непълнолетните са изправени, както и анализ на процедурните гаранции, европейските директиви и персонализирани грижи в правосъдието за непълнолетните, всичко това от подхода на отстояване на най-добрите интереси на детето и защитата на правата на децата.

В деня преди конференцията във Валенсия се проведе четвъртата ръководна среща на партньорите от проект „Приятелски към децата правни инструменти”. Партньорите споделиха резултатите, получени по време на пилотното проучване, проведено за оценка на ефективността на листовките във всяка държава, които бяха използвани за изготвяне на доклад, който скоро ще бъде публикуван. Друга тема бе кампанията за разпространение на проекта, която е насочена основно към запознаване с информационните листовки на целевите групи на проекта и други заинтересовани страни.