Сбогом, генерал Василев

Сбогом, генерал Василев

С дълбока скръб споделяме тъжната новина за смъртта на генерал-майор Петър Василев, дългогодишен директор, зам. директор на Главна дирекция по изпълнение на наказанията към Министерство на правосъдието.

Петър Василев бе член на Учебно-методическия съвет към Институт по социални дейности и практики, консултант към Програмата „Правосъдие приятелско към детето”, изключително ценен за нас като експерт, обучител, автор на научно-приложно статии, материали, рецензент и приятел.

 

Скърбим за него.

 

Проф. д-р Нели Петрова, Даринка Янкова, Елена Манасиева, Надя Стойкова, Гергана Кирилова, Зорница Москова и целият екип на Институт по социални дейности и практики.