Индивидуална оценка в наказателното правосъдие | Семинари

Индивидуална оценка в наказателното правосъдие | Семинари

Институт по социални дейности и практики ще проведе поредица от семинари на тема: Индивидуална оценка в наказателното правосъдие в градовете Пловдив, Велико Търново, Шумен, Бургас и София. За участие са поканени съдии и прокурори на областно ниво, разследващи полицаи, представители на ОСИН, РДСП, ДСП, РИО на МОН, РЗИ, общини и неправителствени организации, доставчици на социални услуги.  

 

Във връзка с изискванията на Директива 2012/29 на ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепа и защита на жертвите на престъпления и въвеждането им в българското законодателство, Институт по социални дейности и практики провежда семинарите, насочени към професионалисти, имащи отношение към правосъдието за деца.

 

В рамките на отделен панел: „Смисълът на алтернативните наказания, роля на предсъдебния доклад за справедливо правосъдие”, предвиден за семинарите в Пловдив, Велико Търново и Бургас, ще бъдат обсъдени значението на предсъдебния доклад за индивидуализиране на присъдата, възможностите за включване в него на ресурсите в общността, като социални и други услуги за подкрепа, промяна и заетост с цел увеличаване на възможностите за включване на програми за обществено въздействие в присъдата. Целта на този панел е да се повиши информираността, разбирането и чувствителността на професионалистите към смисълът на наказанието пробация и към съвместната работа в името на справедливо правосъдие. 

 

Дати:

Пловдив – 24.03 | 25.03 | хотел Лайпциг, бул. „Руски” №70

Велико Търново – 30.03 | 31.03

Шумен – 30.03 | 31.03

Бургас – 31.03 | 1.04

София – 13.04

 

Семинарите се провеждат във връзка с изпълнение на  проект „Повишаване на компетенциите на пробационните служители”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, Програма BG15 и проект „Чуй детето - става ли правосъдието приятелско към детето”, JUST/2013/JPEN/AG/4601, финансиран от Европейската комисия. Програмите за отделните събития се публикуват след статията.