Споделихме опита си с арменска делегация

Споделихме опита си с арменска делегация

Миналата седмица 12 членна делегация на Министерството на труда и социалните политики на Армения посети Център за обществена подкрепа "Славейков" управляван от ИСДП.

Делегацията гостува в България по покана на УНИЦЕФ и бе придружена от експерти от Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане.

Гостите се запознаха с работата на експертите в ЦОП "Славейков" и проявиха засилен интерес към опита им в разпит и изслушване на деца жертви или извършители на престъпления в Синя стая, работата с деца в контакт и конфликт със закона, младежи в пробация и младежи във висок риск.

Делегатите благодариха и изказаха надежда, че ще имат възможност да приложат наученото в своята страна.

Партньорството между България и Армения цели обмяната на опит и на добри практики.