Старт на кампанията „Училището като сигурно място за децата”

Старт на кампанията   „Училището като сигурно място за децата”

 

Институт по социални дейности и практики обявява старт на кампанията

 

 „Училището като сигурно място за децата”

Слоганът на  кампанията гласи:  „Учители и родители заедно могат да спрат агресията в училище”

Кампанията цели:

  • да обърне внимание на нуждата от безопасна и подкрепяща училищна среда;
  • да предизвика обществен дебат относно начините и формите за по-добро взаимодействие между родители и учители;
  • да апелира за повече взаимно уважение, подкрепа и доверие между родители,  учители и ученици;
  • да представи добри практики и начини за по-добро взаимодействие в училищна среда;

Видео клипът по кампанията може да видите на този адрес https://www.youtube.com/watch?v=Bmyo-K5JM14