Стартира обучение за обучители по проект REVIS

 Стартира обучение за обучители по проект REVIS

През периода 14-25 юни 2021 г. стартира обучение на обучители - Промяна на социалните норми свързани с насилието над деца в училищата за участници от България, Румъния, Сърбия и Хърватска, партньори по проект REVIS.

Обучението ще се води и координира от Международен институт за правата на детето и развитието и REVIS
Фасилитатори и координатори на IICRD са Лора Райт, Ванеса Къри, Катлийн Манион, Марта Питре
Целта на обучението е да подготви обучителите за обучение по темата на фасилитатори, работещи в училище с деца. Ще имат възможност да рефлексия върху практиката, да подобрят знанията за социалните норми свързани с превенция на насилието в училищатал Разработен е наръчник за работа по тема за превенция на насилието в училище, който е разеделен на модули и подпомагащ практиктата по тази тема с децата.

Проектът REVIS обединява пет организации от Югоизточна Европа с дългогодишен опит и практика в полето на закрила на детето, превенция на на насилието над деца, изграждане на капацитет и знания у специалистите и овластяване на децата да участват в борбата с вредните практики и насилие. Целта на проекта е да предотврати, да се бори и да реагира на насилието между връстници,
създаване на пространство, в което децата да споделят и обсъждат причините, водещи до насилие сред връстници, да могат влияят и участват в решения на проблема.

REVIS ще има мултиплициращ ефект: резултатите от проекта ще бъдат подобрени с помощта на платформата ChildHub за разпространение и взаимодействие между професионалисти, мрежи на партньори и други регионални и тематични събития.

Този проект е съфинансиран от Програмата за права, равенство, гражданство 2014-2020 на Европейския съюз (80%)