Съвет за подкрепа и среща за валидиране

Съвет за подкрепа и среща за валидиране

На 5.12.2017г в Център за обществена подкрепа - София се проведе Съвет за подкрепа с участието на независимия оценител - Дайа Венке.

Обсъдиха се практики и примери както в България, така и в Северна Европа. Срещата бе водена от д-р Надя Стойкова, директор на програма „Деца и правосъдие. Превенция на насилието” към Институт по социални дейности и практики. На форума присъстваха съдии от Софийски районен съд, разследващи полицаи на СДВР и от районните управления на РДСП, както и служители от различни дирекции на Закрила на детето.

По време на срещата се излъчи филма „Всичко под един покрив”, проведена бе и дискусия за различните практики на съдебната система за разглеждане и работа по случаи на деца-жертви.

Дайа Венке е за втори път у нас, първото й участие бе на Съвета за подкрепа през февруари, когато представи модела "Барнахус".