Съвет за подкрепа: за приятелско към децата правосъдие

Съвет за подкрепа: за приятелско към децата правосъдие

Министерство на правосъдието в партньорство с Институт по социални дейности и практики организира Съвет подкрепа по изпълнение на Директива 2012/29/ЕС относно минималните стандарти за защита и подкрепа на жертвите на престъпления, която влeзе в сила за България през ноември 2015г.

Събитието ще се състои на 17 февруари 2016 г. от 10.00 ч. в конферентна зала VENUS, бул. „Княз Александър Дондуков” №9 /вход откъм улица „Бачо Киро”/. Поканата е отправена към представители на МВР, Прокуратура, МОН, МЗ, ДАЗД, СДВРП, НИП, МТСП, АСП, Академия на МВР, ГД СНП и неправителствени организации. 

 

Програма:

Правосъдие и защита на правата на жертви на престъпления

10.15 – 11.30  

Представяне на напредъка по прилагане на Директивата 2012/29/ЕС в България.

Представяне на eвропейски модел за интегриран подход за защита на правата и подкрепа на деца, жертви на насилие.

Прилагане на Директивата 2012/29/ЕС при възрастни, жертви на престъпление – предизвикателства и идеи.

Анализ на ситуацията – данни от официалната статистика.

Институт по социални дейности и практики

 

Правосъдие и иновативни услуги за правонарушители

11.30 – 12.00   Представяне на изследване за профила на пробационния служител, Институт по социални дейности и практики

12.00 – 12.30 Приключване на срещата

 

 

За правосъдие, адаптирано към потребностите на децата:

Общественият съвет за подкрепа е дългогодишна инициатива на Институт по социални дейности и практики, която той осъществява в рамките на програма „Деца и правосъдие – превенция на насилието”. 
Съветът обединява представители на Института, ДАЗД, АСП, МП, Академия на МВР, Институт по психология на МВР, МТСП, МЗ, МОН, УНИЦЕФ и др. в усилията им за развитие и прилагане на политики и практики, подкрепящи децата, участници в правни процедури. Сесиите му се организират няколко пъти в годината и откриват пространство за дискусия между различните професионалисти по представени от Института изследвания, препоръки, разработени стандарти и пр.