Трета работна среща

Трета работна среща

Tрета работна среща по проект “ПРИЯТЕЛСКИ КЪМ ДЕЦАТА ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ” се провежда на 13 и 14 юни в София. Партньор на проекта от българска страна е Институт по социални дейности и практики. Проектът цели да насърчи приятелското към детето правосъдие чрез подобряване на рабирането на децата в контакт със закона и техните законни представители за правата на малолетните в наказателни производства чрез използване на език, адаптиран към етапа на тяхното развитие.