Търси се рецепционист за Център за обществена подкрепа - Пиротска

Търси се рецепционист за Център за обществена подкрепа - Пиротска

Институт по социални дейности и практики обявява конкурс за рецепционист в Център за обществена подкрепа /ЦОП/в гр. София, ул. Пиротска, 175.
Изисквания: средно образование, известен опит в осигуряване на пропусквателен режим, известни познания на сигнално-охранителна техника, реда и обслужване на посетителите и пропускателен режим, както и правилата за пожарна безопасност.

Кандидатът следва да има известен опит в осигуряване на пропускателен режим, да притежава комуникативност и оперативност, етика и лоялност.
Изпращайте автобиографии си до 20.06.2017г. на cop@sapibg.org
Подборът ще протече на два етапа -първи етап по документи /изпратени автобиографии/, втори етап - интервю с одобрените на първия етап кандидати"

За повече информация : 920 42 38