Ваканционна програма 2018 на ЦОП към ИСДП за периода 15.06.2018г. - 15.09.2018г.

Ваканционна програма 2018 на ЦОП към ИСДП за периода  15.06.2018г. - 15.09.2018г.

             Ваканционна програма 2018 на ЦОП към ИСДП за периода

15.06.2018г. - 15.09.2018г.

   ЦЕЛЕВА ГРУПА:

 

7-12 деца на възраст от 12 до 16 години

Деца от ЦНСТ, деца от общността ползващи услуги на ЦОП;

 

 

 

                          КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА:

 

- Децата да са клиенти на ЦОП, програмата да е част от плана по услугата;   

- Обгрижващите лица да са  заявили желанието си за участие в ателиета.

 

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

 

Организиране свободното време на децата през лятната ваканция чрез провеждане на образователни, спортни и развлекателни дейности за изграждане на социални житейски умения.                                                               

 

 

ЗАДАЧИ:

 

  1.Да повишат уменията си за общуване;

  2.Да изградят умения за екипност;

  3.Да доразвият познанията си в интересни за тях области;

   4.Да създаде условия за разширяване на подкрепящата мрежа около детето и изграждане на общност;

   5.Да се придобият социални умения за общуване с възрастни и връстници и умения за спазване на правила посредством активна интеракция, стимулиране на социално приемливо поведение в динамичен социален контекст – транспорт, в града, провеждане на интерактивни занимания на открито и др.;

     6.Да се развият умения за планиране на свободното време и осъзнаване на необходимостта от пълноценно прекарване на свободното време;

      7.Да се обогати социалния опит  на деца живеещи в специализирана институция и деца от маргинализирани групи в превенция на социалното изключване

 

АТЕЛИЕТА:

 

ЦОП ПИРОТСКА

 

- Групова програма за развитие на социални умения -по утвърдена програма на ИСДП

    сряда от 15-17,00ч. ЦОП-Пиротска

    водещи : Велина Узунова, Полина Ангелова

 

-Ателие „Направи си сам“ – придобиване наумения за приготвяне на храна, за пазаруване, за традиции в храненето и развитие на умения за работа в екип

ЦОП-Пиротска – четвъртък от 15-17.00ч.

Водещи: Десислава Малинова,Велина Узунова

Ателие »Навън» - «Аз съм българче обичам…»

Цел: Развитие на чувство за принадлежност към общност, род и родина. през знанието и изкуството.

 Задачи: Пълноценно физическо развитие и опознаване на града, в който живеем, неговите забележителности и природни дадености; Посещение на кино,  театър, музей,  Зоопарк, галерии и др. Придобиване на знания за обектите, историята; Активно включване на децата в процеса-при вяко посещение едно дет е ще запознава другите с обекта, ще бъде гид. Развитие на естетически и творчески компетенции-през рисуването на терен;

Материали:Туристически книжки на 100-те национални обекта; блокчета, скицници, пастели, моливи, флумастри; Средства за таксите на обектите;

Един път седмично, съобразно графика на съотвеният обект, които се посещава;

Водещи:Р.Байкушев и Ц. Минкова.По график екип от ЦОП «Пиротска» и ЦОП Надежда

 

ЦОП НАДЕЖДА

 

- «По-добре да поговорим»– групова програма за деца за развитие на соцални умения – по утвърдена програма на ИСДП – 8 сесии

сряда от 16.00-17.30ч. ЦОП-Надежда

 водещи: Янита Петрова , Деница Дойчинова

 

-Ателие «Общувам, като творя» – групова програма за деца за развитие на соцални умения – използване на арт-техники – 8 сесии

Вторник от 11.00-12.30ч. ЦОП-Надежда

 водещи: Цветомира Минкова , Деница Дойчинова

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 

Свободното време на децата през ваканцията да бъде организирано и ангажирано с образователни, спортни и развлекателни дейности.

Целта е децата, които ще участват във „Ваканционна програма”,  да:

-  да повишат уменията си за общуване и работа в екип;

-  да изградят умения за ефективно организиране на дневния ритъм;

- да развият чувство както за поемане на лична отговорност за постъпките си и произтичащите от тях последствия, така и на отговорност за околните;

-  да развият  познанията си в интересни за тях области;

-да обогатят познанията си за града и неговите забележителности и културни обекти;

 

ЕКИП ОСЪЩЕСТВЯВАЩ ПРОГРАМАТА:

Екип  на  двата ЦОП ИСДП в гр.София