Заедно за сигурна и позитивна среда в нашето училище

Заедно за сигурна и позитивна среда в нашето училище

В периода от декември до март Институт по социални дейности и практики в партньорство с 86 ОУ "Св. Климент Охридски"и ОУ „Св. Кирил и Методи“ гр. Ловеч пилотираха програма за „ПРОМЯНА НА НОРМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ“.  Програмата е разработена от Международен институт за правата и развитието на детето в рамките на проект „РЕВИС – превенция и отговор на насилието след деца в училищна възраст”, който обединява пет организации от Югоизточна Европа с дългогодишен опит и практика в полето на закрила на детето.

Програма е разработена, така че да отговаря на реалните нужди и контекста в различните населени места и училищна среда, в които тя ще се пилотира и прилага, както и за да се осигури нейната устойчивост и последващо прилагане в другите 8 училища партньори.

Учениците са равностойни участници в процеса на промяна, тъй като феноменът на насилието в училищата засяга най-пряко самите деца. Обръщаме се към децата, тъй като те най-добре знаят какъв е проблемът и какви могат да бъдат потенциалните му решения. За това дейностите са насочени към активното включване на децата и следване на тяхното мнение.

Пилотните  училища имат различен контекст в средата и общността, което дава възможности за приложението на методологията. Програмата е добре структуриранае в 4 модула следвана от интерактивни дейности с участието на децата. Пилотирането дава възможност да се пробира на практика приложението й и по този начин да се направи транзит към другите училища, където ще се прилага.