Събития

Деца помагат с творчеството си на свои връстници в Африка
Деца помагат с творчеството си на свои връстници в Африка   Деца, които творят в арт ателие, организирано от Института за социални дейности и практики, ще подпомогнат свои връстници в Кения. Това ще стане, като част от средствата, дарени на благотворителна изложба на техни картини, бъдат дарени на италианската организация «Il fiore del deserto”, която управлява дом за серопозитивни деца в Кения.   Благотворителното събитие бе организирано с изключителен успех в София от Института по социални дейности и практики. Арт ателието е част от иновативната услуга «Интензивна социално-педагогическа подкрепа» и такива лаборатории за изкуство работят в комплексите на ИСДП в Шумен и в София. Младите художници са изключително развълнувани, че ще помогнат на други деца, които имат нужда от помощ, подчерта проф. Нели Петрова, ръководител на ИСДП, пред журналисти в Шумен. В областния град се провежда четвърта международна конференция, посветена на децата и правосъдието. Тя е организирана от Института, а създаденото от младите творци в арт лабораторията в Шумен бе показано на изложба паралелно с конференцията. Комплексът за социални услуги за деца и семейства в града, който Институтът по социални дейности и практики управлява, отбелязва десети рожден ден и изложбата бе част от програмата, посветена на юбилея. Ние сме достойни да даряваме, не само да получаваме помощ, подчерта проф. Петрова. Виториа Куондаматео от «Il fiore del deserto”, изключително развълнувана от жеста, със сълзи в очите благодари за подкрепата за селището в Африка, което те ръководят. Тя е особено впечатлена от факта, че средствата идват от вдъхновението и труда на деца, които също имат нужда от подкрепа.
Проведе се втора част на обучение „Оценка на потребностите на деца жертви” в рамките на проект “Чуй детето – става ли правосъдието дружелюбно към детето?”
Проведе се втора част на обучение „Оценка на потребностите на деца жертви” в рамките на проект “Чуй детето – става ли правосъдието дружелюбно към детето?” На 26 и 27 май в гр. Видин се проведе обучение на тема „Италианските  инструменти за оценка на потребностите на деца жертви. Споделяне на опит”, с лектори Виттория Куондаматео и Грета де Сантис от асоциация Il Fiore del deserto. Нашите партньори представиха пред мултидисциплинарния екип системата около деца, жертви на престъпление и насилие и съществуващите механизми за гарантиране на правата на децата в Италия. Специално пространство беше отделено за обсъждането на добра практика за взаимодействие между Болница Умберто I в гр. Рим, неправителствения сектор, системата за закрила, съда, прокуратурата и полицията. Умберто I e най-голямата болница в Европа и от няколко години успешно прилага т.нар. Розов код, който представлява оказването на специализиран прием и подкрепа на жени и деца, жертви на насилие, които постъпват в болницата. Друг основен акцент в обучението беше работата със семейства, които извършват насилие над децата си, по време на разследването и след приключването му. Материалите от обучението можете да свалите от тук и тук.
Приключи обучението „Супервизия в социалната работа”
Приключи обучението „Супервизия в социалната работа”   Приключи третият курс на обучението „Супервизия в социалната работа”, организирано от Институт по социални дейности и практики.   Този път то се състоя в Шумен, където участваха колеги от Варна, Търговище, Шумен, Омуртаг, професионалисти с опит в директната социална работа. В продължение на осем месеца те повишиха познанията си за подходите за личностна промяна,  за същността, различните концепции за супервизията, и развиха умения за договаряне, супервизията на случай, на социална работа със семейства, индивидуално и групово. Усвоиха нови техники за подкрепа на професионалното осмисляне и работиха като стажант- супервизори под супервизията на  проф. Нели Петрова, Даринка Янкова, Надя Стойкова, Елена Манасиева. Предстои провеждане на групови супервизии на супервизорите и в Шумен, каквито Институт по социални дейности и практики организира периодично в София. Ще ви информираме навреме за тях! Очаквайте дати наесен за провеждане на нов курс за обучение по „Супервизия в социалната работа” в София.    
Излет с деца
Излет с деца   Като част от дейностите по услугата интензивна подкрепа за деца в конфликт със закона и техните семейства, екипът на ИСДП провежда излети сред природата с деца, ползващи услугата. Излетът бе проведен на 09.05.2015г. Децата придобиха умения за работа в група и в екип, запознаха се с нови модели на общуване, спазване на правила и умения з лагеруване (сглобяване на палатка) Целта е свързана с това : да осигури и приобщи  участието на младежи в конфликт със закона  и обществено и социални значими дейности; да създаде условия за разширяване на подкрепящата мрежа около младежа и изграждане на общност; да се придобият социални умения за общуване с възрастни и връстници и умения за спазване на правила посредством активна интеракция, стимулиране на социално приемливо поведение в динамичен социален контекст – транспорт, планина,провеждане на интерактивни занимания на открито и др.; да придобият нови знания, относно лагеруването на палатки; да се развият умения за планиране на свободното време и осъзнаване на необходимостта от пълноценно прекарване на свободното време; да се обогати социалния опит  на деца живеещи в специализирана институция и деца от маргинализирани групи в превенция на социалното изключване; Резултати: Създава се позитивен житейски опит и импулс за личностно развитие и усъвършенстване; Развиват се качества и умения, необходими за реализация в динамичен аспект Формират се навици за толерантно отношение към хората и околната среда Предизвикват се младежите да се справят с трудни ситуации заедно, като екип; Подпомага се изявата на лидерски качества и други способности в участниците.             
Проведе се трета среща на Съвета за подкрепа „Деца и правосъдие”
Проведе се трета среща на Съвета за подкрепа „Деца и правосъдие” На 18.05.2015г. в София в х-л „Сити хотел София”, ул. „Стара планина” № 6 от 14.00 до 17.00 часа се проведе трета съвместна среща с всички партньори за отчитане на постигнатото и за договаряне на бъдещи действия по изпълнение на проектните дейности. Темата на настоящата среща бе „Напредък по прилагането на Директива 2012/29/ЕС” относно минималните стандарти за защита и подкрепа на жертвите на престъпления, която влиза в сила за България от ноември 2015г.Срещата беше открита от д-р Надя Стойкова, която представи темата и целта на срещата и даде възможност на всички участници да се представят. Беше представен накратко проекта и дейностите по пилотиране на модел за индивидуална оценка и междусекторно взаимодействие с цел изпълнение на изискванията на Директивата в чл.22. Най-общо беше напомнено, че проектът цели подобряване на ситуацията на децата, жертви или свидетели на насилие, участници в правни процедури, чрез въвеждането на интегриран подход към детето, основан на индивидуална оценка на неговите специфични потребности. 
Деца представиха свои картини по световни образци
Деца представиха свои картини по световни образци   Деца, които рисуват по образци на световноизвестни художници, представиха своите творби на откриването на първа по рода си изложба във вторник вечерта в галерията на СБХ на „Шипка” 6 в София. Тя е организирана от Институт за социални дейности и практики (ИСДП) с любезното съдействие на Съюза на българските художници.   Уникалната по рода си експозиция представя интерпретации на младите художници по творби на Пикасо, Кандински, Матис, Малевич, Арчимболдо, Пол Клее, Мондриан. Картините в изложбата са изработени в арт ателие, ръководено от известния български художник Цветомир Асенов, който излага творби във Вашингтон, Париж, Кьолн, Антверпен, Брюксел, Венеция и Виена. В ателието участват млади автори от Дома за деца, лишени от родителска грижа „Асен Златаров” в София, които работят съвместно със свои връстници от общността в Центъра за обществена подкрепа „Надежда”. Двете социални услуги се управляват от ИСДП, а ръководителят на Института проф. Нели Петрова откри събитието. Всяка седмица по време на учебната година децата работят заедно с художника  по определена тема, която се илюстрира с образец на картина на световноизвестен автор. За кратко време те създават своята интерпретация на творбата. Цветомир Асенов сподели, че децата не прерисуват оригинала, а създават творба, видяна с техните очи и преживяна по техен уникален начин. Младите автори сами разказаха за придобития опит по време на арт ателието и бяха горди, че картините им се откупуват, а събраните средства ще бъдат използвани и за други техни връстници, които имат нужда от подкрепа.   Дейността в арт ателието се развива от есента на 2014 г. Тя помага на децата в риск да споделят трудни за тях емоции и да се изразяват пълноценно като личности. Но резултатът надхвърля очакванията- създадени са уникални произведения, които имат своя собствена художествена стойност. Арт ателието е част от социална услуга  на Института за социални дейности и практики, който има амбиция да въвежда иновативни практики в областта на социалните дейности у нас и работи с деца от уязвими групи, като се съсредоточава върху техните силни страни и развитието на креативността им. Събраните средства от благотворителното събитие ще бъдат използвани за продължаващата подкрепа за малките художници от арт ателието, както и за подпомагане на Център от резидентен тип за серопозитивни деца, който партньорите на ИСДП  от  италианската организация „Il fiore del deserto”  ръководят в Кения. На откриването на изложбата присъстваха омбудсмана на Република България Константин Пенчев, председателя на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева, директорът на дирекция „Социални дейности” в Столична община Мина Владимирова, директорът на дирекция „Закрила на детето” в АСП Емил Тодоров, представители на министерства, НПО, спомоществуватели, хора на изкуството, журналисти.                                                                                                                                                                                                                                    
 Проведе се Съвет на потребителите в ЦОП - Славейков
Проведе се Съвет на потребителите в ЦОП - Славейков   На 24.04.2015г. в ЦОП- София на ул. „Пиротска“175 се състоя „Съвет на потребителите“ под мотото на националната кампания  „Да бъдеш баща“, иницииран от сектор „Услуги и подкрепа на семейството" и целящ да фокусира вниманието върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето. На Съвета присъстваха и взеха участие клиенти, ползващи или ползвали услугите на ЦОП.   Чрез презентация участниците бяха запознати с кампанията за подкрепа на бащинството, чиято мисия е да насърчава включването на мъжете като грижовни, справедливи и подкрепящи бащи в името на семейното благополучие и равенство между половете. Бе предизвикан дебат за „мъжките“ и „женските“ роли в отглеждането, възпитанието и образованието на децата. Участниците споделиха какви усилия, емоции и ресурси са инвестирали, за да дадат колкото се може повече на децата си. Разказаха, че им се е случвало да влизат в различни роли спрямо своите деца, за да изградят пълноценна и здрава връзка с тях и да намерят баланс между техните потребности и потребностите на децата. Засегната бе и темата за родителството слeд раздялата на двамата съпрузи или партньори и режима на лични контакти с детето. Акцент бе поставен върху това, че партньорството между семейството/родителите и институциите, ангажирани с отглеждането, възпитанието и образованието на децата, е от решаващо значение за успешното развитие на детето. Бяха направени множество предложения за дейности в услугите в ЦОП, сред които сформиране на групи от родители за споделяне на трудности и пълноценното включване на мъжете в живота на децата, група за подкрепа на родители, сами отглеждащи децата си и др.  Дадена бе положителна обратна връзка от ползването на услугите и препоръки за бъдещата работа. Като особено ценно клиентите посочиха доброто отношение, което са получили от специалистите в ЦОП, и подкрепата оказана им в труден етап от тяхното родителстване.  
Проведе се работна среща за обсъждане на местното взаимодействие и участието на здравните услуги и звена в случаите на насилие и престъпления над деца в гр. Видин
Проведе се работна среща за обсъждане на местното взаимодействие и участието на здравните услуги и звена в случаите на насилие и престъпления над деца в гр. Видин На 27 април 2015 г. с подкрепата на Българската Педиатрична Асоциация в сградата на КСУДС в гр. Видин се проведе първата междуинституционална среща с участие на представители на експерти от здравната и социалната система. На срещата имаше представители от «Медицински одит», РЗИ, лекари и педиатрии, представители на съдебна медицина и социални работници и психолози, работещи с деца, жертви на престъпление. Договорено бе местното взаимодействие в рамките на пилотен модел за интегриран подход за оценка и взаимодействие според изискванията на Директива 2012/29/ЕС в рамките на проект “Чуй детето – става ли правосъдието дружелюбно към детето?”. Експерти от Българската Педиатрична Асоциация оказаха и методична подкрепа към случаи на насилие над деца, настанени в Кризисен център към КСУДС.