Събития

Група за взаимопомощ на родители с деца в юношеска възраст
Група за взаимопомощ на родители с деца в юношеска възраст   На 13.09.2014г. в Център за обществена подкрепа на ул. Пиротска №175 се проведе втората среща между родителите с деца в тийнейджърска възраст. Темата, която се дискутираше в групата, беше: „Тази чудна, трудна и прекрасна възраст ПУБЕРТЕТ”.   Обсъдени бяха конкретни трудности на родителите, свързани с общуването между тях и децата им; работихме по определяне притежателя на проблеми и от там, избора на техника за позитивно общуване. В тази тема по подробно се спряхме на техниката за противопоставяне на неприемливото поведение на младия човек  по позитивен начин. Групата за взаимопомощ на родители с деца в юношеска възраст има отворен характер и приема нови членове. Следващата среща на групата е на 18.10.2014г. (събота) от 10:00 часа. Цел на групата: не просто да се предостави на участниците информация за възрастовите особености на техните деца и проблемите, които възникват в пубертета, а да им даде възможност да споделят своите трудности и преживявания, както и да сравнят успешните решения, които различните родители са намерили в трудни ситуации. В рамките на срещите водещият предоставя кратка информация по различни проблеми и теми, с които родителите се сблъскват, след което даваме възможност за  обсъждане и дискусия. Повече време отделяме на въпросите и коментарите на самите участници, така че фокусът е основно върху обсъждането на конкретни преживявания и реални затруднения.   Ако Вие сте родител на дете тийнейджър и имате трудности в общуването с него, заповядайте на нашите срещи. Те се състоят веднъж месечно и може да участвате в тях с молба до директора на ЦОП. За повече информация как да се включите в групата използвайте следните телефони: 02/920 42 38 – лице за контакти Катя Караджова и 02/936 10 26 – лице за контакти Деница Тодорова.       
ГРУПА ЗА РОДИТЕЛИ: КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ
ГРУПА ЗА РОДИТЕЛИ: КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ   „Защо ли нещата трябва да се променят? – прошепна Прасчо. Пух помисли, помисли и каза:           -Така имат възможност да станат по-добри!”                                                                   Из „Мечо Пух” – Алън Милн           Уважаеми родители на деца от 0 – 6 години, Ние специалистите от Център за обществена подкрепа към Институт за социални дейности и практики, знаем колко отговорно е да бъдеш родител. Знаем също така, че наред с удовлетворението и щастието от общуването с децата си, родителите нерядко се сблъскват със ситуации, които ги карат да се чувстват гневни, разочаровани и безсилни. Често в такива моменти родителите реагират бързо и необмислено, защото изпитват силен страх за сигурността на своето дете. Сигурност, която то със своето детско поведение е поставило под въпрос. Ежедневието на съвременният родител е динамично, понякога стресово и много напрегнато. Желанието на детето да привлече родителското вниманието  в края на такъв работен ден често се превръща в малката капчица, която буквално взривява ситуацията. Като специалисти знаем, че след подобно избухване, родителите често се сблъскват с чувства като вина, срам и желание за прошка от децата си. Вярваме, че участието Ви в груповата програма „Как с любов и уважение да наложим на детето си граници” ще Ви помогне да: Получите яснота за своите чувства, мисли, убеждения и потребности; Разпознавате по-добре мотивите за своето поведение;  Придобиете умения за разпознаване и контролиране на собствените си емоции; Разширите и усъвършенствате възпитателните си умения, които ще помогнат да възпитавате децата си по един по-позитивен начин; Познавате и упражнявате нови, по-благоприятни за детето модели на поведение   Бихме искали да Ви информираме, че участието в тази група е безплатно. Срещите ще се проведат в три поредни съботни дни: 27.09 – 04.10 – 11.10.2014г.   Повече информация за програмата и как да се запишете за участие, можете да получите на телефон: 02/ 920 42 38.   Лице за контакт: Катя Караджова.   Очакваме Ви!
Летни занимания за деца  в Шумен
Летни занимания за деца в Шумен На 28 юли екипът на Комплекса за социални услуги в Шумен откри лятната „Ваканционна програма 2014 г.”. За първа година програмата е планирана и се осъществява с Българската скаутска организация. Трима доброволци – скаути от Франция, специалисти от Комплекса и доброволци от местни партньорски институции ще реализират 15 дневни летни занимания. Деца, настанени в приемни семейства, посещаващи Центъра за работа с деца на улицата, и други, които се подкрепят от специалистите, ще имат възможност да участват в различни дейности, които ще обогатят техните познания, ще развият умения и ще създадат нови приятелства. Спортните надпревари, ориентирането в непозната местност, излети и лагерен огън са само част от разнообразните дейности. Целите на програмата са децата да работят в екип, да оцеляват в трудни ситуации и в същото време - да се забавляват. В средата на август летните занимания за поредна година ще продължат в партньорство с БМЧК Шумен.
Покана за група за взаимопомощ на родители на деца в тийнейджърска възраст
Покана за група за взаимопомощ на родители на деца в тийнейджърска възраст     Група за родители Центровете за обществена подкрепа при  ИСДП в град София предоставят социални услуги в общността в подкрепа на родители и семейства. В тази връзка Ви уведомяваме, че през месец юли 2014 г. стартира група за взаимопомощ на родители на деца в тийнейджърска възраст.   За кого? Групата е предназначена за родители/лица, полагащи грижи за деца в тийнейджърска възраст, които биха искали да подобрят своите умения за позитивно общуване с подрастващите;   Какво предлагаме? Възможност за споделяне на личен опит и преживявания свързани с родителството в защитена среда; Провеждане на тематични дискусии по заявка на участниците по теми, касаещи възпитанието; решаването на конфликти; поставянето на граници  в отношенията родители-деца; разпознаване на симптоми; емоционални и поведенчески разстройства в юношеството; зависимости; родителско-детска коалиция  и др. Възможност за креативно терапевтично свързване на участниците с техния собствен опит и ефективното му прилагане в контекста на Родителството.   Водещи принципи Конфиденциалност; Толерантност; Зачитане личността на родителя и детето; Неосъждане   Кой? Екипът фасилитатори е съставен от професионалисти – психолози и  социални работници, с опит в предоставянето на социални услуги в подкрепа на родители и семейства. След сформиране на групата има възможност да бъдат канени и практикуващи специалисти от полето на помагащите професии – детско-юношески психолози и психотерапевти; специалисти от сферата на детското правосъдие и др.   Кога? Групата стартира на 12.07.2014 г. от 10.30 ч. За удобство на нашите клиенти групата за родители ще се провежда в почивен ден – събота. В зависимост от постъпилите заявки групата ще се събира веднъж или два пъти в месеца.   Участие. Желаещите да вземат участие в група за взаимопомощ на родители на тийнейджъри могат да подадат заявление до директора в  някой от двата Центъра за обществена подкрепа, управлявани от ИСДП: Център за обществена подкрепа ж.к. „Надежда І”, ул. „Сава Филаретов” № 23, тел. 02/9361026 Център за обществена подкрепа ул. „Пиротска” № 175, тел. 02/ 9 20 42 38 или да се обърнат към служител на Дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене за издаване на направление за ползване на социални услуги предоставяни в център за обществена подкрепа.   Допълнителна информация можете да получите всеки работен ден между 09.00 – 17.30 ч. на място в Центровете ни за обществена подкрепа или в телефонен разговор – 02 920-42-38 или 02 936- 10- 26.   ЗАПОВЯДАЙТЕ!  
Посещение на социалните услуги в КСУДС  Шумен от експерти от МТСП,  АСП, ДАЗД и представители от социални институции от Италия
Посещение на социалните услуги в КСУДС Шумен от експерти от МТСП, АСП, ДАЗД и представители от социални институции от Италия     На 19 юни, в изпълнение на проект «Транснационална мрежа за подкрепа на деца и семействата и деинституционализация на грижата за деца», експерти от МТСП, АСП и ДАЗД организираха посещение на чуждестранните партньори по проекта от италианския регион Сицилия – Италия в Комплекса за деца и семейства Шумен. Госпожа Янита Манолова - заместник изпълнителният директор на АСП представи целта на посещението и общата цел на проекта - ефективно транснационално сътрудничество, обмен на добри практики и утвърждаване на иновативни модели от публичните институции в България и Италия в областта на политиките в грижа за децата.   В срещата участваха заместник областния управител – г-жа Миронова, директора на РДСП - г-жа Акиф, директора на Дирекция СПЗ при Община Шумен г-жа Петрова,  г-жа Милена Харизанова – програмен директор „Закрила на детето” към УНИЦЕФ и г-н Миланов - директора на ДСП Шумен.  В сградата на Комплекса представителите на държавните и общински институции запознаха участниците в срещата с действащите социални услуги в Област Шумен и приоритетите в Областната стратегия за развитие на социалните услуги. Госпожа Харизанова представи услугите, които УНИЦЕФ финансират в Шумен и постигнатите резултати в процеса на затваряне на ДМСГД Шумен. Директорът на Комплекса г-жа Венета Господинова презентира услугите за деца и родители и развитието на приемната грижа за бебета и малки деца от 0 до 3 години като алтернатива за децата, отглеждани в специализирани институции и рискови семейства.  Делегацията от Италия и България разгледаха базата, запознаха се с организацията на работа и методиката на предоставяне на услугите на ИСДП. Социалната работата по подготовка и изслушване на деца, жертви на насилие, в Специализираното помещение за изслушване на деца и услугите в Център спешен прием, заинтригуваха участниците от Италия и България.   
УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА”, ГР. ВАРНА
УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА”, ГР. ВАРНА Експерти от Институт по социални дейности и практики участваха в провелата се на 18 юни втора регионална кръгла маса по проект „Подкрепа”. Проектът се реализира от ДАЗД по ОП „Техническа помощ” и има за цел да подпомогне ресурсно процеса на деинституционализацията на децата в България. Ръководителят на програма Услуги в ИСДП – Венета Господинова и Златка Йорданова – психолог и ръководител на Сектор за работа със семейства в КСУДС Шумен, представиха практиките на ИСДП в развитите услуги по превенция на изоставянето и ранна интервенция на деца с увреждания. Участващите имаха възможност да се запознаят с добрите практики, посредством обучителния филм на ИСДП – „Социални услуги за  превенция на изоставянето на бебета и малки деца” и презентация за услугата "Звено „Майка и бебе”, която подпомогна процеса по превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години и за затваряне входа на ДМСГД Шумен.  
За социално отговорни и находчиви работодатели
За социално отговорни и находчиви работодатели От 2014г. ИСДП  стартира в Центровете си за обществена подкрепа  в гр.София и в гр.Шумен предоставянето на иновативен за страната тип услуги – интензивна социално-педагогическа подкрепа на деца в конфликт със закона. В тази връзка екипът на ИСДП търси социално ангажирани работодатели, които могат да предоставят шанса на млади хора да придобият професионален опит и умения за включване в обществения живот. Подкрепата на работодателите ще помогне за  професионалното ориентиране и реализиране на младежите, т.е. да се запознаят и насочат към професия или да си намерят работа. Услегата „Интензивна социално-педагогическа подкрепа на деца в конфликт със закона” е насочена към деца във висок риск: деца в неравностойно социално положение; с ниска образователна подготовка; в или излизащи от системата на грижа; извършители или в риск от извършване на престъпление. Дейностите по услугата се предоставят и като превантивна мярка при деца във висок  риск от въвличане в просия, криминални деяния, бягства, отпадащи от училище.   с рисково сексуално поведение; друго рисково поведение към себе си или към другите.  Дейностите в услугата са базирани на интензивна ежедневна подкрепа, индивидуалното социално възпитателно придружаване, като в част от тях са включени услуги за професионално ориентиране, пред-професионална подготовка и умения за търсене на работа, а именно: менторство за професия – целта е да се подкрепи процеса на включване на младежите в обществения живот чрез трудова дейност. В рамките на програмата на младежите им се дава възможност да посетят различни организации и места за работа, за да се подкрепи процеса на професионално ориентиране, предпрофесионална подготовка и намиране на работа. професионален опит (работа) – целта е младежите да развият навици и умения да полагат труд по конкретна професия в период не по-малък от 12 седмици.   За контакти :   Янита Петрова – ръководител сектор „Интензивна подкрепа” към ИСДП телефон: 0895522461, e-mail:  cop_nadejda@abv.bg   Нели Александрова -  ръководител сектор „Работа с деца” към ИСДП, телефон: 0894612243,  e-mail; ksu_sh@abv.bg Очакваме Ви!  
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА СИСТЕМЕН ПОДХОД В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА СИСТЕМЕН ПОДХОД В СОЦИАЛНАТА РАБОТА   Центърът за професионално обучение към Институт по социални дейности и практики организира обучениe на тема Системен подход в социалната работа.   ОБУЧИТЕЛ:                                Ортодокси Соломон, клиничен психолог, семеен терапевт  ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:           16-20 юли 2014 година ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:               40 учебни часа     ЦЕЛИ Основни теоретични, технически и клинични понятия на системния подход  Възможни приложения на подхода Придружаване на човек и/ или неговото семейство в трудност Определяне на семейните и институционални системи, в които живее клиентът Размишление относно мястото на обучителя според личната му, професионална и и институционална принадлежност.     ПРОГРАМА Въведение в системния подход, история, развитие, теория на системите и на комуникацията. Системна теория относно семейството, индивида, институцията (работа върху контекста). Пациентът, който носи симптома в рамките на семейството. Жизнен цикъл на семейството : определяне, двойка, пристигането на децата, братя и сестри, кризи, разпадане на семейството, възстановяване на семейството, стареене. Работа върху генограмата на поколенията. Типология на семействата и приобщаване на семействата, в които има наилие (семейни конфликти, малтретиране, инцест). Подкрепа на семействата, изправени пред тежка загуба. Интеркултурност: отпечатъкът на миграцията върху мигранта и неговото семейство.       3.  Упражняване на основни техники за семейни интервюта: кръгово/ циркулярно интервю, скулптури, плаващи обекти, семейни митове, системни приказки.       4. Съ-построяване на семейната промяна, резонанс и управление на емоционалните реакции.       5. Медиираните посещения, образователен и терапевтичен инструмент.   ПЕДАГОГИЧЕСКА МЕТОДИКА Обучението изисква личната ангажираност на участниците. Ще бъдат анализирани ситуациите, представени от професионалистите и обучителя.  Ще бъдат проведени ситуационни проучвания с илюстрации посредством ролеви игри и работа в малки групи.
Първи юни в Шумен: тематичния конкурс „НИЕ СМЕ…НИЕ МОЖЕМ…НИЕ ИСКАМЕ”
Първи юни в Шумен: тематичния конкурс „НИЕ СМЕ…НИЕ МОЖЕМ…НИЕ ИСКАМЕ” По случай Международния ден на детето 1 юни Комплексът за социални услуги отправи творческо предизвикателство към децата на Шумен чрез тематичния конкурс „НИЕ СМЕ…НИЕ МОЖЕМ…НИЕ ИСКАМЕ”.   Целта, която си поставихме, е да насърчим децата да изразяват своите чувства и мечти; да развиват умението да си поставят цели и да вярват в своите способности и умения. В конкурса със свои рисунки, пана и колажи участваха повече от 140 деца от детски градини и училища в Шумен - ЦДГ № 10 „Брезичка”; ЦДГ „Изворче”; ЦДГ „Конче Вихрогонче”, ЦДГ Звънче”, ЦДГ „Братя Грим” и ОДЗ „Пчелица”. Предизвикателството приеха нашите партньори от II ОУ „Д-р Петър Берон”, III ОУ „Димитър Благоев” и ателието по рисуване на II б клас при СОУ „Трайко Симеонов” . На пъстър детски празник представители на всяко училище и детска градина получиха грамота за участие и изключително творческо присъствие и колективни награди, връчени от директора на КСУДС Венета Господинова и ръководителите на институции – партньори на Комплекса. Бяха присъдени и две индивидуални награди – на 6-годишния Ангел Момов от група „Мечо пух” на ЦДГ № 10 „Брезичка”, който участва с разказ „Вълшебен свят” и пъстра илюстрация към него, и на 14-годишната Катрин от III ОУ „Димитър Благоев” – Шумен, която чрез разнообразни арт – техники бе изобразила четирите сезона. Празникът ще постави началото на още една инициатива, реализирана съвместно от Комплекса за социални услуги за деца, приемни родители от Шумен и Регионалната секция на националното сдружение на съдебните служители и магистрати – откриването на детска площадка за бебета и малки деца от 0 до 5 години. Приемните родители споделиха преди време желанието си да бъде организирано пространство за деца и родители, където ще имат възможност да се срещат и играят. Нарекохме символично това пространство „КЛУБ НА РОДИТЕЛЯ”. Тук децата имат възможност да играят в едно защитено пространство, да се опознават помежду си и да участват в общи игри с родителите си. А родителите, на чаша кафе или чай, от своя страна, ще обменят опит и практики по отношение на добрата грижа, позитивното родителство, ще търсят отговор на въпроси, свързани с отглеждането на децата, и не на последното място, ще се учат да се вглеждат повече в себе си – дали наистина правим най-доброто за децата, а какво още можем да направим?