Събития

Провеждане на партньорска среща и учебно посещение в гр. Рим
Провеждане на партньорска среща и учебно посещение в гр. Рим От 15 до 19 декември беше проведена втора работна среща на партньорите в Рим, Италия и семинар на тема „Оценка на нуждите на деца, жертви или свидетели на престъпление в Италия”. Екипът имаше възможност да посети помещение за изслушване на деца в Прокуратурата в Рим, където е създаден специализиран екип от прокурори, които денонощно работят по случаите на деца, жертви на престъпление. Благодарение на сътрудничеството на Университет „Сапиенца” беше организиран полудневен семинар на тема „Оценка на деца, жертви или свидетели на престъпление”. Водещ не семинара беше Даниела Лоренцети, преподавател по „Социални услуги в общността” в университет Сапиенца, а участие взеха различни експерти от системата – Фулвио Фукалмо, представител на Детската прокуратура в Рим, Кристина Малгерини от страна на Службата за закрила на детето към община Рим, Луиджина Ваккаро от страна на Социалните служби на IV-та община, Маддалена Чадале, психолог и психотерапевт, Даниела Виджано, психолог, психотерапевт и консултант към Съда в Рим по изслушването и оценката на деца, участници в правни процедури.Проведена беше среща с проф. Уго Сабатело, изследовател и ръководител на магистърска програма към Департамента по педиатрия и детска невропсихиатрия към Университет Сапиенца. По време на срещата бяха представени и обсъдени докладите „Оценка на деца, жертви или свидетели на престъпление в България”. 
За находчиви работодатели
За находчиви работодатели   Eкипът на ИСДП търси социално ангажирани работодатели, които могат да предоставят шанса на млади хора да придобият професионален опит - /в сферата на строителство, озеленяване и други/, които биха приели млади хора в конфликт със закона, с цел им дадат шанс да придобият опит и умения за включване в обществения живот чрез професионално ориентиране или реализиране, т.е. да се насочат към професия или да си намерят работа.   От 2014г. ИСДП стартира в Центровете си за обществена подкрепа в гр. София и в гр. Шумен предоставянето на иновативен за страната тип услуги – интензивна социално-педагогическа подкрепа на деца в конфликт със закона. Програмата е насочена към деца във висок риск: деца в неравностойно социално положение; с ниска образователна подготовка; в или излизащи от системата на грижа; извършители или в риск от извършване на престъпление. Дейностите по услугата се предоставят и като превантивна мярка при деца във висок риск от въвличане в просия, криминални деяния, бягства, отпадащи от училище; с рисково сексуално поведение; друго рисково поведение към себе си или към другите. Услугите са базирани на интензивна ежедневна подкрепа, индивидуалното социално възпитателно придружаване, като в част от дейностите са включени услуги за професионално ориентиране, пред-професионална подготовка и умения за търсене на работа, а именно: 1) менторство за професия – целта е да се подкрепи процеса на включване на младежите в обществения живот чрез трудова дейност. В рамките на програмата на младежите им се дава възможност да посетят различни организации и места за работа, за да се подкрепи процеса на професионално ориентиране, предпрофесионална подготовка и намиране на работа. 2) професионален опит (работа) – целта е младежите да развият навици и умения да полагат труд по конкретна професия в период не по-малък от 12 седмици. За контакти : Янита Петрова – ръководител сектор „Интензивна подкрепа” към ИСДП телефон: 0895522461 , e-mail: cop_nadejda@abv.bg Очакваме Ви!
Представяне на проект „Чуй детето – става ли правосъдието приятелско към детето” на годишната конференция на Eurochild в Букурещ
Представяне на проект „Чуй детето – става ли правосъдието приятелско към детето” на годишната конференция на Eurochild в Букурещ Представители на ИСДП, FONPC и Международната обсерватория за младежко правосъдие взеха участие в специализиран уъркшоп на тема „Building an economic case for a child-friendly justice”. Уъркшопът се проведе в рамките на годишната конференция на Eurochild, в партньорство с Посолството на Франция в Румъния. Темата на срещата беше подобряването на системите за младежко правосъдие в ситуация на икономическа криза, оптималното използване на публичните стредства чрез прилагане на интегриран, мултидисциплинарен подход и публично-частни партньорства. Проект „Чуй детето – става ли правосъдието приятелско към детето” беше представен от Мариама Диало, Аташе за регионално сътрудничество „Права на децата” към Френското посолство в Румъния до 2013 година, като едно от значимите усилия на регионално и европейско ниво за гарантиране на правата на децата , участници в правни процедури. 
„ДЕЦАТА ГОВОРЯТ БЕЗ ДУМИ” – девета обществена кампания на Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Шумен
„ДЕЦАТА ГОВОРЯТ БЕЗ ДУМИ” – девета обществена кампания на Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Шумен   Датата 19 ноември е обявена за Световен ден за превенция на насилието върху деца. Международните институции и партньори обединяват усилията си и насочват вниманието си към този проблем, който за съжаление не отминава и децата на нашия град.   Комплексът за социални услуги организира поредица от инициативи, които се провеждат през месеците октомври, ноември и декември. По заявка на педагозите са организирани тематични тренинги, които социалните работници и психолози провеждат в СОУ „Сава Доброплодни”, СОУ „Панайот Волов”, СОУ „Йоан Екзарх Български”, III ОУ „Димитър Благоев”, II ОУ „Д-р Петър Берон”, ГПЧЕ „Н. Й. Вапцаров”. Темите, които вълнуват и учениците, дебатирани със специалистите, са: агресия и причини за вербално негативно общуване; насилие – причини и възможности за личностова промяна; междуличностни взаимоотношения; WEB 112.net - умения да разбираме интернет посланията и да предпазим себе си”.   В деня 19.11.2014 година, в който организациите по цял свят отбелязват  Световния ден за превенция на насилието над деца, Комплексът за социални услуги за деца и семейства организира две тематични арт - ателиета, в които децата ще творят заедно с арт - терапевта Полина Йорданова. Първото арт – ателие ще се проведе от 10 до 12 часа, а второто арт – ателие ще се проведе от 14 до 16 часа. По време на кампанията учениците получават информационни материали, които представят основни правила и умения за действия в случай на насилие. Основното послание, което специалистите от Комплекса за социални услуги отправят към възрастните, е да останем непримирими, да имаме съзнанието да сигнализираме незабавно, когато станем свидетели на насилие над дете. Ние знаем от опита и нашата практика, че насилието оставя следи за цял живот, ето затова нека се учим и знаем, че „Децата говорят без думи”.     
Община Шумен, съвместно с ИСДП и екипа на КСУДС, поставиха началото на сътрудничество със специалисти от oбщина Лион - Франция
Община Шумен, съвместно с ИСДП и екипа на КСУДС, поставиха началото на сътрудничество със специалисти от oбщина Лион - Франция На 24 октомври, екипът на Комплекса посрещна делегация от Лион, Франция, които бяха на обменно посещения в гр. Шумен. Инициативата е по Проект на MERI – България, която е създадена в партньорство с Националното сдружение на Общините в РБ и Институт «Отворено Общество» - София, в рамките на инициатива «Максимални ползи за ромското включване в структурните фондове на ЕС». Община Шумен и още пет Общини в България ще обменят опит и знания в областта на социалната политика.  Зам. кмета на Община Шумен -  г-н Кадир и доц. Нели Петрова -  Димитрова – Председател на УС на ИСДП, представиха доброто сътрудничеството и модела на публично частно партньорство в България.  Делегацията посети услугите към Комплекса - «Центъра за работа с деца на улицата, Звено «майка и бебе» и Център спешен прием.  По- късно в работната среща и дискусия взеха участие г-н Миланов - Директор на ДСП Шумен, г-жа Драгнева – представител на РДСП Шумен, г-жа Друмчева – н-к ОЗД, г-н Серги Каракашев – зам. председал на Комисията за изпълнение на Национална Стратегия за интеграция на ромите и много социални работници. Предстои ИСДП и екипът на Комплекса да представляват Община Шумен в разработване на Програма за прилагане на добри практики в областта на социалните услуги от Лион - Франция.
Покана: уникално за България обучение с гост-лектор от Франция
Покана: уникално за България обучение с гост-лектор от Франция Институт по социални дейности и практики организира обучение с гост-лектор Ортодокси Саломон „Използване на древногръцки митове в системния подход в социалната работа”. Това уникално за България обучение, представя различен недостатъчно познат в страната етнокултурен подход при работата със семейства и деца. Продължителност на обучението: Обучението е с обща продължителност 3 дни, 24 учебни часа и ще се проведе на 28ми, 29ти и 30ти ноември. Цели на обучението: Обученията са предназначени за специалисти от помагащите професии. Участниците в обученията ще получат знания и умения за прилагане на системния подход в социалната работа с деца и семейства Място на провеждане: София (предстои уточняване на зала) Обучител:Ортодокси Саломон е френски клиничен психолог, системен психотерапевт на двойки и семейства и обучител. Тя има дългогодишен опит в консултирането и терапията на деца - жертви на насилие в Нанси, Франция. В последните години тя работи транскултурална терапия с помощта на древногръцките митове, с което успешно вписва своя гръцки произход в работата си като семеен терапевт във Франция. Работила е като клиничен психолог в Медико-професионален институт за юноши с умствена изостаналост (Мозел) и в Асоциация РЕАЛИЗ (Вилер-ле-Нанси) специализирана в приемната грижа. В Център за функционална реадаптация (Нанси) има опит като психотерапевт. Преподавател в университет Нанси 2 по Системен подход. Г-жа Сaломон има магистърска степен по Клинична психология и психопатология от университет Париж 13, както и допълнителна университетска специализация по Транскултурна психология в същия университет. Такса за участие в обучението: 250 лева  Таксата включва: теоретично обучение индивидуални материали за участниците кафе-паузи издадени документи, доказващи придобитите знания и умения Издавани документи след завършване на обучението: След завършване на обучението, участниците ще получат сертификат, доказващ придобитите знания и умения Таксата се заплаща по банков път по сметка: „Институт по социални дейности и практики” ЕООД ЕИК 200197724: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА BG71UBBS80021055894420 BIC:UBBS BGSF Забележка: Моля, не превеждайте сумите преди да получите потвърждение, че заявката Ви за обучение е получена и одобрена! Записване: Участието в обучението се заявява чрез попълване и изпращане на приложения регистрационен формуляр. Попързайте да резервирате своето участие! Очакваме ви