Събития

CALL FOR PROPOSALS for the establishment of Resilience Resource Centers in Moldova and Latvia
CALL FOR PROPOSALS for the establishment of Resilience Resource Centers in Moldova and Latvia Social Activities and Practices Institute launches a Call for Proposals for a small project for the establishment of Resilience Resource Center in Moldova and Latvia, in order to support deinstitutionalisation.   In 2008, SAPI launched a Resilience Resource Center, with the financial support of the OAK Foundation. The RRC chiefly focuses on training trainers on integrating the resilience approach in the helping professions – social and psychological services, teaching, educating. With that, the Center issues Resilience-based manuals and information materials for parents and professionals, as well as provides supervisions for professionals by Bulgarian and international consultants; translation and dissemination of literature relating to resilience; description of good practices in social work, caseworks in which the resilience approach has been applied, etc. Thanks to the work of the RRC, in Bulgaria there is now an established network of experts from NGOs and governmental structures that successfully apply the resilience approach, both in the direct work and in professional training. Since September 2012, SAPI is implementing project “Bientraitance – network of Resilience”, an important step toward the sustainable application of the resilience in the helping and pedagogic professions. Within the project, SAPI will provide a small funding for projects aimed at creating Resilience Resource Centers in Moldova and Latvia, as well as technical and methodological support, translation and adaption of resilience related materials. Applicants are required to prepare a concept note and submit it not later than 31 May 2014. You can download the Call for Proposals, Guidelines, and Application and Budget forms here: 
Стартира
Стартира "Интензивна социално-педагогическа подкрепа на деца в конфликт със закона" От 2014г. ИСДП  стартира в двата си ЦОП в гр.София и в Дом за деца „Асен Златаров” предоставянето на иновативен за страната тип услуги – интензивна социално-педагогическа подкрепа на деца в конфликт със закона. Програмата е насочена към деца във висок риск: деца в неравностойно социално положение; с ниска образователна подготовка; в или излизащи от системата на грижа; извършители или в риск от извършване на престъпление; злоупотребяващи с наркотици и алкохол; заведени на отчет в ДПС, с наложени възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН, с мярка неотклонение, деца участници в досъдебни производства, на които предстои явяване в съда, с наложена присъда „Пробация”. Услугата се предоставя и като превантивна мярка при деца във висок  риск от въвличане в просия, криминални деяния, бягства, отпадащи от училище.   с рисково сексуално поведение; друго рисково поведение към себе си или към другите.  Услугите са базирани на интензивна ежедневна подкрепа, индивидуалното социално възпитателно придружаване. Акцентът на услугата е върху практически интервенции, които да водят до видимо подобрение на живота на децата в кратко и средносрочен план. Целта е укрепване, осигуряване на социално включване на децата, повишаване информираността, разбирането и ангажираността сред лицата, вземащи решения за тях, както и подобряване на заетостта и увеличаване на самоуважението и увереността им чрез активното им включване и участие във вземането на решенията за живота им, чрез подходяща подкрепа от ключови хора.      По услугата има обучен и действащ екип от професионалисти от различни специалности : социални работници, психолози, логопед, юрист. Към момента екипът е ангажиран с 21 действащи случая, по които  се работи в индивидуален и в групов формат.  В дейностите се включва и екип от обучени доброволци. Моделът на услугата е ценен с това,че ежеседмично се провеждат вътреекипни срещи по случая, с участието на всички ангажирани специалисти и детето. Това допринася за системен обмен на информация за развитието на случая, вземане на споделени решения и поддържане в активна позиция на  подкрепящата мрежа. Самото дете е активен участник и се въвлича във вземането на решенията за ежедневието и живота му. В хода на прилагане на услугите бе подписано   споразумение за сътрудничество с Агенцията по заетостта по отношение на предпрофесионална подготовка, професионално ориентиране и намиране на работа. Активно се търси и взаимодействие с училищата, с ОЗД и РПУ.     Груповата работа по услугата в ЦОП се реализира в ателиета за:    „Училищна подкрепа”, които се провеждат всеки ден за две групи деца „Готварство” -  целта е усвояване на знания и умения за приготвяне на кулинарни изделия с достъпна технология в условията на културно хранене. Изграждат се нагласи за трудова дейност и съпричастност „Социална анимация” – основната  цел на груповата работа е децата да  развиват  техните социални,  комуникативни и познавателни умения.
Новини относно изпълнението на обществена поръчка по ОП
Новини относно изпълнението на обществена поръчка по ОП "Развитие на човешките ресурси" в Благоевград                       На следния линк ще намерите подробна информация относно проведените от нас обучения в Благоевград по проект "Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище".   http://sandanskinews.com/index.php/snews/new/sandanskinews/item/673-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4   „Проект BG 051PO001-6.2.13 „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!
Новини относно изпълнението на обществена поръчка по ОП
Новини относно изпълнението на обществена поръчка по ОП "Развитие на човешките ресурси" в Пловдив                     На следните линкове ще намерите подробна информация относно проведените от нас обучения в Пловдив по проект "Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище".   http://plovdivskinovini.com/index.php/plovdiv/pd/item/16558-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 http://novini.dir.bg/news.php?id=16348016 http://news.plovdiv24.bg/484857.html „Проект BG 051PO001-6.2.13 „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!
ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН ЗАЕДНО В ГРУПА ЗА СПОДЕЛЯНЕ И ПОДКРЕПА
ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН ЗАЕДНО В ГРУПА ЗА СПОДЕЛЯНЕ И ПОДКРЕПА   На 10 март приемни родители от Шумен, Венец и Хитрино направиха пърава среща за тази година в групата за взаимопомощ и подкрепа. През месец март екипът по приемна грижа организира 4 групи за споделяне и взаимопомощ, в които ще се включат повече от 60 приемни семейства.   Няколко са целите, които водещите на групите си поставят, са: Предоставяне на възможност на всички приемни родители да се включат в груповата програма; Отваряне на пространство за споделяне на чувства, на радости и трудности в грижата за децата; Все по-задълбочено професионализиране на приемните семейства; Надграждане на професионалното умение за партньорство при споделянето на грижата за приемните деца, заедно с останалите институции, ангажирани в процеса на приемна грижа. Групите за приемни родители ще се провеждат всеки месец.
РОДИТЕЛИ И СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗАЕДНО В НОВА ИНИЦИАТИВА НА КСУДС - ШУМЕН
Детска работилница на мартеници в ЦОП- София
Детска работилница на мартеници в ЦОП- София Съботният ден беше от онези работни дни, в които твориш само усмивки и добро настроение. На 22.02.2014г. Център за обществена подкрепа – София стана домакин на една вълшебна детска работилничка, в която децата от приемна грижа сътворяваха своите вълшебства.   Разбира се те не бяха сами. В ролята на техни специални асистенти бяха младежите от Български младежки червен кръст и социалните работници, които винаги са до тях. Какво творяха ли? – вълшебства от бели и червени конци, които умело вплитаха и претворяваха в типичните за 1-ви март символи. И докато сръчните им пръстчета нижеха мъниста и завързваха специалнитевъзелчета, децата слушаха за обичаите и традициите свързани с този типичен български празник. И това не беше всичко……няма как след толкова много работа да не огладнееш. Този път за вкусния обяд се погрижиха самите приемни майки, които успяха да направят едни невероятно вкусни баници. Чудехме се дали ще се справим с цели три? – не беше за дълго! Миризмата на топла баница се носеше из целия Център за обществена подкрепа и апетита на децата се повишаваше с всяка изминала минута. А ето и какво сътвориха децата, заедно със своите приятели от Български Младежки Червен Кръст:                                                                                         
ПЪРВО АТЕЛИЕ ЗА ДЕЦА, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМEЙСТВА ПО МЕТОДА „МОЯТА РАНИЧКА” В КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – ШУМЕН
ПЪРВО АТЕЛИЕ ЗА ДЕЦА, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМEЙСТВА ПО МЕТОДА „МОЯТА РАНИЧКА” В КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – ШУМЕН   Първото ателие за деца настанени в приемни семейства „Моята раничка” се проведе в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен на 12 февруари. Участваха четири деца. Три от децата са ученици в първи клас, едно дете е в предучилищна група в детска градина.    Паралелно с ателието на децата се проведе и срещата с приемните родители. Всеки от приемните родители имаше възможност да сподели как е преминало настаняването на детето, за което се грижат, как са разговаряли с него на тази тема и кои са въпросите, които остават пред тях като приемни родители? При всеки един от приемните родители темата за настаняването на детето е отворена. С подкрепата на социалните работници, всеки от приемните родители се е опитал да даде откровен и достъпен отговор за причините довели до настаняване в техния дом за да може детето да се чувства, прието, спокойно и обичано. „Моята раничка” е метод, разработен от психотерапевтите от Холандия Беп ван Слотен и Ринске Мансенс, като помощен инструмент за социални работници, настойници и приемни родители при общуването им на трудни теми с деца в приемна грижа, сред които е настаняването в приемно семейство и причината това да се случва.  „Моята раничка” се отнася до процеса на извеждане на децата от дома им и настаняването им в приемно семейство.  Методът е разработен за деца, които живеят в приемна грижа.  Не се фокусира върху престоя в семейството, а върху въпросите защо се налага децата да не живеят със своите родители.  Методът също помага на социалните работници и на приемните родители да разберат как децата преживяват случилото се и развиват умения да ги изслушват и подкрепят.  
Четири малолетни деца подготвиха и изслушаха в Специализираното помещение за деца, специалисти от екипа на КСУДС Шумен през януари
Четири малолетни деца подготвиха и изслушаха в Специализираното помещение за деца, специалисти от екипа на КСУДС Шумен през януари   Две малолетни деца от Община Велики Преслав, Област Шумен бяха подготвени и изслушани в Специализираното помещение за изслушване на деца в КСУДС Шумен по искане на РУП гр. Велики Преслав на 9 януари. В деня на получаване на сигнала, всички специалисти – магистрати, полицаи и социални работници организираха процедурата и проведоха разпита. Подготовката и изслушването на децата  извършиха двама специалисти от екипа на ИСДП-КСУДС, съгласно методиката на работа. Изяснено бе на децата какво ще се изисква от тях, бяха спокойни и не се затрудниха да следват инструкциите. Набрана бе достатъчно информация за нуждите на досъдебното производство. Разпитът на децата допринесе за изясняване на обстоятелствата по случая.  Съхранено бе емоционалното им състояние. Целият процес премина при много добра координация между КСУДС Шумен, РУП Велики Преслав – инспектор ДПС и разследващ полицай, наблюдаващ прокурор от Районно прокуратура – В. Преслав и съдия от ШРС. Изразяваме нашата удовлетвореност от професионализма и отношението на всички, които приложиха на практика Стандартите за  щадящи процедура за децата, жертви на насилие. На 16 януари, искане за изслушване на две малолетни деца внесе инспектор от ДПС при РУП Шумен. Специалист от екипа на КСУДС проведе подготовката и изслушването на двете деца съвместно с Инспектора. Изслушването на деца ще послужи за изясняване на обстоятелствата по извършената предварителна проверка и внасяне на материалите в Прокуратура. Процесът премина при съхраняване на емоционалното състояние на децата в подходяща обстановка. Всички участници и на-вече близките на децата, споделиха удовлетвореност от приложената щадяща, процедура.