Събития

Проведе се групово обучение по прилагане на Системен подход и Резилианс подход в работата по консултиране и супервизия на приемни семейства
Проведе се групово обучение по прилагане на Системен подход и Резилианс подход в работата по консултиране и супервизия на приемни семейства От 02 до 06 декември 2013г се проведе групово обучение по прилагане на Системен подход и Резилианс подход в работата по консултиране и супервизия на приемни семейства. Участваха представители на отдели за закрила на детето в Полша и Румъния, както и специалисти от екипите на Центрове за обществена подкрепа къ м ИСДП при ДДЛРГ П.Р. Славейков и Асен Златаров, а също и Комплексите за социални услуги за деца и семейства в Шумен и Видин.   Обучители бяха фреснката клинична психоложка Саломон Ортодоски и доц. Нели Петрова-Димитрова от СУ „Св. Климент Охридски”, председател на УС на ИСДП. Обучението беше интензивно, ангажиращо и интерактивно. Бяха обсъдени случаи от всичките страни и имахме възможност да заснемем демонстрация на интересна практика за работа със хора в системата около детето ,вкл  съвместно приемни и биологични родители. Тя ще бъде включена като видеоматериал към обучителна уеб програма, която ще се издаде в рамките на проект "Training for Supervisors and Foster Family Consultants" Contract No. LLP-2013-GRU-LP-08, Subprogramme Grundtvig, LLP of the EC; partnership Reg No. 2013-1-BG1-GRU06-00114 1
Как да подобрим отношенията в училище? Няколко предложения на децата
Как да подобрим отношенията в училище? Няколко предложения на децата          През месец септември стартира изпълнението на проектите на децата от 17 СОУ “Дамян Груев” в София, 3 ОУ “Иван Батаклиев” в Пазарджик, “Сава Доброплодни” и “Панайот Волов” в Шумен, финансирани от Институт по социални дейности и практики в рамките на проект “Биентретанс – мрежа на Резилианс”. За всички детски проекти беше поставена една и съща основна цел, а именно подобряване на взаимоотношенията в училище чрез съвместното участие на деца, учители и родители. Темата за добрите отношения и доброто говорене беше актуална за всички участници, а търсенето на конкретни решения не винаги беше лесно. В проектите си децата изведоха като общи проблеми недостатъчното свободно време и пространство, в което да общуват по различен начин; липсата на време и пространство, в които да “разпускат напрежението” чрез спорт; липсата на време и пространство за споделяне на важни за тях проблеми с възрастните. Именно тези общи проблеми бяха припознати като причина за лошите отношения и проявата на агресия в училище, а тяхното разрешаване се превърна в конкретна цел на проектите. Така се родиха идеите за създаване на: Кът за игри на открито по проект “Моят малък оазис” на децата от 3 и 4 клас от 3 ОУ “Иван Батаклиев”, Пазарджик  “Зона на здравето”, с фитнес уреди на открито, по проект “Мисия Добро отношение”, (група от 5 и 6 клас от същото училище) Стая за рисуване, провеждане на ателиета, групова работа и игри по проект “Къща на доброто” (група от 3 и 4 клас от 17 СОУ “Дамян Груев, София)  Училищен вестник и Детски съвет по проект “Да общуваме свободно в клуб Приятели на 17 СОУ “Дамян Груев” (група от 5 и 6 клас) Стая с кътове за изобразително и приложни изкуства, библиотека, йога, игри, както и пространство за игри на двора по проект “Заедно можем повече” (група от 3 и 4 клас, СОУ “Панайот Волов”, Шумен) Училищно радио по проект “Радио 6+” (група от 5 и 6 клас, СОУ “Панайот Волов”) Беседка за провеждане на групови игри, тематични занимания, изложби и общуване между по-малките и по-големите по проект “Изграждане на беседка “Забаветка” в двора на СОУ “Сава Доброплодни” (група от 3 и 4 клас, СОУ “Сава Доброплодни”, Шумен) Провеждане на скаутски лагери с деца, родители и учители, срещи-разговори, конкурси и празници по проект “Добрината и разбирателството ще ни променят” (група от 5 и 6 клас). Като основен ресурс за изпълнението на проектите, децата разпознаха работата в екип, създаването на малки екипи с ясни задачи, както и включването на повече деца, от тези които първоначално участваха в обученията.   През месец октомври в ОУ “Иван Батаклиев” бяха официално открити “Зона на здравето” и зоната за игри на открито в училищния двор. Деца, родители и учители работиха заедно за промяната на пространството на двора и се включиха както в озеленяването, така и с идеи и помощ в по-трудните дейности. По време на откриването се проведе спортно състезание и турнир по шах, а победителите бяха наградени. До края на учебната година предстои изпълнението на редица други дейности и инициативи, които ще съберат деца и възрастни в една по-различна обстановка и ще им помогнат да общуват по-добре.   В столичното 17 СОУ “Къщата на доброто” е почти напълно оборудвана, а на екипите, работещи по училищния вестник, предстои издаване на първия брой.  В СОУ “Панайот Волов” вече са сформирани екипите за работа, техническото оборудване е монтирано, а децата посетиха Радио Шумен, за да се запознаят с работата на радиото и с подготовката и излъчването на живо предаване. Предстои изграждането на радиостудио и интернет страница. В СОУ “Сава Доброплодни” бяха проведени първите срещи, групови работи и интерактивни игри. През следващите месеци ще можете да намерите актуална информация за реализирането на детските проекти на сайта на ИСДП.   Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на фондация ОАК Тук може да изтеглите постера, който ИСДП представи на Годишната конференция на Eurochild в Милано през ноември 2013 г.
ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДОГОЗИ И РОДИТЕЛИ ОТ ШУМЕН ПО ПРОЕКТ „БИЕНТРЕТАНС – МРЕЖА НА РЕЗИЛИАНС”
ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДОГОЗИ И РОДИТЕЛИ ОТ ШУМЕН ПО ПРОЕКТ „БИЕНТРЕТАНС – МРЕЖА НА РЕЗИЛИАНС” Продължава активната работа на Сдружение ИСДП по реализиране на дейностите по Проект „Биентретанс – мрежа на резилианс”. След успешното стартиране на проектите в две шуменски училища – СОУ „Сава Доброплодни” и СОУ ‘П. Волов”, специалистите продължават с обученията на педагози и родители. На 26.10 – 27.10.2013 г. и на 02.11. – 03.11.2013 г. бяха организирани и проведени обучения в две детски градини на територията на града. В ОДЗ „Щурче” и ОДЗ „Светулка”, обучение преминаха 15 родители на тема „Позитивно родителство” и 15 учители на тема „Резилианс”.  Специалистите от КСУДС представиха подхода Резилианс, както и различни подходи за позитивно родителство и възпитание „Без шамар”.  Предстои преминалите обучение във всяка от градините да сформират по три ателиета, в които да разработят етичен кодекс за всяка градина, който ще допълва този от МОН и ще бъде в полза на деца, родители и учители за по-успешни бъдещи взаимоотношения.   Проекта „Биентретанс – мрежа на резилианс” се реализира от ИСДП, с финансовата подкрепа на фондация ОАК.  
Победа за децата от ДДЛРГ
Победа за децата от ДДЛРГ "Асен Златаров"     На 19 - 20 октовмри 2013 в град София, на спортната база на МГУ "Св. Иван Рилски", се проведе благотворителен спортен турнир за набиране на средства, с които да бъдат подкрепени децата от ДДЛРГ "Асен Златаров" кв. Надежда, гр. София. Благотворителният спортен турнир бе иницииран и се осъществи чрез партньорството на Студентските съвети на: СУ, ТУ, МГУ, НМА, МУ, ВТУ и УНСС. В рамките на турнира студентите имаха възможност да се включат в 4 различни спорта - футбол, волейбол, шах и тенис на маса. За всеки от спортовете се заплащаше определена такса-участие, която бе част от средствата, които бяха дарени на дома и децата. Отборът по футбол на ДДЛРГ „Асен Златаров” спечели третото място в крайното класиране! Освен медали, децата получиха и награди осигурени от спонсорите на турнира. Спортният турнир завърши с награждаване на победителите в отделните спортове и заключителен концерт, в който се включиха Ивайло Донков - Гласът на България 2013, Тодор Гаджалов, студенти на НМА "Проф. Панчо Владигеров" и други. По време на концерта беше проведен и благотворителен търг, с който събраните средства доближиха сумата 1500 лева. Представителите на студентите на едни от най-престижните университети в България изразиха готовност да подкрепят Дома, както с други подобни инициативи, така също и с директна работа с децата за подпомагане възпитанието и образованието им. Институт по социални дейности и практики, в партньорство с Международна социална служба – България, след спечелен конкурс на Столична община, отговаря за управлението на Дом за деца лишени от родителски грижи „Проф. Асен Златаров. Ние сме изключително благодарни на студентите за подкрепата, насторението и усмивките, с които дариха децата! ИСДП ще изготви подробен отчет за изразходването на събраните парични средства, който ще публикува в интернет.   Благодарим Ви!