Събития

КАК ДА ПОГОВОРИМ? – ВТОРА ЧАСТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ „БИЕНТРЕТАНС – МРЕЖА НА РЕЗИЛИАНС” В ШУМЕН
КАК ДА ПОГОВОРИМ? – ВТОРА ЧАСТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ „БИЕНТРЕТАНС – МРЕЖА НА РЕЗИЛИАНС” В ШУМЕН На 09.03. и 17.03.2013 г. специалисти от КСУДС – Шумен проведоха втора част на обучението „Как да поговорим” по проект „Биентретанс – мрежа на резилианс” за двете групи деца от начална и средна училищна степен от СОУ „Сава Доброплодни” и СОУ „Панайот Волов”. Същевременно протече и втора част на обучението „Резилианс” за педагози и учители. Децата участваха активно в дискусиите и казусите. Една от основните им задачи беше да определят дейности, които биха могли да заложат в проекта за по-сигурна и безопасна училищна среда, който предстои да изготвят. В тази връзка на 13.03.2013 г. над 100 деца от средна училищна степен от всяко от двете училища взеха участие в организиран Форум – театър, където имаха възможност да разпознаят различни видове насилие и да бъдат участници на сцената. На 14.03.2013 г. две групи от предучилищна възраст се включиха във „Философия за деца”, където бяха провокирани да споделят своите възгледи за доброто и лошото отношение. Предстои обучение на тема ”Как да подготвим наш проект” и за двете училища в двете възрастови категории, което има за цел децата да бъдат насърчени да разработят проект, който да подобри взаимоотношенията в класовете, взаимоотношенията между ученици, учители и родители.
МАГИСТРАТИ , РАЗЛЕДВАЩИ ПОЛИЦАИ И СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗАЕДНО СПОДЕЛЯТ ПРАКТИКИ ПО ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА
МАГИСТРАТИ , РАЗЛЕДВАЩИ ПОЛИЦАИ И СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗАЕДНО СПОДЕЛЯТ ПРАКТИКИ ПО ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА        На 13 март 2013г. в гр. Шумен се проведе работна среща във връзка с функционирането на специализираното помещение за изслушване на деца в КСУДС  - Шумен. На срещата се отзоваха всички поканени  институции от област Шумен, които имат отношение към участието на деца в правни процедури – съд, прокуратура, полиция, както и отдел „Закрила на детето”.   Статистика по видове, брой и особености на случаите, в които се е използвала стаята от 2009 година  до сега представи г-жа Венета Господинова – директор на КСУДС . Заедно, участниците обсъдиха предимства, както и трудности в конкретната работа, както и се обмениха идеи за продължаване  и подобряване на практиката на местно ниво. Доц. Нели  Петрова - Димитрова представи и планираните инициативи на ИСДП на национално ниво.
ПРИЕМНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТ ШУМЕН, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕНЕЦ, ХИТРИНО И СМЯДОВО СЕ СЪБИРАТ ВСЕКИ МЕСЕЦ В ГРУПИ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ И СПОДЕЛЯНЕ
ПРИЕМНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТ ШУМЕН, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕНЕЦ, ХИТРИНО И СМЯДОВО СЕ СЪБИРАТ ВСЕКИ МЕСЕЦ В ГРУПИ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ И СПОДЕЛЯНЕ   През месец февруари екипът по приемна грижа организира 5 групи за споделяне и взаимопомощ на приемни семейства. Три от групите се проведоха в Шумен, една в Хитрино и една в град Велики Преслав.   Няколко са целите, които водещите на групите си поставят: Предоставяне на възможност на всички приемни родители да се включат в груповата програма; Отваряне на пространство за споделяне на чувства, на радости и трудности в грижата за децата; Все по-задълбочено професионализиране на приемните семейства. Надграждане на професионалното умение за партньорство при споделянето на грижата за приемните деца, заедно с останалите институции, ангажирани с процеса на приемна грижа. Групите за приемни родители се провеждат всеки месец. В работата се включват около 60 приемни семейства. Датите за месец март, 2013 година са: - Шумен, сградата на Звено „Майка и бебе” - 11 март от 13 часа; - Хитрино, сградата на Дирекция „Социално подпомагане” - 12 март от 13 часа; - Шумен, сградата на Центъра за обществена подкрепа – 21 март от 9.45 часа; - Шумен, сградата на Центъра за обществена подкрепа – 26 март от 10.00 часа; - Велики Преслав, залата на Семейно - консултативен център – 27 март от 10.30 часа  
ПЕДАГОЗИ ОТ ШУМЕН АКТИВНИ ПАРНЬОРИ В ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМАТА НА ИСДП „БЕЗ ШАМАР! КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ”
ПЕДАГОЗИ ОТ ШУМЕН АКТИВНИ ПАРНЬОРИ В ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМАТА НА ИСДП „БЕЗ ШАМАР! КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ”   Продължава активната работа на специалистите от КСУДС по реализирането на груповата програма за родители „Без шамар? Как с любов и уважение да наложим на детето си граници”. През месец февруари обучителните екипи от Комплекса приключиха обучението на две групи педагози от ЦДГ „Космонавт”, което започна на  от 22 януари.   През месец февруари обучение по програмата започнаха педагозите от ЦДГ „Конче Вихрогонче”. На 4 и на 7 март груповата програма стартира и в ЦДГ „Брезичка” и ЦДГ „Братя Грим”. Груповата програма за родители се реализира от Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Шумен по сценария „Без шамар? Как с любов и уважение да наложим на детето си граници”, разработен от фондация „Ничии деца”, Полша. Преводът на български и адаптацията на програмата са възможни с реализирането на проект „Дом без насилие за всяко дете”, който се реализира съвместно от ИСДП – България, фондация „Ничии деца”, Полша, център „Дардедзе”, Латвия, с финансовата подкрепа на ЕК.   Реализирането на груповата Програма е един от приоритетите на КСУДС за настоящата 2013 година. Предоставяме възможност на всички желаещи родители да се включат в следващите организирани групи. Заявления се приемат на адрес: Шумен, улица „Димитър Благоев” № 10, телефон за повече информация 054/ 850 777                                                      
ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „БИЕНТРЕТАНС – МРЕЖА НА РЕЗИЛИАНС” СТAРТИРА КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ШУМЕН
ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „БИЕНТРЕТАНС – МРЕЖА НА РЕЗИЛИАНС” СТAРТИРА КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ШУМЕН            На 02.03.2013 г. стартираха първа част от обученията по проект „Биентретанс – мрежа на резилианс”. Участие взеха паралелно три групи от СОУ „Сава Доброплодни” - Шумен. Две групи деца от начална и средна училищна степен, подкрепени от техни родители и учители, които се включиха в обучение на тема „Как да поговорим”, и една група от педагози и родители, които бяха въведени в темата „Резилианс”.  По темата „Как да поговорим” децата дискутираха доброто и лошото отношение. Бяха запознати с различните видове насилие и как да ги разпознават. Чрез интерактивни методи беше акцентирано на емоциите и чувствата в ситуации с насилие и бяха обсъдени варианти за справяне с тях. В обучението „Резилианс” участниците бяха запознати със спецификата на подхода резилианс и възможността да го практикуват. Родители и педагози се включиха активно в дискусии по различни случаи от практиката, разгледани през призмата на подхода. На 09.03.2012 г. предстои втора част на обученията в СОУ „Сава Доброплодни”, а на 10.03.2013 г. ще стартират групите от СОУ „Панайот Волов”.  
Информационна кампания „Насилието оставя следи за цял живот”
Информационна кампания „Насилието оставя следи за цял живот”                                  Практиката в работата на държавните и неправителствените структури, свързани с гарантиране на правата на детето, през последните години категорично сочи, че едни от най-често срещаните рискови ситуации за децата, са свързани с насилие в семейството. Според данните, предоставени от МКБППМН към община Видин и някои от дирекциите „Социално подпомагане” в област Видин,  през 2011 г. 105 деца в гр. Видин са регистрирани като извършители на противообществени прояви. Подадените сигнали за насилие над дете в дирекциите „Социално подпомагане”  Видин, Белоградчик и Димово са общо 25 през 2011 г, а през първата половина на 2012 г. -  общо 20. През 2012 година специалистите в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Видин са работили по 23 случая на насилие над деца. Тези цифри по-скоро говорят за наличие на сериозен проблем в сигнализирането, регистрирането и работата по случаи на насилие в града, което очертава необходимост от повишване на чувствителността на населението, но и на институциите, работещи с деца и тяхното взаимодействие с полиция, съд, прокуратура.   Едновременно с това ние от Институт по социални дейности и практики /ИСДП/ вече повече от пет години категорично поставяме необходимостта от сериозно подобряване на практиката на участие на деца в правни процедури и системно, и последователно развиваме дейности в тази посока. До момента ИСДП с подкрепата на Фондация ОУК изгради пет специализирани помещения за изслушване на деца, четири от които функционират, а едно от тях предстои да бъде открито в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Видин. Предстои да бъдат изградени още 3 помещения в Русе, Благоевград и Стара Загора. Организацията подкрепи и Общините Пловдив и Дупница при създаване на условия за щадящи детската психика правни процедури и разкриване на специализирани помещения. Освен със специализирани помещения ИСДП разполага и с мобилен екип от специалисти - социални работници и психолози, които са преминали редица обучения и са подготвени за провеждане на подготовка за явяване на деца в съда и за разпит на деца, жертви и/или свидетели на престъпления.   Три години участваме и в специализирано обучение на Националния институт на правосъдието за магистрати от цялата страна, а от началото на миналата година обучаваме разследващи полицаи в  Академията на МВР по специализирана програма, която разработихме съвместно с Академията на МВР и Института по психология към него.   В контекста на дългогодишните ни целенасочени усилия за закрила на децата, жертви на насилие Институт по социални дейности и практики, с подкрепата на Община Видин, стартира информационна кампания „Насилието оставя следи за цял живот”. Целта на кампанията е да повиши чувствителността на широката общественост по проблема домашно насилие и да  даде информация как и къде може да се получи помощ в случаи на насилие. Тя се реализира в рамките на проект „Интегрирана социална услуга в полза на правосъдието”, финансиран от Министерство на правосъдието. Кампанията ще започне с официално откриване на специализирано помещение за изслушване на деца – „синя стая”, което беше изградено в Комплекса за социални услуги от Институт по социални дейности и практики с финансовата подкрепа на Фондация „Оук”. Откриването ще се състои на 26 февруари 2013 г. в Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Видин, кв. Калето, ул. Княз Борис І, №25А. Пресконференция по повода ще започне в 10.45 часа. Официалното откриване ще бъде последвано от работна среща – кръгла маса „Услуги за деца и семейства при случаи на насилие - взаимодействие на местно ниво”. Темите на работната среща ще бъдат: Домашно насилие и насилие над деца – проблеми. Модел на интегрирана социална услуга в полза на правосъдието. Предизвикателства към взаимодействието между институциите на местно ниво. Представяне на кампания срещу домашното насилие.   Участниците в кръглата маса са представители на Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Агенция социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, Министерство на вътрешните работи, Община Видин, Съд, Прокуратура, структурите по закрила на детето и нестопански организации.   За повече  информация: 0894 412 376 – доц. Нели Петрова, 0894 412 362 Гергана Георгиева; 0894 412 361 – Мадлен Таниелян   Програмата на събитието можете да видите прикачена по-долу.