Събития

За и против новия закон за детето
За и против новия закон за детето Итервю "За и против новия Закон на детето" на Д-р Надя Стойкова - Изпълнителен директор на Институт по социални дейности и практики излъчено по БНТ на 28.04.2012г. За да видите репортажа по БНТ вижте линка http://bnt.bg/bg/news/view/75035   За и против новия Закон за детето       Родители се опълчиха срещу новия проектозакон за детето, който давал възможност за изнудване, клевета, корупция и трафик на деца. Протести днес се чуха от София, Пазарджик и Варна, организирани от Национална мрежа за родителите. Те обаче предизвикаха реакциите на националната мрежа за децата, според които протестите са опит да се наложат привържениците на домашното възпитание с бой.      Протестът във Варна твърди, че законът за детето не защитавал родителите и не били описани задълженията на детето. Недопустимо било и социални работници да се месят в семейните отношения и да учат родителите как да възпитават.Жена: - Отнема възможността и правото основно на родителят - да бъде родител.       Баща: - Никой не може да ми гледа децата по-добре от мен задължително - да ни учи, задължително да ни учи, ние как да го правим, как да ги гледаме!       Жена - Може детето да бъде изведено и настанено в приемно семейство, само след като например някой ваш съсед се е обадил и дал сигнал срещу вас и това става без съд.      От Националната мрежа за децата контрираха, че протестът злоупотребява със страховете на родителите и откровено заблуждава хората. Обект на закона са малтретираните деца, а не обикновените смейства. И само съдът може да отнема родителски права.      Надя Стойкова - Институт по социални дейности и практики: - Когато всъщност родителя възприема в своите ценности злоупотреба с децата, тогава държавата е длъжна да се ангажира и да се намеси.       Михаил Стефанов - Национална мрежа за децата: - Това, което ни притеснява, е повече политизирането му. Виждаме ясно, че различни политически партии влизат в протеста, техни активисти участват активно.       Красноречива била и подкрепата на простеста от американския алианс за защита. А един от основателите му Джеймз Добсън бил известен привърженик на напляскването, като начин на възпитание и пречупване на волята на детето.       Надя Стойкова: - Точно така се държат родителите при развод. Всеки твърди, че той по-добре се грижи за детето от другия и знае по-добре и в едни такива спорове детето изчезва.       Михаил Стефанов: - Но не бива наистина процесът да се политизира, защото това означава, че няма да се търси най-доброто за децата.       А и атакуваните принципи в новия Закон за детето, всъщност са част от настоящия, който действа повече от 10 години. Автор: М. Чернева, Р. Христов
СЪВЕТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ КСУДС ОБСЪДИ РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
СЪВЕТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ КСУДС ОБСЪДИ РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ   СЪВЕТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ КСУДС ОБСЪДИ РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ      На 28 април, 2012 година заседава съвета на потребителите към Комплекса за социални услуги.       Координатора на работата на Съвета Даниела Илиева постави на обсъждане важни въпроси, свързани с развитието на социалната услуга Приемна грижа и предстоящия старт на Ваканционна програма,2012.      Членовете на Съвета на потребителите имаха възможност да споделят свои мисли и чувства от взаимодействието си със социалните работници и ефективността от социалните услуги, които ползват.     Беше изведена необходимостта от набирането на доброволци, които да подкрепят социалните работници при реализирането на Ваканционна програма. Акцент на дискусията беше и необходимостта от приемни родители, които да поемат грижата за новородени бебета, деца с увреждания, както и  деца в периода на юношеството.      Директорът на КСУДС Венета Господинова поздрави членовете на Съвета за активната им подкрепа. Тя още един път подчерта, че повишаването на качеството на предлаганите социални услуги е важен приоритет в работата на екипът на Комплекса, а мнението на ползвателите на услугите са най-верният коректив.    За първи път в заседанието на Съвета взеха участие и деца от Дневния център за работа с деца  към Комплекса за социални услуги. 
Обява за сини стаи-нов краен срок
Обява за сини стаи-нов краен срок ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА - СРОКЪТ Е УДЪЛЖЕН ДО 15ТИ МАЙ 2012Г.    Сдружение „Институт по социални дейности и практики” (ИСДП) е неправителствена организация, която от няколко години полага целенасочени усилия за създаване и гарантиране на щадящи условия за децата в правораздавателния процес, особено, когато те са жертви или свидетели на престъпление.  В рамките на дейностите на организацията в тази посока, успяхме да изградим три специализирани помещения за изслушване на деца, жертви на престъпления в три общини – София, Шумен и Пазарджик и обучихме екип по специализирана методика за изслушване на деца, жертви на престъпления.Във връзка с дейността на организацията и с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК” Швейцария, ИСДП има готовност да подкрепи изграждането/оборудването на още две специализирани помещения за щадящо изслушване на деца на територията на страната.Натрупаната до момента практика на използване на стаите в Шумен, Пазарджик и София ни дават основание да заложим критерии за избор на мястото (общината и сградата), където ще се изгради специализираното помещение. КРИТЕРИИ 1.    Кратък анализ на състоянието на децата жертви на насилие на терирорията на общината – не повече от 1 стр. (брой сигнали за деца жертви – в РДСП, в ОДМВР,  вид на насилието, видове подкрепа, брой образувани производства в прокуратура, брой на осъдени лица за престъпления по чл.от НК, брой и вид на услуги за деца жертви на насилие) 2.    Писмо за намерение, в което да се опише каква е мотивацията за разкриване на специализирано помещение за деца. Има ли място, което е подходящо за изграждане на специализираното помещение? Какъв е достъпът до него и възможността да се използва от повече партньори? Kак се планира финансовата устойчивост на помещението, т.е. в бъдеще закупуването на консумативи, поддръжката на техниката и др.3.    Партньорство – има ли подкрепа от страна на Съд и/или Прокуратура и/или Полиция, община, доставчик на услуга от територията на общината4.    Възможност за съфинансиране – има ли възможност кандидатът да участва  финансово или с нефинансови средства  в дейността. Тук може да се посочи дали има възможност да се съфинансира частично ремонта на помещението, обзавеждането му или част от оборудването с необходимата техника. ВРЕМЕВИ ГРАФИКИзграждането на стаите ще се осъществи в периода май 2012 – декември 2012. Необходимите документи може да изпратите в срок до 15 май 2012г. на e-mail: sapi@sapibg.org или на адрес: гр. София 1000, ул. “Княз Борис I “, 78 - за Сдружение ИСДПЗа повече информация и допълнителни въпроси може да се обръщате към Надя Стойкова или Мадлен Таниелян на тел: 02 852 4713 или на посочения e-mail адрес.