Събития

На 9 април 2012г в гр. Видин се проведе кръгла маса на тема „Социалните услуги за деца и семейства – практики и стандарти за гарантиране правата на де
На 9 април 2012г в гр. Видин се проведе кръгла маса на тема „Социалните услуги за деца и семейства – практики и стандарти за гарантиране правата на де На 9 април 2012г в гр. Видин се проведе кръгла маса на тема „Социалните услуги за деца и семейства – практики и стандарти за гарантиране правата на децата”. Събитието се организира от Сдружение „Институт по социални дейности и практики” съвместно с Областна администрация Видин и Уницеф България. В дискусията беше представен и проект за стандарти за разпит на малолетни и непълнолетни лица, участници в правни процедури. Участниците в кръглата маса бяха запознати с дейността на „Комплекс за социални услуги за деца и семейства” – Видин. Други теми от форума бяха "Училище без насилие", "Партньорство и взаимодействие в работата по случаи на насилие над деца.Превенция на сексуалното насилие и на ранните бракове" и "Ролята на медиите за превенция на насилието". Кръглата маса се откри от г-жа Борислава Борисова - заместник кмет на община Видин и доц. Нели Петрова-Димитрова – председател на УС на ИСДП. Гости на събитието бяха държавен експерт Нина Мутафова от дирекция „Социално включване” към Министерството на труда и социалната политика, Милена Харизанова програмен директор на УНИЦЕФ за България и Ани Салич – журналист Btv от и посланик на Уницеф България. Видео от bTV: {mp4}na-9-april-2012-vuv-vidin-se-provede-krugla-masa-na-tema-socialni-uslugi-za-deca-i-semeistva|640|480|0|1{/mp4}
На 29 и 30 март 2012 в град Варна и Велико Търново бяха проведени поредицата от кръгли маси на тема „Специализирано изслушване на деца
На 29 и 30 март 2012 в град Варна и Велико Търново бяха проведени поредицата от кръгли маси на тема „Специализирано изслушване на деца"     На 29 и 30 март 2012 в град Варна и Велико Търново бяха проведени поредицата от кръгли маси на тема „Специализирано изслушване на деца. Опит и перспективи." Организирани от Институт по социални дейности и практики в рамките на проект „Чуй детето II .  На двете срещи се включиха над 80 предствители на съдебната власт, представители на общини, полицаи, социални работници и психолози.       Основен акцент в организираните срещи беше да споделим натрупания опит на екипа в рамките на тригодишната практика и функциониране на специализираните помещения за изслушване на деца жертви или свидетели на насилие в градовете Шумен, Пазарджик и София. Беше представена и възможността и условията  за подкрепа на община, в която да бъде изградена нова специализирана стая за изслушване на деца.       Съдия Нели Батанова (председател на Окръжен съд Шумен) и съдия Мариана Шотева (Районен съд Пазарджик) представиха проекта на Стандарти за разпит на деца жертви или свидетели на престъпления, коитобяха рарзаботени от работна група от съдии и прокурори и предстои да бъдат финализирани.     Следващата кръгла маса ще се състои на 9 април 2012г. в гр. Видин. Повече за нея може да намерите тук:
Кръгла маса в рамките на Националната кампания „Престъпни ласки
Кръгла маса в рамките на Националната кампания „Престъпни ласки" проведоха Община Шумен и КСУДС              Кръгла маса по проблемите на сексуалната злоупотреба с деца проведоха Община Шумен и Комплекса за социални услуги за деца и семейства в града на 21 март, 2012 година. Форума бе част от  Националната кампания „Престъпни ласки", която ИСДП реализира в България.        Кампанията е организирана от фондация „Ничии деца" – Полша и се реализира в рамките на проекта „Детство без насилие", финансиран от Международна фондация ОАК.        Форумът събра широк кръг специалисти и млади хора, които се вълнуват от проблема. Участваха председателите на три постоянни комисии към Общински съвет – Шумен, Директори на Дирекции към Община Шумен, Директори на училища, педагогически съветници, учители, социални работници, психолози, специалисти от Общински здравен център. Представителите на Съда и Прокуратурата в Шумен участваха в дискусията и изразиха своето удовлетворение, от това, че в Шумен има възможност да се използва специализираната „Синя стая", за щадящо изслушване на деца, жертва на насилие и свидетели на престъпление. Активни в дискусията бяха представителите на градския ученически парламент, които ясно заявиха своята позиция по поставените теми.      Всички училища в Община Шумен получиха материалите на Кампанията: Наръчник, в полза на педагози и учители – „Помощ за децата, жертва на сексуална злоупотреба"; Наръчник, в полза на родители и професионалисти – „Как да защитим децата от сексуална злоупотреба";Листовка и плакат на кампанията, запознаващи обществеността с онова, което се включва в понятието „сексуално злоупотреба", а също така за възможностите за превенция и за реакция при съмнение за извършена злоупотреба с дете.
СТАНОВИЩЕ на Национална мрежа за децата върху проектопредложението за Закон за детето
СТАНОВИЩЕ на Национална мрежа за децата върху проектопредложението за Закон за детето    Национална мрежа за децата приветства усилията на държавните институции за създаването на нова законова рамка, която излиза извън сферата на децата, нуждаещи се от закрила, и обхваща всички деца. Ние вярваме, че за ефективна политика, която успешно да гарантира правата на децата, е необходим цялостен подход, който един такъв закон може да осигури. Затова ние от Национална мрежа за децата подкрепяме проектопредложението за Закон за детето. Нещо повече, ние напълно подкрепяме използвания подход за поставяне на този закон на обсъждане преди неговото вкарване в Министерски съвет. Събирането на множество мнения с максимално широк кръг от занитересовани страни ще направи предложението по-добро и ще бъдат избегнати негови евентуални слабости. ИСДП подкрепя за Становището на НМД за да видите пълният текст отворете  този линк http://nmd.bg/Position/stanovishte-na-natsionalna-mrezha-za-detsata-varhu-proektopredlozhenieto-za-zakon-za-deteto/