Събития

КАМПАНИЯ НА КСУДС – ШУМЕН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА СРЕД УЧЕНИЦИ
КАМПАНИЯ НА КСУДС – ШУМЕН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА СРЕД УЧЕНИЦИ КАМПАНИЯ НА КСУДС – ШУМЕН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА СРЕД УЧЕНИЦИ Кампания за превенция на агресията сред ученици от начален етап на обучение стартира Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Шумен. През месец декември, съвместно със ІІ ОУ „Д-р Петър Берон" специалисти от Комплекса провеждаха тренинги с децата от различни класове. Чрез интерактивни методи и форми - социално – образователна анимация, решаване на казуси и други, учениците споделяха своите преживявания и чувства, свързани с различен тип взаимоотношения и формираха начални умения за асертивно поведение. Стимулираше се сплотяването на децата и подобряването на взаимоотношенията помежду им. До момента са проведени 7 тренинга, като в част от класовете предстои втори модул на тренинга. По наблюдения на специалистите от КСУДС и класните ръководители децата приемат с интерес предложената форма на работа, участват активно и преживяват емоционално проведените занятия.
Кръгла маса на тема „Последствия от институционалната грижа върху малките деца и грижата за тях след извеждане от институциите
Кръгла маса на тема „Последствия от институционалната грижа върху малките деца и грижата за тях след извеждане от институциите"  На 14 февруари 2012 г., посолство на Република Франция се проведе кръгла маса на тема „Последствия от институционалната грижа върху малките деца и грижата за тях след извеждане от институциите", организира от УНИЦЕФ, България с подкрепата на Регионалния офис на УНИЦЕФ във Женева.  На кръглата маса участваха представители на държавни структури, на неправителствни организации, както и експерти в областта на ранното детско развитие. Специален гост на форума беше проф. Борис Сирулник, невропсихиатър, преподавател в университета в гр.Тулон, Франция, един от създателите на подхода реилианс, учен и писател с международна известност. Той говори за огромното значение на връзката, която бебето създава с възрастен човек, обичайно майката за способността му да изгражда връзки с други и да се справя с трудностите в своя живот.  Доц. Нели Петрова, председател на УС на ИСДП представи подкрепата, която децата от 0-3г. получават в приемната грижа, напредъкът, който е забележителен в тяхното двигателно, емоционално, когнитивно развитие, както и необходимостта от придружаване на приемното семейство в трудния път на добрата грижа за едно дете, срещнало страданието. Представянето се опираше на опита на ИСДП в партньорството му с УНИЦЕФ, община Шумен и другите участници в проект „Семейство за всяко дете", в рамките на който близо 50 деца от ДМСГД в гр.Шумен са настанени в приемно семейство.
 Съвет на потребителите към КСУДС
Съвет на потребителите към КСУДС СЪВЕТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ КСУДС ШУМЕН НАПРАВИ ПЪРВА СБИРКА ЗА 2012 ГОДИНА     Координатор на работата на Съвета е социалният работник от КСУДС Даниела Илиева. И през тази година потребители на социални услуги ще се събират периодично да дават обратна връзка за качеството на предоставяните социални услуги, да обсъждат идеи да подобряване на работата, както и за развитието на социалните услуги, съобразено с потребностите на преките потребители. „Най-добрата обратна връзка за нашата работа са клиентите, тези които реално получават подкрепата на специалистите от КСУДС, ето затова е необходимо социални работници, деца и родители да обединим усилията си и непрекъснато да търсим повишаване на качеството на работа и взаимодействието помежду ни", сподели Директорът на КСУДС Венета Господинова. На първата сбирка присъстваха и ръководителите на сектор „Подкрепа на детето", ръководител сектор „Подкрепа на семейството" и ръководителя на екипа по Приемна грижа.
Американският посланик Джеймс Уорлик посети КСУДС - Видин
Американският посланик Джеймс Уорлик посети КСУДС - Видин Американският посланик Джеймс Уорлик посети КСУДС - Видин На 30 януари 2012г. посланикът на САЩ - Джеймс Уорлик посети Комплекса за социални услуги за деца и семейства - Видин. Посещението бе част от официалната визита на дипломата в гр. Видин. На посещението в КСУДС-Видин, присъстваха и кметът на Община Видин - Герго Гергов, областният управител Пламен Стефанов, управителят на Направление за социални услуги към Община Видин – Кирил Кирилов, програмният директор „Социални услуги" към УНИЦЕФ – Милена Харизанова, председателят на Сдружение „Институт по социални дейности и практики"- доц. Нели Петрова. Г-н Уорлик имаше възможността да се запознае със същността на услугите, които КСУДС-Видин предлага. Той се срещна и разговаря с клиентите на Комплекса в услугите „Наблюдавано жилище", „Център Спешен прием", „Училищна подкрепа" и „Дневен център". Джеймс Уорлик остана очарован от материалната база и провежданите в КСУДС- Видин, индивидуални и групови занимания с деца и непълнолетни майки. „Комплексът за социални услуги за деца и семейства във Видин е един от най-добрите в страната и може да служи за модел на останалите общини". Това заяви американският посланик Джеймс Уорлик по време на посещението си.