Събития

Групови програми в КСУДС Пазарджик
Групови програми в КСУДС Пазарджик На 23.01.2012г. социални работници от КСУДС град Пазарджик проведоха среща в сградата на Областна служба „Изпълнение на наказанията" сектор „Пробация" град Пазарджик. Повод за осъществената среща бе представянето на групови програми, които КСУДС Пазарджик планира да реализира. На срещата с инспектори пробация бяха представени три групови програми на сектор „Услуги и подкрепа на семейството". Това са: Група „Отново родители"; Група за Позитивно родителстване и група на Самотния родител.  Сектор „Услуги и подкрепа на детето" представи груповите програми: „Социални умения" , „Професионално ориентиране" и Група за взаимопомощ при овладяване на гнева.  На проведената среща инспектори пробация бяха запознати със същността на групите, тяхното протичане и времетраене. Работещите в ОС „ИН" сектор Пробация заявиха желание за сътрудничество с КСУДС град Пазарджик и споделиха ползотворността от провеждането на такъв род групови дейности, които подкрепят и насърчават клиента към споделяне на личен опит и овластяване.
Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи
Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи Здравейте, колеги! На 23.01.2012г. от 15.30ч. в сградата на Център за обществена подкрепа към Институт за социални дейности и практики, ул. „Пиротска" 175, ще се проведе среща на Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи.    Ще Ви помолим да помислите и да заявите към случаи с каква проблематика бихте искали да се насочим и да обсъждаме.  При желание от ваша страна, ще се радваме да предоставите и конкретен случай от практиката си, за които Ви молим да ни изпратите предварително информация. Заповядайте!  Също така Ви молим да потвърдите участието си на e - mail: sapi_slaveykov@abv.bg или на посочения телефон до 20.01.2012г. Телефон за контакти: 02/ 920 42 38. В Лабораторията участват сътрудници на ИСДП, които имат пряка работа с деца и участва в обучителните програми на института, педагогически съветници от училища, социални работници, представители на пробационна служба, на полицията, на ОЗД, психолози, представители на неправителствени организации, представители на специализирани институции за деца, психотерапевти и други. Лабораторията функционира като група за професионална подкрепа, в която се разглеждат случаи, обсъждат се конкретни теми, анализират се теоретични материали. Това е един нов метод за професионална подкрепа на специалисти, работещи по проблеми на деца. Целта е да подпомогне конкретната работа на професионалистите по отделни случаи, да повиши уменията им да разбират какво казват децата със своето асоциално или проблемно поведение, да повиши капацитета им за работа. По този начин ще се стимулира и създаването на професионална среда в атмосфера на взаимопомощ и сътрудничество между всички заинтересовани страни, работещи с деца.
Кандидати за приемни родители
Кандидати за приемни родители ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР ПО ПРИЕМНА ГРИЖА – ПЕРНИК Перник 2300, Общински младежки дом, ет2, ст. 4 и 5, тел.076/588612, e-mail: sapi_pernik@abv.bg   С нови петима кандидати за приемни семейства дойде Новата година в Пернишка област. Още пет семейства тръгват към приемната грижа с горещото желание да осигурят дом и топла грижа, да дадат обич и сигурност на деца, нуждаещи се от подкрепа и семейство. Кандидатите за приемни родители се включват в обучителен курс, който стартира от 05.01.2012 г.. В рамките на 9 обучителни сесии те ще се подготвят за новите отговорности, ще осмислят значението на приемната грижа за детето и за себе си, ще търсят усъвършенстване на родителските си познания и умения, ще се учат да опознават нови детски светове. Екипът на Областен център по приемна грижа – Перник и новите кандидати за приемни семейства откриха обучителния курс с пожелание всеки месец от новата година да започва с най – малко по толкова нови кандитати за приемни семейства, а нуждаещите се деца – всеки ден да стават все по-малко.