Събития

Закриване на летните ателиета в КСУДС Пазарджик
Закриване на летните ателиета в КСУДС Пазарджик На 26.08.2011г. от 10.30 часа в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик се проведе тържество по повод закриване на летните ателиета от Ваканционна програма 2011.   На тържеството участие взеха деца от Центъра за настаняване от семеен тип Пазарджик и деца, ползващи социални услуги към КСУДС Пазарджик. На участниците бяха подготвени занимателни игри, в които всеки един от тях имаше възможността да вземе участие. Раздадени бяха и символични подаръци за активно участие в работните занятия на ателиетата по интереси и груповата програма. Във Ваканционна програма 2011, която КСУДС организира за поредна година през летните месеци юни, юли и август, се реализираха 4 ателиета по интереси и една групова програма, които имаха за цел да стимулират интересите и заложбите на децата в различните области: · Ателие "В света на музиката и танца" · Ателие "Вълшебна работилница" · Ателие „Веселата маса и нейната украса" · Ателие „Театрално лято" · Групова програма по Училищна подкрепа. Общият брой на участниците е 31 деца, 26 от тях се включват в груповите програми с подадена молба или с насочващо писмо от друга организация за участие във Ваканционна програма 2011, а останалите 5 деца ползват социални услуги към КСУДС Пазарджик и се включиха в работните занятия като част от подкрепата в работа по случай.
ИСДП стартира проект
ИСДП стартира проект "Отново родители" От месец август 2011г. ИСДП започна изпълнението на проект „Отново родители”, финансиран от Министерството на правосъдието по реда на Закона за защита срещу домашното насилие. Проектът ще се изпълнява до края на месец ноември 2011 г.   Целта на проекта е да се разработи и апробира специализирана програма за индивидуална и групова работа с родители, извършили насилие над децата си. Предоставянето на специализирани програми почти изцяло липсва в България въпреки че в Закона за защита срещу домашното насилие е предвидено налагането на такава мярка от съда. Именно поради това значимостта на реализираният от ИСДП проект „Отново родители” и очакванията към него са изключително високи. Проектът предвижда провеждането на сензитивиращо обучение за полицаи, социални работници и съдии по проблема насилие над деца. Предвижда се и разработване на механизъм за взаимодействие между полицията, отделите „Закрила на детето” и Съда за насочване на родителите, извършили насилие над деца към специализирани програми. По проекта ще бъдат подготвени и водещи от управляваните от ИСДП Център за обществена подкрепа – София и Комплекси за социални услуги за деца и семейства в Шумен и Пазарджик, които ще продължат да работят по специализираната програма и след приключване на проекта.
Превенция на настаняване в институция
Превенция на настаняване в институция На 16.08.2011г екипът на ОЦПГ – гр. София, съвместно с колегите от О”ЗД” Красно село и О”ЗД” Лозенец предотвратиха настаняването на още едно бебе в социална институция.   Детето беше изписано от родилен дом и грижите за него веднага пое професионална приемна майка, чиято подготовка е осъществена от екипа на Областния център по приемна грижа – град София. Благодарение на финансовата подкрепа от УНИЦЕФ, с която бяха закупени най-необходимите консумативи за посрещането на новороденото – памперси, храна, козметика, кошарка и дрешки, приемната майка посрещна спокойно детето в своя дом, където то ще се радва на добра грижа, индивидуално внимание и майчина ласка. Ще има възможност да расте в спокойна семейна среда, където да дочака своето осиновителско семейство. Изразяваме благодарност за доброто сътрудничество с колегите от посочените отдели, както и на приемната майка за бързата й реакция и готовност да окаже необходимата подкрепа.
Областният център по приемна грижа – София област
Областният център по приемна грижа – София област Искаме да споделим с всички вас радостта си и удоволствието от успешната съвместна работа по извеждането на още едно българско дете от институция. На 08.08.2011г. детето беше настанено в професионално приемно семейство, където ще има възможността да бъде обичано и обгрижвано с много внимание. Областният център по приемна грижа – София област беше ангажиран по проучването и обучението на приемното семейство и взе активно участие в процеса по опознаване и напасване между детето и семейството, оказвайки подкрепа на приемните родители. Изразяваме благодарност към специалистите от ДМСГД – гр. Ветрен, Д"СП" – Сливница, Д"СП" – Септември и Д"СП" - Пирдоп и приемното семейство за проявения професионализъм и добро сътрудничество, което направиха възможно работата по случая да приключи по най-добрия за детето начин и в съответствие със защита на неговите интереси. Институт по социални дейности и практики гр. София 1606 , ул. Люлин планина 22, тел/факс: 02/8524713, 9533147 sapi@sapibg.org, www.sapibg.org
Кампания Приемна Грижа
Кампания Приемна Грижа СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ И ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО ОТ ШУМЕН ПОДКРЕПИХА РОДИТЕЛИ ЗА ДА МОГАТ ДА ПОЕМАТ ГРИЖИТЕ ЗА СВОЕТО НОВОРОДЕНО БЕБЕ   Новородено бебе бе настанено в приемно семейство в началото на месец юли. В рамките на месеца, социален работник от КСУДС – Шумен планира и осъществи подкрепа на родното семейство на детето. Семейството бе консултирано, а също така и подпомогнато материално по Проектна на UNICEF „Семейство за всяко дете". Бяха закупени строителни материали, с които родителите ремонтираха къщата, в която живеят. На 29 юли момиченцето бе ре интегрирано при своето родно семейство. Подкрепата на родителите продължава. Продължава и активната работа на екипът от парньори, който работи по превенция на изоставянето на ниво родилен дом. ОЩЕ ДЕСЕТ ДЕЦА ОТ ДМСГД – ШУМЕН ЩЕ БЪДАТ ПОВЕРЕНИ НА ГРИЖИТЕ НА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ През месец юли и началото на месец август приемни семейства започват процедури по опознаване и напасване с 10 деца от ДМСГД. Решението бе взето на работна среща междупартньорите, които работят за развитието на социалната услуга Приемна грижа в Област Шумен /ДСП / ОЗД, доставчиците на социални услуги, координатора на Проект „Семейство за всяко дете"/, ДМСГД, проведена на 08 юли, 2011 година. На срещата бяха представени старта и целите на кампанията за набиране на приемни семейства за новородени бебета и малки деца „За бебетата и нуждата им да бъдат обичани"; актуалната ситуация по изпълнението на Проект „Семейство за всяко дете", както и изпълнението на взетите решения от срещата на партньорския екип, проведена на 05 май, 2011 година. На срещата бяха представени профилите на деца от ДМСГД, които да бъдат поверени на грижите на ново утвърдени приемни семейства. Нашите координати са: ksu_sh@abv.bg / 054 850 777 ocpg_shumen@abv.bg / 054 800 430
УЧИЛИЩЕ ЗА БРЕМЕННИ КЪМ КСУДС ШУМЕН
УЧИЛИЩЕ ЗА БРЕМЕННИ КЪМ КСУДС ШУМЕН В УЧИЛИЩЕТО ЗА БРЕМЕННИ КЪМ КСУДС ШУМЕН - БЪДЕЩИ МАЙКИ АКТИВНО СЕ ПОДГОТВЯТ ДА БЪДАТ ДОБРИ РОДИТЕЛИ НА СВОИТЕ БЕБЕТА   Тринадесет бъдещи майки приключиха своята подготовка в двадесет и третата група на Училището за бременни към КСУДС Шумен. В училището активно се включи и един бъдещ татко, който не пропусна нито едно занятие. За първи път в курсовете като гост - лектор участва и представител от РУСО – Шумен, който отговори изчерпателно на възникналите въпроси от страна на бъдещите майки. По традиция бъдещите майки получиха удостоверения за участието си в курсовете и малки подаръци, като спомен от периода, в който активно са се подготвяли за майчинството. Към момента в КСУДС се набират молби на други желаещи бъдещи родители да се включат в следващата група. Нашите телефони са: 054/ 850 777 и 054/ 833 124
Дарителска кампания на КСУДС - Шумен
Дарителска кампания на КСУДС - Шумен ОБЩЕСТВОТО - ВСЕ ПО НЕПРИМИРИМО КЪМ ИЗОСТАВЯНЕТО НА ДЕЦА В ИНСТИТУЦИИ С ОБИЧ И ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА – ДА ОКАЖЕМ ПОДКРЕПА     Дарение на детски колички, детско легло и бебешки консумативи направи дама от Шумен на Комплекса за социални услуги за деца и семейства. Стойността на дарението е 1200 лева. Дарителката изрази своята воля, чрез социалните работници да бъдат подкрепени родители, които се намират в трудна ситуация, живеят бедно, а това създава риск децата да бъдат изоставени в институция. „Обществото ни става все по-чувствително към изоставянето на бебета и деца в специализирани институции и към проблемите, които имат техните родители", сподели Венета Господинова - Директор на Комплекса за социални услуги. Целият екип на Комплекса изказва своята благодарност за хуманния жест. Оставаме с надеждата, че все повече хора ще насочат вниманието си към проблемите на изоставените бебета и към това заедно да подкрепим родителите, които имат желание, но им е трудно сами да се справят. Ние продължаваме напред с вярата, че заедно можем да спрем изоставянето на бебета. Продължаваме кампанията „За бебетата и нуждата им да бъдат обичани" и оставаме с вярата за подкрепата на цялото общество.
Стартира нова група за подкрепа на бъдещи майки и татковци в КСУДС - гр. Шумен
Стартира нова група за подкрепа на бъдещи майки и татковци в КСУДС - гр. Шумен УЧИЛИЩЕТО ЗА БРЕМЕННИ КЪМ КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ШУМЕН СТАРТИРА РАБОТАТА НА НОВАТА СИ 23 ГРУПА ЗА ПОДКРЕПА НА БЪДЕЩИ МАЙКИ   В Училището за бременни към Комплекса за социални услуги за деца и семейства – град Шумен стартира новата 23 група. До сега повече от 220 млади майки са преминали през организираните курсове. На 21 януари 2006 г. беше поставено началото на „Училището за бременни". Основната цел, която си поставят специалистите е подкрепа на бъдещите майки при подготовката за раждането и посрещането на бебето. С подкрепата на АГ специалисти, психолози и социални работници от Комплекса за социални услуги за деца и семейства бъдещите майки и татковци научат повече за: основните етапи от развитието на бременността и промените, които настъпват; първата среща с АГ специалист, изграждане на основни умения за грижи, следродилните депресии и др. Курсът за подкрепа на бъдещи майки е безплатен и се провежда в Комплекса за социални услуги на улица „Димитър Благоев" 10, гр. Шумен Телефоните за записване и повече информация са 054 / 850 777 и 054 / 833 124.