Събития

Предстояща кампания на КСУДС-Видин
Предстояща кампания на КСУДС-Видин От 11 юли до 11 октомври 2011 г., Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ Видин открива кампания за популяризиране на услугата "Приемна грижа".   Цел на кампанията - Привличане на заинтересовани семейства в професията "Приемен родител" (мярка по чл.4, ал.1, т.4 от Закон за закрила на детето) като алтернатива на институционалното отглеждане и извеждане на децата от домовете на територията на област Видин. Предвижда се провеждането на следните инициативи: "Ден на отворените врати", три информационни дни за разясняване на приемната грижа, кръгла маса за обсъждане на състоянието на услугата в областта, както и организиране на група за мобилна работа за разпространение на рекламни материали на територията на Видин. Първа от инициативите е "Денят на отворените врати", който ще се проведе на 13.07.2011г от 10:30 – 13.00 ч. в КСУДС Видин. Началото на програмата за деня започва с провеждането на информационнен ден по услугата „Приемна грижа", който ще се състои в Залата за обучения на Комплекса. Каним всички заитересовани от темата в КСУДС Видин.
Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години
Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години" във Варшава На 17 юни 2011г. във Варшаваексперти от ИСДП и партньори от община Видин, Пазарджик, София и Шумен, и УНИЦЕФ България взеха участие в Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години" организиранаот фондация "Ничии деца Полша" в рамките на проект "Детство без насилие за всяко дете". Конференцията е част от събитията посветени на обмена на опита в превенцията на насилието от организациите в проекта – сдружение ИСДП, България с фондация "Ничии деца" Полша, Център „Дардедзе" Латвия, и Център за подкрепа на деца. На конференцията бяха представени и обсъждани актуални концепти за психичното здраве на малки деца, стандарти и практики за ефективна подкрепа на деца от 0 до 3 години и техните семейства. Доц. Нели Петрова представи опита на ИСДП в партньорския проект на организацията с община Шумен и УНИЦЕФ България насочен към затварянето на ДМСГД и развитието на услуги за подкрепа на семействата.
Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години
Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години" във Варшава На 17 юни 2011г. във Варшаваексперти от ИСДП и партньори от община Видин, Пазарджик, София и Шумен, и УНИЦЕФ България взеха участие в Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години"организиранаот фондация "Ничии деца Полша" в рамките на проект "Детство без насилие за всяко дете". Конференцията е част от събитията посветени на обмена на опита в превенцията на насилието от организациите в проекта – сдружение ИСДП, България с фондация "Ничии деца" Полша, Център „Дардедзе" Латвия, и Център за подкрепа на деца. На конференцията бяха представени и обсъждани актуални концепти за психичното здраве на малки деца, стандарти и практики за ефективна подкрепа на деца от 0 до 3 години и техните семейства. Доц. Нели Петрова представи опита на ИСДП в партньорския проект на организацията с община Шумен и УНИЦЕФ България насочен към затварянето на ДМСГД и развитието на услуги за подкрепа на семействата.
Обучения по приемна грижа в Бургас, Варна и Дупница
Обучения по приемна грижа в Бургас, Варна и Дупница В рамките на Проект „Национален Ресурсен център по приемна грижа" Институт по социални дейности и практики провежда обучения по приемна грижа в Бургас, Варна и Дупница. В обученията са включени професионалисти не само от посочените градове, но и от съседни общини. Целта на обученията е да подготвят доставчици на социални услуги в Бургаска, Варненска и Кюстендилска област, които да извършват самостоятелно обучения на кандидатите за приемни семейства. Тази първа стъпка ще позволи на територията на тези общини на практика да стартира развитието и професионализирането на приемната грижа, интересът към която значително е нараснал не само сред професионалистите, но и сред общността. Качеството на предоставяното от Националния ресурсен център по приемна грижа обучение на обучителите по приемна грижа е решаващ фактор за качеството на подготовката и обучението на приемните семейства. По този начин се гарантират наистина добри грижи за отглеждането и възпитанието на приемните деца. Въпреки летните горещини и останалите си ангажименти социалните работници и психолозите участват с ентусиазъм и силна професионална мотивация в горещите дискусии и обсъждания, които са част от интерактивните методи за обучение на експертите от Института за социални дейности и практики.
„ЗА БЕБЕТАТА И НУЖДАТА ИМ ДА БЪДАТ ОБИЧАНИ
„ЗА БЕБЕТАТА И НУЖДАТА ИМ ДА БЪДАТ ОБИЧАНИ" – ВСЯКО ДЕТЕ ИСКА СЕМЕЙСТВО…СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ…НА БЕБЕ „ЗА БЕБЕТАТА И НУЖДАТА ИМ ДА БЪДАТ ОБИЧАНИ" - това е мотото, което Областния център по приемна грижа в Шумен избра за най-новата си кампания.   Целта, която си поставят социалните работници от Центъра и техните партньори от Отдела за закрила на детето е да се насърчат повече хора да приемат в дома си новородени бебета, чиито родители са затруднени да поемат грижите за тях или са готови да ги изоставят в специализирана институция. Кампанията стартира на 29 юни 2011 година. Началото започва с пресконференция за местните медии, на която ще бъдат представени целите на Кампанията. Ще бъде направено представяне на клипа и посланията на кампанията. На старта на кампанията специални гости са посланиците на добра воля – първите приемни родители в Област Шумен, които са поели грижата за новородени бебета. От началото на март до този момент 7 новородени бебета са намерили топлина и обич в приемни семейства от Шумен. Областния център по приемна грижа в гр. Шумен, партньорите от Центъра за обществена подкрепа в гр. Нови пазар и специалистите от Отделите за закрила на детето работят със 100 утвърдени приемни семейства.