Събития

 Група за взаимопомощ на младежи с проблемно поведение,, Споделям, помагам, ставам по-добър
Група за взаимопомощ на младежи с проблемно поведение,, Споделям, помагам, ставам по-добър"     На 19.04.2011г. в Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр. Пазарджик се проведе третото по ред занятие на групата за взаимопомощ на младежи с проблемно поведение „Споделям, помагам, ставам по-добър". Участие в групата взимат 6 младежа на възраст от 13 до 18 години.        С децата се работи индивидуално от страна на специалистите в КСУДС чрез изпратени направления за предоставяне на социална услуга към Комплекса. Групата се провежда 2 пъти месечно и продължителността на едно занятие е в рамките на 120 мин. В групата от страна на участниците бе подадено да се дискутират теми за „Противопоставяне или как да заявиш себе си" и „Насилие". Наблюдава се, че участниците се включват в занятието с желание, изградена е доверителна връзка между участниците и водещите, която спомага за споделяне на проблеми, които касаят младежите в предвид тяхната тийнейджърска възраст.
Обучение на тема: Насилието и неговите симптоми
Обучение на тема: Насилието и неговите симптоми На 14.04.2011г. в сградата на КСУДС гр. Пазарджик се проведе обучение на тема: Насилието и неговите симптоми. Обучител бе Динка Колева – фамилен консултант. Участници в обучението бяха педагогическите съветници от училища на територията на гр. Пазарджик, Отдел „Закрила на детето", както и социален работник от сектор „Услуги и подкрепа на семейството" Пенка Узунова. Това обучение се изведе като необходимост от ежемесечните работни срещи с педагогическите съветници и желанието им към повишаване на професионалните им компетенции в пряката работа с деца. На проведеното обучение участниците бяха запознати с видовете насилие, както и изготвянето на оценка на риска при извършено насилие. На обучението бяха дискутирани видовете социални услуги предлагани в общността за жертвите на насилие и необходимостта от създаването на услуги за извършителите на насилие. Във втората част на обучението бе направена интервизия на случай от практиката на КСУДС гр. Пазарджик. Накрая бяха дадени обратни връзки от участниците.
Работна среща на тема,,Обществена подкрепа на предотвратяване на агресията сред подрастващите
Работна среща на тема,,Обществена подкрепа на предотвратяване на агресията сред подрастващите" Директорът на Комплекса за социални услуги за деца и семейства - Шумен /КСУДС/ Венета Господинова и Ръководителят на сектор „Работа в общността" Диана Нинчева участваха в работна среща на тема „Обществена подкрепа на предотвратяване на агресията сред подрастващите". Срещата беше организирана от Демократично сдружение „Искам да знам". Сдружението обединява усилията на институции, ангажирани със закрилата на децата в Областта за обсъждането на мерки за справяне с агресията сред подрастващите. Предстои да бъде разработен модел за превенция на агресивното поведение, който ще бъде приложен пилотно в няколко училища от Шумен. След поредицата работни срещи с представители на институции, на 8 април ще се проведе обществен форум и представяне на проект на мерки срещу агресията в училище. Ще бъдат направени и предложения за промени в законодателството. Комплексът за социални услуги за деца и семейства е една от институциите в Шумен, ангажирана с подкрепата на деца с проблеми в поведението и техните родители.