Събития

Обучение на тема: Насилието и неговите симптоми
Обучение на тема: Насилието и неговите симптоми На 14.04.2011г. в сградата на КСУДС гр. Пазарджик се проведе обучение на тема: Насилието и неговите симптоми. Обучител бе Динка Колева – фамилен консултант. Участници в обучението бяха педагогическите съветници от училища на територията на гр. Пазарджик, Отдел „Закрила на детето", както и социален работник от сектор „Услуги и подкрепа на семейството" Пенка Узунова. Това обучение се изведе като необходимост от ежемесечните работни срещи с педагогическите съветници и желанието им към повишаване на професионалните им компетенции в пряката работа с деца. На проведеното обучение участниците бяха запознати с видовете насилие, както и изготвянето на оценка на риска при извършено насилие. На обучението бяха дискутирани видовете социални услуги предлагани в общността за жертвите на насилие и необходимостта от създаването на услуги за извършителите на насилие. Във втората част на обучението бе направена интервизия на случай от практиката на КСУДС гр. Пазарджик. Накрая бяха дадени обратни връзки от участниците.
Работна среща на тема,,Обществена подкрепа на предотвратяване на агресията сред подрастващите
Работна среща на тема,,Обществена подкрепа на предотвратяване на агресията сред подрастващите" Директорът на Комплекса за социални услуги за деца и семейства - Шумен /КСУДС/ Венета Господинова и Ръководителят на сектор „Работа в общността" Диана Нинчева участваха в работна среща на тема „Обществена подкрепа на предотвратяване на агресията сред подрастващите". Срещата беше организирана от Демократично сдружение „Искам да знам". Сдружението обединява усилията на институции, ангажирани със закрилата на децата в Областта за обсъждането на мерки за справяне с агресията сред подрастващите. Предстои да бъде разработен модел за превенция на агресивното поведение, който ще бъде приложен пилотно в няколко училища от Шумен. След поредицата работни срещи с представители на институции, на 8 април ще се проведе обществен форум и представяне на проект на мерки срещу агресията в училище. Ще бъдат направени и предложения за промени в законодателството. Комплексът за социални услуги за деца и семейства е една от институциите в Шумен, ангажирана с подкрепата на деца с проблеми в поведението и техните родители.
В КСУДС в гр. Пазарджик стартира нова група за младежи
В КСУДС в гр. Пазарджик стартира нова група за младежи На 24.03.2011 (четвъртък) от 15.00 часа в Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ град Пазарджик стартира група с младежи на възраст от 13 до 17 години. Основната визия на водещите е създаване на защитено пространство, сигурност и увереност у младите хора за споделяне на трудности и проблеми в процеса на тяхното израстване – конфликти и влошени взаимоотношения с родители, братя и сестри, близки от разширеното семейство, приятели. В групата се включват деца, които ползват социални услуги с Направления от Отдел „Закрила на детето". В първото занятие участие взеха 4 само младежа, към момента водещите са планували в групата да участват 9 младежа, но поради възпрепятстване останалите не се включиха в първото занятие. Водещите са ръководителите на груповата програма за социален работник от сектор „Услуги и подкрепа на детето" и психолога на Комплекса. Групата ще се провежда веднъж седмично в Комплекса. Второто по ред занятие на групата в КСУДС се проведе на 06.04.2011г. от 15.00ч. Участие в групата взеха общо 6 младежи на възраст от 13 до 17 години. Участниците, които се включиха в занятието са бивши и настоящи клиенти на Ц"СП" и З"МБ". Темата на занятието беше „Противопоставянето или да заявиш себе си". С децата бе договорено групата да бъде Група за взаимопомощ на младежи с поведенчески проблеми „Споделям, помагам, ставам по-добър".