Събития

Обява за работни места във Видин
Обява за работни места във Видин О Б Я В А Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Видин, управляван от Институт по социални дейности и практики, търси кандидати за длъжностите: „Директор на комплекса" и „Касиер-домакин". Изисквания за заемане на длъжността „Директор": · Завършено висше образование със специалности: социална педагогика, социални дейности, психология; · Минимум 5 г. трудов стаж в социалната сфера; · Да притежава компютърна грамотност и умения. · Владеене на английски/френски/ език е предимство · Свидетелство за управление на МПС е предимство Необходими документи: Копие на документ за завършено висше образование, автобиография и мотивационно писмо. Изисквания за заемане на длъжността ,,Касиер-домакин": Образование: средно икономическо Компютърна грамотностОпит на подобна позиция - мин. 3 годиниСвидетелство за управление на МПСНеобходими документи: Копие на документ за завършено образование, автобиография и мотивационно писмо. Документите се подават на адрес: гр. Видин, ул. „Княз Борис І" №1 стая № 2 /деловодство/, в Направление "Социални услуги" към Община Видин. Документи се приемат до 16.00 ч. на 01.04.2011 година на посочения адрес. За допълнителна информация: Гергана Георгиева, тел. /02/ 852 47 13. Лице за контакти: Десислава Борисова , тел.:094/609448
15.03.2011г. Световен ден на социалната работа - Поздрав за всички колеги!
15.03.2011г. Световен ден на социалната работа - Поздрав за всички колеги! Уважаеми колеги, Приемете нашите искрени поздрави по случай Световния ден на социалната работа   Нашата работа е учене през целия живот. Да бъдеш част от една помагаща професия в съвременния, динамично развиващ се свят е истинско предизвикателство. Утвърждаването и развитието на способностите на хората, за които работим, зависи и от това, доколко ние сме способни да се развиваме и утвърждаваме. Ние вярваме, че в ден като днешния /15.03.2011 година/ всеки един от нас ще намери повод за гордост. Ние се радваме, че социалните работници от Сдружение ИСДП са силна професионална общност, която непрекъснато се развива и утвърждава своите позиции в съвременната социална работа. Да си пожелаем да сме здрави, да имаме повече поводи за удовлетворение от работата си и да се подкрепяме все така, защото заедно можем повече. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! Екипи на КСУДС Екип на ИСДП