Събития

Новини от проекта ,,Резилианс без граници
Новини от проекта ,,Резилианс без граници" От 30 ноември до 2 декември 2010г. се проведоха 3 работни семинара с международните консултанти – Stefan Vanistendael и Jeanne Meyer и различните екипи на проекта"Резилианс без граници". Темата на семинара с обучителния екип беше посветена на превенция на насилието над деца и работа с деца преживели травма. Специално внимание беше отделено на подготовката на обучителната програма за училищните екипи. Работната група на местните координатори по проекта имаше възможност да обсъжда успехите и предизвикателствата на резилианса в общността. Представителите на три училища, които работят от октомври по превенция на насилието в контекста на резилианса, имаха възможност да споделят ентусиазма си, както от бързото включване на децата, така и от "отварянето" на училището към родителите. Консултантите дадоха насоки за дейности по превенция и споделиха детайли от работата с подхода от три училища в Холандия. От Януари 2011 година стартира работата на още две училища СОУ Сава Доброплодни" Шумен и ОУ" Проф. Батаклиев" Пазарджик да приложат на практика подхода резилианс при осъществяване на училищни проекти, насочени към превенция на насилието над деца.
Национална конференция
Национална конференция На 9 декември "Институт по социални дейности и практики" проведе национална конференция „Добро родителство и превенция на телесното наказание за най-малките деца (0-3год.)". Конференцията се проведе в зала 5 на Столична община. Събитието се организира в партньорство със Столична община и УНИЦЕФ България в рамките на проект "Дом без насилие за всяко дете", финансиран по програма Дафне на ЕK. Конференцията бе открита с лекция на г-н Мишел Либер, педо-психиатър от клиника в Лил, Франция - „Телесното наказание, психолигическото малтретиране и изоставянето: можем ли да „опитомим" насилието? Дискусия и голям интерес предизивкаха презентациите на г-жа Таня Радочай – „Ранно детско развитие. Възпитание на децата без насилие" и на доц. Нели Петрова – „Анализ на ситуацията за превенция на телесното наказание в България". Колеги от КСУДС Перник, КСУДС Пазарджик, КСУДС Видин и ЦОП София представиха добри практики за превенция на насилието и имаха възможност да обменят опит. Целта на срещата бе да се повиши разбирането за това какво представлява „позитивното родителство" и как то може да бъде подкрепено чрез подходящи политики и мерки в България. Акцент на конференцията също така беше повишаване познаването за дългосрочните негативни последици от телесното наказание и друго грубо поведение в домашната среда (като се обърне специално внимание на възпитанието на най-малките деца от 0 до 3г.).
Проведе се третото по ред обучение за професионалисти, работещи с деца
Проведе се третото по ред обучение за професионалисти, работещи с деца Проведе се третото поред обучение за професионалисти, работещи с деца На 8 декември 2011г.в гр. София се проведе третото поред обучение за професионалисти, работещи с деца-жертви на насилие. Водещ на обучението беше г-н Мишел Либер (Michel Libert) – педопсихиатър, който практикува във Франция. В обучението се включиха над 20 колеги социални работници и психолози от страната. Основната цел на обучението е насочена към подобряване на професионалните компетентности на социални работници и психолози при работа по случаи, в които децата са жертви на насилие. В резултат на обучението очакваме формиране на мрежа от професионалисти, фокусирана към подкрепа на деца, преживели насилие, а също и създаване на устойчиво партньорство, както със самите участници в обучението, така и с организациите, които те представляват. Обучението се провежда в рамките на проект „Детство без насилие" финансиран от Фондация ОУК и проект „Закрила на правата на децата жертви на психологическа подкрепа и щадящи правни процедури" с финансовата подкрепа на Европейската комисия.
Супервизия по случаи на насилие с водещ Винсент Рамон
Супервизия по случаи на насилие с водещ Винсент Рамон Супервизия по случаи на насилие с водещ Винсент Рамон На 7 и 8 декември 2011г.в гр. София се проведе супервизия по случаи на насилие над деца, с водещ г-н Винсент Рамон – социален работник с над 20 годишна професионална практика в Лил, Франция. Понастоящем г-н Рамон е консултант към Националната Асоциация по приемна грижа. За супервизия бяха поставени случаи от колегите в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Пазарджик, Кризисен център към Сдружение „Самаряни" и Център за обществена подкрепа, гр. София. В допъленение г-н Винсент Рамон разказа за начина на протичане на супервизията в помагащите институции/организации в Лил, както и сподели своя опит при участие в групови супервизии. Тази обмяна на опит и споделяне на практика са част от проект „Детство без насилие", който се реализира от Сдружение ИСДП в рамките на партнъорство с 5 организации от страните Полша, Литва, Латвия, Молдова и Украйна. Проектът се осъществява с финансовата помощ на Фондация ОУК, Швейцария.
Стартира кампания по приемна грижа за деца с увреждания за гр. Шумен и областта
Стартира кампания по приемна грижа за деца с увреждания за гр. Шумен и областта Стартира кампания по приемна грижа за деца с увреждания за гр. Шумен и областта Сдружение Институт по социални дейности и практики /ИСДП/, чрез Комплекса за социални услуги за деца и семейства и Областния център по приемна грижа в Шумен започва кампания, насочена към насърчаване на семейства от гр. Шумен и областта да станат приемни родители на деца с увреждания. Около 50 деца с увреждания в област Шумен към момента се нуждаят от приемни родители. Зрителни проблеми, различна степен на умствена изостаналост, затруднения в двигателното развитие, детска церебрална парализа са най-честите им заболявания и проблеми. От старта на Проект „Семейство за всяко дете" към настоящия момент 17 деца с увреждания са поверени на грижите на приемни родители от гр. Шумен. От тях, 6 деца са изведени от ДМСГД; 7 деца са изведени от ДДМУ "Калинка" с.Васил Друмен; 3 деца са изведени от родните си семейства и 1 дете е изведено от ДДЛРГ "Детелина". Подкрепата, която ще получат приемните родители на деца с увреждания е: осигуряване на постоянно обучение; индивидуална подкрепа на ключов социален работник; група за взаимопомощ на приемни родители; материална помощ за посрещане на специфичните нужди на детето; съдействие за консулти с медицински специалисти; предоставяне на информация от Дирекция „Социално подпомагане" за специализирана подкрепа във връзка с нуждите на детето; заместваща приемна грижа при ползване на редовен годишен отпуск; съпътстващи социални услуги. До този момент в Област Шумен са утвърдени 119 приемни семейства, на които са поверени грижите за 123 деца. В областния град Шумен броя на приемните семейства е 51, които се грижат за 52 деца. Петнадесет /15/ новородени бебета са настанени в приемни семейства. Старта на кампанията подкрепиха представители на АСП, Община Шумен и Община Нови Пазар, Ани Салич като посланик на добра воля на UNICEF и други партньори. Голяма подкрепа за развитието на приемната грижа в Областта оказват и медиите в Шумен.
Работна среща на европейската мрежа
Работна среща на европейската мрежа На 1 и 2 декември в Брюксел се състоя работна среща на европейската мрежа за развитие на приемната грижа APFEL. Участваха представители на центрове, служби, асоциации от Белгия, Холандия, Франция, Швеция, Швейцария, Люксембург, Великобритания, Испания , Норвегия, Ирландия. От България участваха представители на ИСДП доц. Нели Петрова и д-р Надя Стойкова. Проведени бяха и срещи на тематичните работни групи – групата за съвместно родителство и приемна грижа, за подбор и обучение на кандидати за приемни семейства и за участието на децата във процеса на представяне на услугата. На общата среща бяха разисквани методически въпроси, свързани с обмен на практики и дейности. Представен беше основно международният опит на различни участници. Особен интерес предизвика споделеното от Мари-Франс Ламберт, председател на белгийската франкофонска асоциация по приемна грижа, за учебното посещение в Канада и концепцията на провежданите там нормативни и практически изменения. Споделен беше и опит от Франция, фламандска Белгия, България. На събранието се обсъждаха и организационни въпроси, свързани с юридическия статут на APFEL. Следващата редовна среща ще се състои на 4 май 2012 г. в Брюксел.
Новини от областен център по приемна грижа в гр. София