Събития

КСУДС – гр. Пазарджик организира обществена дискусия на тема „Деца, чиито родители работят в чужбина
КСУДС – гр. Пазарджик организира обществена дискусия на тема „Деца, чиито родители работят в чужбина" На 23.11.2011г. КСУДС – гр. Пазарджик организира обществена дискусия на тема „Деца, чиито родители работят в чужбина". Организирането и повеждането на обществената дискусия е в резултат на наблюденията и работата на социалните работници от КСУДС. При насочени към КСУДС Направления за проучване риска от отпадане от образователната система прави впечатление, че за голяма част от децата се констатира риск (среден и висок) от отпадане от училище. Една от причините за това се оказва, че тези деца се отглеждат от близки или роднини, а родителите живеят и работят в чужбина. До навършване на пълнолетие близките на тези деца срещат трудност при възникването на даден проблем при детето /здравословен, проблем в сферата на образованието, оформяне на документи, касаещи детето и др./, тъй като, ако те не са законови представители, не могат да предприемат навременни действия без намесата на родителите. Наблюдава се, че при голяма част от тези деца отсъствието на родителите води до промяна в поведениетоим, бягства от вкъщи и училище, конфликти с близките, полагащи грижи за тях, попадане в неподходяща приятелска среда. В обществената дискусия взеха участие представители на сектор „Образование" и Дирекция „Социални дейности" от Община Пазарджик, РДСП – гр. Пазарджик, ДСП – гр. Пазарджик, О"ЗД" – гр. Пазарджик, инспектори от Детска педагогическа стая към РПУ – гр. Пазарджик, директори на основни училища от гр. Пазарджик и общината и педагогически съветници. От страна на КСУДС беше представена презентация по темата и статистика за броя на случаите на деца, чиито родители живеят и работят в чужбина за периода 2010 – 2011г.
Кампания срещу сексуалната злоупотреба с деца
Кампания срещу сексуалната злоупотреба с деца На 22.11.2011г., ИСДП стартира кампания срещу сексуалната злоупотреба с деца. Партньори в кампанията са Столична община, Община Шумен, Община Пазарджик, ДАЗД, радио N-Joy, bTV, агенция ГРЕЙ.   Кампанията се реализира в рамките на проект „Детство без насилие" (финансиран от фондация ОУК) и проект „Защита правото на детето, жертва на престъпление, на психологична подкрепа и щадящи процедури за изслушване" (финансиран от Програма „Основни права и гражданство" на ЕК). Кампанията бе открита от доц. Нели Петрова, председател на УС на ИСДП, с участие в сутрешния блок на бТВ. Паралелно в Столична община и в Община Шумен се състояха пресконференции, на които журналистите бяха запознати със симптомите за насилие и услугите, които се предоставят за деца, жертва на насилие. За работата на професионалистите от ЦОП София с децата, жертва на сексуално посегателство, бе излъчен репортаж в Нова телевизия. За планираните дейности в Шумен, Пазарджик и София ще публикуваме новини. Посланието на кампанията е: Децата, жертва на сексуална злоупотреба, искат да станат невидими. Акцент поставяме върху качеството на професионалната подкрепа за децата, бдителността на родителите, подкрепата за детето и създаването на условия за споделяне. Сайтът на кампанията е www.detetosvidetel.org Публикации в медиите: http://www.btv.bg/shows/tazi-sutrin/razgovori-gosti/story/640764998-Neli_Petrova_Vsyako_osmo_dete_e_bilo_jertva_na_seksualna_zloupotreba.html http://shum.bg/index.php?item=68295 http://focus-news.net/?id=n1592667 http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=812524 „Кампанията е организирана и е проведена за първи път в Полша през 2010 от фондация Ничии деца, Полша. Материалите за кампанията са създадени с обществено полезна цел от GreyWORLDWIDEPoland. Материалите, публикувани в рамките на кампанията, са предоставени за адаптация от Фондация Ничии деца безвъзмездно."
Информационна среща с ученици в КСУДС-Позарджик
Информационна среща с ученици в КСУДС-Позарджик На 22.11.2011 г. в сградата на КСУДС град Пазарджик се проведе информационна среща с ученици от VІІІ клас от СОУ „Георги Бенковски" град Пазарджик. Срещата бе част от дейността на кампания „НЕ НА НАСИЛИЕТО", която Комплекса организира и провежда в периода от 07.11.2011 г. – 07.12.2011 г.   Срещата бе предварително договорена с г-н Божинов, педагогически съветник на училището, да се проведе в час на класния ръководител. Дейността, която се проведе в КСУДС бе свързана с насилието. Учениците бяха разделени на 3 групи, като имаха възможност да напишат своите предложения за общество без насилие. След това се проведе дискусия с учениците за това как ние да създадем това общество и „оковите", които ни пречат за да го достигнем. В края на дейността на учениците се раздадоха балони. Помолени бяха да напишат на балоните „оковите", които стоят пред тях. След това всяко дете имаше възможност да сподели в групата своите „окови". В края на занятието участниците имаха възможността да счупят „оковите", като спукат балоните. Следваща дейност по кампанията ще се проведе на 29.11.2011 г. отново с ученици от СОУ „Георги Бенковски" град Пазарджик.