Събития

Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи 28.11.2011
Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи 28.11.2011 Здравейте, колеги! На 12.12.2011г. от 15.00ч. в сградата на Център за обществена подкрепа към Институт за социални дейности и практики, ул. „Пиротска" 175, ще се проведе среща на Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи.   Ще Ви помолим да помислите и да заявите към случаи с каква проблематика бихте искали да се насочим и да обсъждаме. При желание от ваша страна, ще се радваме да предоставите и конкретен случай от практиката си, за които Ви молим да ни изпратите предварително информация. Заповядайте! Също така Ви молим да потвърдите участието си на e - mail: sapi_slaveykov@abv.bg или на посочения телефон до 07.12.2011г. Телефон за контакти: 02/ 920 42 38. Лица за контакти: Офелия Георгиева и Биляна Койчева. В Лабораторията участват сътрудници на ИСДП, които имат пряка работа с деца и участва в обучителните програми на института, педагогически съветници от училища, социални работници, представители на пробационна служба, на полицията, на ОЗД, психолози, представители на неправителствени организации, представители на специализирани институции за деца, психотерапевти и други. Лабораторията функционира като група за професионална подкрепа, в която се разглеждат случаи, обсъждат се конкретни теми, анализират се теоретични материали. Това е един нов метод за професионална подкрепа на специалисти, работещи по проблеми на деца. Целта е да подпомогне конкретната работа на професионалистите по отделни случаи, да повиши уменията им да разбират какво казват децата със своето асоциално или проблемно поведение, да повиши капацитета им за работа. По този начин ще се стимулира и създаването на професионална среда в атмосфера на взаимопомощ и сътрудничество между всички заинтересовани страни, работещи с деца.
КСУДС – гр. Пазарджик организира обществена дискусия на тема „Деца, чиито родители работят в чужбина
КСУДС – гр. Пазарджик организира обществена дискусия на тема „Деца, чиито родители работят в чужбина" На 23.11.2011г. КСУДС – гр. Пазарджик организира обществена дискусия на тема „Деца, чиито родители работят в чужбина". Организирането и повеждането на обществената дискусия е в резултат на наблюденията и работата на социалните работници от КСУДС. При насочени към КСУДС Направления за проучване риска от отпадане от образователната система прави впечатление, че за голяма част от децата се констатира риск (среден и висок) от отпадане от училище. Една от причините за това се оказва, че тези деца се отглеждат от близки или роднини, а родителите живеят и работят в чужбина. До навършване на пълнолетие близките на тези деца срещат трудност при възникването на даден проблем при детето /здравословен, проблем в сферата на образованието, оформяне на документи, касаещи детето и др./, тъй като, ако те не са законови представители, не могат да предприемат навременни действия без намесата на родителите. Наблюдава се, че при голяма част от тези деца отсъствието на родителите води до промяна в поведениетоим, бягства от вкъщи и училище, конфликти с близките, полагащи грижи за тях, попадане в неподходяща приятелска среда. В обществената дискусия взеха участие представители на сектор „Образование" и Дирекция „Социални дейности" от Община Пазарджик, РДСП – гр. Пазарджик, ДСП – гр. Пазарджик, О"ЗД" – гр. Пазарджик, инспектори от Детска педагогическа стая към РПУ – гр. Пазарджик, директори на основни училища от гр. Пазарджик и общината и педагогически съветници. От страна на КСУДС беше представена презентация по темата и статистика за броя на случаите на деца, чиито родители живеят и работят в чужбина за периода 2010 – 2011г.
Кампания срещу сексуалната злоупотреба с деца
Кампания срещу сексуалната злоупотреба с деца На 22.11.2011г., ИСДП стартира кампания срещу сексуалната злоупотреба с деца. Партньори в кампанията са Столична община, Община Шумен, Община Пазарджик, ДАЗД, радио N-Joy, bTV, агенция ГРЕЙ.   Кампанията се реализира в рамките на проект „Детство без насилие" (финансиран от фондация ОУК) и проект „Защита правото на детето, жертва на престъпление, на психологична подкрепа и щадящи процедури за изслушване" (финансиран от Програма „Основни права и гражданство" на ЕК). Кампанията бе открита от доц. Нели Петрова, председател на УС на ИСДП, с участие в сутрешния блок на бТВ. Паралелно в Столична община и в Община Шумен се състояха пресконференции, на които журналистите бяха запознати със симптомите за насилие и услугите, които се предоставят за деца, жертва на насилие. За работата на професионалистите от ЦОП София с децата, жертва на сексуално посегателство, бе излъчен репортаж в Нова телевизия. За планираните дейности в Шумен, Пазарджик и София ще публикуваме новини. Посланието на кампанията е: Децата, жертва на сексуална злоупотреба, искат да станат невидими. Акцент поставяме върху качеството на професионалната подкрепа за децата, бдителността на родителите, подкрепата за детето и създаването на условия за споделяне. Сайтът на кампанията е www.detetosvidetel.org Публикации в медиите: http://www.btv.bg/shows/tazi-sutrin/razgovori-gosti/story/640764998-Neli_Petrova_Vsyako_osmo_dete_e_bilo_jertva_na_seksualna_zloupotreba.html http://shum.bg/index.php?item=68295 http://focus-news.net/?id=n1592667 http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=812524 „Кампанията е организирана и е проведена за първи път в Полша през 2010 от фондация Ничии деца, Полша. Материалите за кампанията са създадени с обществено полезна цел от GreyWORLDWIDEPoland. Материалите, публикувани в рамките на кампанията, са предоставени за адаптация от Фондация Ничии деца безвъзмездно."