Събития

Информационна среща с ученици в КСУДС-Позарджик
Информационна среща с ученици в КСУДС-Позарджик На 22.11.2011 г. в сградата на КСУДС град Пазарджик се проведе информационна среща с ученици от VІІІ клас от СОУ „Георги Бенковски" град Пазарджик. Срещата бе част от дейността на кампания „НЕ НА НАСИЛИЕТО", която Комплекса организира и провежда в периода от 07.11.2011 г. – 07.12.2011 г.   Срещата бе предварително договорена с г-н Божинов, педагогически съветник на училището, да се проведе в час на класния ръководител. Дейността, която се проведе в КСУДС бе свързана с насилието. Учениците бяха разделени на 3 групи, като имаха възможност да напишат своите предложения за общество без насилие. След това се проведе дискусия с учениците за това как ние да създадем това общество и „оковите", които ни пречат за да го достигнем. В края на дейността на учениците се раздадоха балони. Помолени бяха да напишат на балоните „оковите", които стоят пред тях. След това всяко дете имаше възможност да сподели в групата своите „окови". В края на занятието участниците имаха възможността да счупят „оковите", като спукат балоните. Следваща дейност по кампанията ще се проведе на 29.11.2011 г. отново с ученици от СОУ „Георги Бенковски" град Пазарджик.
Интерактивно пътешествие посветено на правата на децата в КСУДС - Шумен
Интерактивно пътешествие посветено на правата на децата в КСУДС - Шумен Комплексът за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен за пета поредна година насочи вниманието на общността към 19 ноември – Световеният ден за борба с насилието над деца и 20 ноември – денят, в който преди 21 години е приета Конвенцията на ООН за защита правата на децата.   Деца от шуменски училища се събраха за да отбележат двете годишнини. Тази година социалните работници бяха подготвили състезание - интерактивно пътешествие – «По стъпките на моите права». Състезаваха се дацата от отбора на «Цветята» и от отбора на «Сърцата». Веселото пътешествие отведе децата до места в сградата на Комплекса, където бяха скрити основните техни права. След като ги откриха те прочетоха основните си права и ги поставиха върху карта на земното кълбо. По този начин символично беше изобразено правото на щастливо детство за всяко дете по света. Децата сами избраха посланието, свързано с важната дата – «Пазете децата, време е да говорим открито и без страх за детското насилие». Децата се забавляваха, но и разбраха, че е важно да знаят кои са техните права и кои институции са отговорни за това те за бъдат защитени, казаха социалните работници от Комплекса. Те споделиха още, че освен на институциите, задача на цялото общество е да проявява непримиримост към това децата да бъдат бити – в училище, на улицата, у дома.
Групова работа с деца над 15 годишна възраст се реализира в Център за обществена подкрепа
Групова работа с деца над 15 годишна възраст се реализира в Център за обществена подкрепа   В Центъра за обществена подкрепа на ИСДП в Сoфия се реализира групова работа с деца над 15 годишна възраст по програмата „Развитие на умения за независим живот". Програмата включва дейности за подкрепа в прехода на юношите към самостоятелен живот. На 18.10.2010г.  е посетена Дирекция „ Бюро по труда" Възраждане с цел юношите да бъдат да запознати с възможностите за намиране на работа, ползване на услугите, предлагани от дирекцията, осъществяване на контакти с работодатели. Сред основните резултати от посещението, младежите придобиха представа за изискванията на работодателите и конкуретноспособността за работните места, за пазара на труда. Обсъди се мотивацията на децата относно учебния процес и неговата важност за бъдещето им. Децата проявиха интерес, изразен в постоянно задаване на въпроси и проявено желание за започване на работа.
Стартира мобилна социална работа в Пазарджик във връзка с кампанията,,Промоция на образованието
Стартира мобилна социална работа в Пазарджик във връзка с кампанията,,Промоция на образованието" На 08.11.2010 г. в КСУДС в гр.Пазарджик стартира мобилна социална работа. Във връзка с осъществилата се кампания „Промоция на образованието" Комплексът изиска списък от община Пазарджик относно деца от общината, които подлежат на задължително обучение през учебната 2010/2011г, но съществува риск да отпаднат от училище. В провеждащата се мобилна социална работа в Комплекса са включени социални работници от двата сектора. По предварително изготвен график социалните работници имат за задача да извършат обход в селата от община Пазарджик и да установят риска от отпадане от образователната система при децата. През седмицата бяха направени посещения и проведени срещи с ръководството на ОУ „Стефан Захариев" град Пазарджик, ЦДГ „Върбица" град Пазарджик, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" с. Ивайло, ЦДГ „Детелина" с. Черногорово относно получаване на адресна регистрация на семействата на децата. В последствие бяха извършени посещения на адрес, където се проведоха срещи и разговори с родителите на децата или техни близки, роднини и съседи, относно получаване на актуална информация за посещението на детето в училище, причините поради, които не ходи на училище и установяване на риска от отпадане от образователната система. Мобилната социална работа ще продължи през целия месец ноември.