Събития

Родители, баби и дядовци заедно със своите деца и внуци отпразнуваха края на Ваканционната програма 2010
Родители, баби и дядовци заедно със своите деца и внуци отпразнуваха края на Ваканционната програма 2010 25 деца участваха активно и се включиха във «Ваканционна програма» на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в град Шумен през това лято.   За децата бяха организирани игри на открито и посещения на културно – исторически забележителности. В поредица от тематични занятия децата се запознаха с дейността и професията – полицай и пожарникар. Полицейските кучета, техните треньори и обучителни курсове също предизвикаха интереса на малчуганите. И през тази ваканция атрактивни за децата бяха курсовете по езда, проведени на конната база Кабиюк и емоциите на плувния басейн Ривиера. На 10 септември, Ваканционната програма завърши с празничен спектакъл. Децата пяха и рецитираха, танцуваха и се забавляваха, а заедно с тях бяха родителите им и социалните работници, които през лятото бяха неотлъчно до малчуганите. За четвърта поредна година бяха излъчени призьорите от конкурса Мис и Мистър Ваканция, 2010. Директорът на Комплекса Венета Господинова връчи грамоти на най-добрите художници. Награди получиха и децата, които бяха най-активни през ваканцията. „Ваканцията беше незабравима, но ето, време е за училище, там също ще покажем всичко което знаем и можем", казаха децата от Комплекса пред своите родители. В края на празникът беше разрязана голяма торта, специален подарък за децата.
В Център за обществена подкрепа в гр. София се проведе Съвет на потребителя
В Център за обществена подкрепа в гр. София се проведе Съвет на потребителя На  13.09.2010 г. в Център за обществена  подкрепа в град София бяха проведени две срещи на т.нар. Съвет на потребителя. Екипът на Центъра организира събитието с цел изслушване на мнението на клиентите - децата и получаване на обратна връзка за реализирането на услугата. Поводът е началото на есенно-зимната сесия за групова работа в Центъра за обществена подкрепа. Фокусът бе насочен към проучване на мнението относно провежданите ателиета, както и към обсъждане на нови предложения и идеи за съвместни дейности. Участниците бяха разделени на две групи – по пет деца на възраст от 8 до 17 г. . Всички бяха мотивирани да допринесат в обсъждането със свои коментари и наблюдения, както и откровено да споделят впечатления от предоставяната услуга. Атмосферата в групите допринесе за доброто настроение и представяне на нестандартни идеи, както и активност от страна на всички деца. По случай стартирането на новата учебна година децата получиха символични училищни подаръци с най- добри пожелания за успех.
В КСУДС в гр. Пазарджик снимачен екип от Брюксел засне репортаж с потребители на услугите
В КСУДС в гр. Пазарджик снимачен екип от Брюксел засне репортаж с потребители на услугите Във връзка обявяването на 2010г. за европейска година за борба с бедността и социалното изключване, Европейската комисия подготвя поредица от 29 видео доклада от различни държави под общото название „Избавяне от бедността и изключването". Материалите представят филмови потрети на 29 души, успели активно да се борят и преодоляват гореспоменатите проблеми с помощта на услуги, предоставени от ангажирани в социалната сфера организации. Личните им свидетелства ще бъдат положени в национален контект чрез интервюта с държавни представители на високо равнище и изследователски данни на експерти в областта. По предложение на Министерството на труда и социалната политика като добра практика на предоставяне на социални услуги от България беше избран КСУДС в гр. Пазарджик, управляван от Институт по социални дейности и практики. На 31.08.2010 и 01.09. 2010 г. снимачен екип от Брюксел проведе срещи за снимане на портрет на потребител на услугите, който е удовлетворен от оказаната подкрепа. Получихме съгласие за участие във филмов портрет на клиентка на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик. Направи се представяне на организацията, която предоставя услугите, както и срещи с представители на правителството в София. Филмовите доклади ще бъдат публикувани на официалните уебсайтове на Европейската комисия и предоставени на журналисти и телевизии в Европа, за да докладват за напредъка на неправителствените организации в борбата срещу бедността и социалното изключване.
Среща в АСП относно приемна грижа
Среща в АСП относно приемна грижа Приемна грижа в София и в големите градове – реалност или предизвикателство? Това беше въпросът, който се постави на среща между ИСДП, УНИЦЕФ и структурите по закрила, която се проведе на 3 септември (петък) 2010г. в АСП/Агенция за социално подпомагане/. На срещата присъстваха преставители на Агенция за социално подпомагане, Регионалната дирекция за София град и Отделите за закрила на детето Бяха обсъдени причините, които затрудняват реализирането на приемната грижа както в София, така и в по-големите градове в България. Липсата на една по-агресивна кампания, липсата на безработица, по-високият стандарт на живот, съответно - необходимост от повече средства за издръжка на едно семейство, както и недостатъчният човешки ресурс, който има в ОЗД са вероятните причини за състоянието на приемната грижа в София. Необходима е една по-задълбочена, целенасочена и комплексна работа на всички партньори в този процес, за да стене реалност приемната грижа и в по-големите градове, и особено в София.
В КСУДС в гр. Пазарджик се провежда кампания ,,Промоция на образованието
В КСУДС в гр. Пазарджик се провежда кампания ,,Промоция на образованието"  На 24.08.2010г. Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр. Пазарджик инициира съвместна среща с РИО Пазарджик, Община Пазарджик – сектор „Образование" и сектор „Работа с малцинства и етнически групи", Дирекция „Социално подпомагане" и Отдел „Закрила на детето". Целта на срещата беше обсъждане на сътрудничество между институциите по проблемите с отпадане на деца от образователната система и насилието между и над децата. На срещата се взе решение към РИО и Община Пазарджик да бъдат изпратени официални писма с цел предоставяне на списъци с деца в предучилищна и начално училищна възраст, деца в риск от отпадане от училище или вече отпаднали през изминалата учебна година. Тази среща постави началото на кампанията на КСУДС – „Промоция на образованието", в която са заложени обходи в рисковите райони в община Пазарджик с цел превенция на отпадане от училище на децата. Ще се проведат срещи и анкети с децата от тези райони, ще бъдат обособени информационни маси, където хората ще могат да получават информация за реда на записване в учебните заведения. Социалните работници от КСУДС ще придружават при нужда възрастните, които изпитват трудност да се справят сами със записването на деца в училище. Планирано е кампанията да приключи в края на месец септември като тогава се представят постигнатите резултати свързани с превенцията на отпадане на деца от образователната система. Към момента социални работници от КСУДС проведоха мобилна социална работа в с. Драгор по подадени списъци от ОУ „Ст. Захариев" гр. Пазарджик, социални работници проучват обществените нагласи към образованието и българското училище чрез табла, на които граждани имат възможност да напишат мнението си. Две деца на 8 и 14 години, необхванати от образователната система, са записани на училище през настоящата учебна 2010/11 година. Тези деца бяха подпомогнати с дрехи и материали за училище от КСУДС в град Пазарджик.
Информационна среща в Ботевград относно приемната грижа
Информационна среща в Ботевград относно приемната грижа Екипът на Институт по социални дейности и практики /ИСДП/ от Областен център по приемна грижа /ОЦПГ/ – София-област проведе информационна среща на тема „Приемна грижа" на 27.08.2010г. в Ботевград. В срещата участваха 22 души, сред които: служители от Дома за деца, лишени от родителска грижа „Надежда" в с. Гурково, представители на детски градини и училища в община Ботевград, служители в общинската администрация и заинтересовани граждани. На срещата беше представена същността и спецификата на социалната услуга „Приемна грижа", дискутираха се трудностите, пред които са изправени приемните семейства и подкрепата, която получават. Прожектиран беше и тематичният филм „Доброволна любов", който породи бурна дискусия сред участниците. След края на срещата експертите от ОЦПГ отговаряха на поставени въпроси относно изискванията и етапите, през които трябва да се премине и се стигне до утвърждаване на кандидатите за приемно семейство.