Събития

Стартира нова група за бъдещи майки в училището за бременни към Комплекс за социални услуги в Шумен
Стартира нова група за бъдещи майки в училището за бременни към Комплекс за социални услуги в Шумен Осемнадесета група от училището за бременни в Комплекса за социални услуги в гр. Шумен   На 17 юни в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен започна работа 18-та група от „Училището за бременни". Десет бъдещи майки през следващите два месеца ще споделят чувства и емоции, свързани с очакването на бебето. Социалната услуга се реализира съвместно с екипът на д-р Марин Начев – началник на АГ комплекса към МБАЛ - Шумен. С подкрепата на АГ специалисти, социални работници и психолози от Комплекса, бъдещите майки ще научат повече за основните етапи от развитието на бременността и промените, които настъпват; първата среща с АГ специалист; Раждането – подготовка и влизане в болница; Първа среща с бебето, изграждане на основни умения за грижи; Защо е важно да общувам с моето бебе още по време на бременноста? Първите мигове с бебето? И други вълнуващи въпроси, свързани с един от най-деликатните и емоционални периоди от живота на жената. Молби за включването в училището за бременни се приемат на място в Комплекса за социални услуги в гр. Шумен – Бул. Димитър Благоев № 10. Телефон за повече информация: 054/ 850 777.
Социални работници от КСУДС в Пазарджик участваха в обучение на тема ,,Когнитивно-поведенческа психотерапия-теория и практика
Социални работници от КСУДС в Пазарджик участваха в обучение на тема ,,Когнитивно-поведенческа психотерапия-теория и практика"  На 18.06.210 год. КСУДС участва в обучение на тема „Когнитивно-поведенческа психотерапия – теория и практика" организирано от обучителен център „Човеколюбие" към сдружение „Човеколюбие" - гр.Пазарджик. Настоящият обучителен модул е част от програмата „Панорама на терапевтичните школи в психологията", която се провежда през 2010 год. в ЦСРИ „Човеколюбие" с обучители от Център „Спектра" гр. София. Програмата на обучението включваше представяне на основни понятия в когнитивната психология, представяне на методи и методология в когнитивната психотерапия, уъркшоп. Участие взеха психолози от Ресурсен център гр. Пазарджик, психолози от Център за хора с увреждания с. Звъничево, психолог от МКБПП към община Септември представители на: Дом за стари хора гр. Пазарджик; Наблюдавано жилище за младежи над 18 год. гр. Пазарджик и  клиенти на ЦСРИ гр. Пазарджик.
Обучения на Комисиите за детето в София град и София област
Обучения на Комисиите за детето в София град и София област В рамките на Проект „Разширяване на модела на Приемната грижа в България", Областен център по приемна грижа в София стартира обучения на членовете на Комисията за детето в София град и комисиите в София област.   Първото обучение се проведе на 09.06.2010г. в община Антон. В обучението взеха участие 8 члена на комисията. Присъстващите получиха информация за процеса на предоставяне на услугата, оценката на приемните семейства и най-вече за взаимодействието на партньорите в съответната община. На 10.06.2010г. в сградата на Областен център по приемна грижа се проведе обучението на Софийската Комисия за детето. Обучители бяха доц. Нели Петрова и д-р Надя Стойкова. Обучението премина в дискусии, насочени към ролята на всеки един от участниците в процеса, както и по отношение на ресурсите, необходими на кандидатите, желаещи да полагат грижи за нуждаещото се дете. На 15.06.2010г. се проведе обучение на комисията за детето към община Божурище. В него взеха участие представители на общината, на отдела за закрила на детето, директорите на местните детски градини. Членовете на комисията участваха оживено в дискутиране на въпроси свързани със спецификата и практическото осъществяване на приемната грижа. Бяха разгледани и конкретни случаи на приемни семейства. Обученията продължават в следния график: 17.06.2010г. - Етрополе 21.06.2010г. - Чавдар 22.06.2010г. - Сливница + Драгоман 24.06.2010г - Своге и Годеч 25.06.2010г - Копривщица 29.06.2010г. - Правец
Дейности по приемна грижа на територията на София град и София-област
Дейности по приемна грижа на територията на София град и София-област Областен център по приемна грижа – София, стартира информационни срещи по приемна грижа в читалища на територията на София град и София – област. Контакти бяха осъществени със следните читалища в гр. София: „Стилян Пешев", „Свобода", „Просвета", „Съзнание", „Искра", „Отец Паисий". На 25.05.2010г. беше проведена информационна среща със служители на читалище „Аура" – гр. София. Бяха предоставени рекламни и информационни материали по приемна грижа. Такава среща се осъществи и в читалище „Изгрев" – с. Волуяк. На 27.05 беше проведена мобилна информационна кампания по приемна грижа в гр. Елин Пелин. Раздадени бяха рекламни и информационни материали сред граждани в Елин Пелин в рамките на ежегодно провеждащите се „Шопски празник"2010. Бяха проведени срещи със секретарите на читалището в гр. Елин Пелин, читалището в с. Равно поле и читалището в с. Нови хан. На 15.06.2010г. се проведе информационна среща със самодейци в читалището в с. Волуяк на срещата беше прожектиран филма "Доброволна любов" в който са показани три истории на приемни родители. Историите трогнаха присъстващите на срещата и отвориха поле за дискусия и въпроси. На 02.07.2010г. в читалище „Слънчице" гр. Ихтиман ще се проведе информационна среща с граждани.
Празник по случай със „Световния ден за борба с детския труд
Празник по случай със „Световния ден за борба с детския труд" се отпразнува в КСУДС - Пазарджик На 14.06.2010г. в КСУДС гр. Пазарджик се проведе празник свързан със „Световния ден за борба с детския труд" в него участваха около 25 деца от Пазарджик и региона.   Целта на празника беше още веднъж да насочим вниманието на обществеността към проблемите на децата и по-тясно негативите свързани с „Детския труд". Имаше кратко приветствие от единия водещ към участниците в празника, след което две от децата участващи в празника прочетоха два от разказите, написани ни по време на информационните срещи на тема „Не, на детския труд", които се състояха в училищата в с. Огняново /ОУ „Отец Паисий"/ и с. Черногорово /Прогимназия „Асен Златаров"/ На изкуствено създадена стена участниците в празника изписаха „От какво се нуждаят децата", след което водещите унищожиха написаното от децата и те имаха възможност да споделят „Как се чувстват, ако самите те нямат тези неща". След това направихме дискусия с децата за липсите в живота на работещото дете. Участниците по групи изработиха постери по снимки на деца въвлечени в тежки форми на детски труд, на които написаха „Вредите от детския труд" , като част от тях украсиха постерите си с мрачни и тъжни картини. Децата ги залепиха на голяма подвижна стена, зад която имаше наредени детски играчки, материали за рисуване, игри. Участниците бяха помолени да скъсат и тези постери, след което отворихме вратите и направихме предела между това „Какво имат работещите деца и какво всъщност трябва да имат децата".
Обучение на тема ,,Участие на деца жертви на насилие в наказателното производство
Комплексът за социални услуги в Шумен отбеляза 12 юни – Световен ден за борба с детския труд
Комплексът за социални услуги в Шумен отбеляза 12 юни – Световен ден за борба с детския труд На 12 юни България за девети път отбелязва Световния ден за борба с детския труд, обявен от Международната организация по труда. Комплексът за социални услуги в Шумен активно работи по проблемите на децата принуждавани да работят и оказват подкрепа на техните семейства. „Да говорим за тежките форми на детски труд открито и на открито" това мото избраха социалните работници за да насочат вниманието на шуменци към децата, които са принудени да работят. Тематичен транспарант е поставен до сградата на Инспектората по образование. На 11 юни социални работници през целия ден провеждаха срещи с шуменци, които бяха насърчени да изразят своята гражданска позиция През последните две години Комплекс за социални услуги за деца и семейства в партньорство с Дирекция „Социално подпомагане", Отдел „Закрила на детето", Областна Дирекция „Инспекция по труда", РУ на МВР и други институции работят за идентифициране на деца, въвлечени в тежки форми на труд. По Проект, реализиран през 2008 и 2009 година и финансиран от Международната организация по труда, бяха обхванати 106 деца в риск, които са насочени към социални и образователни услуги. Децата получиха и материална подкрепа съобразена с индивидуалните им потребности. Към настоящия момент продължава работата с деца, за които има риск да бъдат принуждавани да работят.
Международно Обучение
Международно Обучение "Въведение в резилианс" – Латвия, 25-28 май 2010г. Международно Обучение "Въведение в резилианс" – Латвия, 25-28 май 2010г.   През месец май в Латвия се проведоха две базови обучения на тема "Въведение в резилианс" с обучители д-р Надя Стойкова и Деяна Кюрчиева /ИСДП/. Първото обучение се проведе на 25-26 май на територията на дома за деца в гр. Желгава. В него се включиха 15 участника - психолози, социални работници, педагози, медицински сестри, работещи в специализирани институции и центрове за деца. Второто обучение се проведе на 28 май в Центъра за работа с деца "Дардедзе", Рига. Участваха общо 19 души – представители на Държавния инспекторат за защита правата на децата в Латвия, социални работници, психолози и учители. По време на обучението бяха разгледани теми, свързани с подхода резилианс, факторите на резилианс и възможни начини за практическа работа с деца. Бяха използвани интерактивни методи, като работа в малки групи и работа по казуси от практиката на обучаемите в контекста на подхода резилианс. И двете обучения преминаха при висока активност от страна на участниците, които изразиха желание за участие в бъдещи обучения по резилианс.
Интервю с доц. Нели Петрова за ,,Резилианс без граници
Интервю с доц. Нели Петрова за ,,Резилианс без граници" Доц. Нели ПЕТРОВА, председател на УС на ИСДП:"Да помогнеш на дете в риск означава да го приемеш безусловно"   Доц. Нели Петрова е председател на Управителния съвет на Института за социални дейности и практики (ИСДП), като неправителствената организация ръководи Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен. Един от проектите, по които ИСДП работи, се нарича „Резилианс без граници". Проектът се реализира вече 3 години. - Доц. Петрова, от миналата година в Шумен се работи по проект „Резилианс без граници", който е насочен към осъществяването на подкрепа на хора в критични ситуации. Какво точно означава резилианс?- Резилиансът е понятие, което навлиза в практиката на различните професии, свързани с работа с хора, може би в последните 50 години. Има различни теории за това какво означава и от къде идва самото понятие. Едната е, че това е стара латинска дума. Другата е, че става въпрос за английска дума с латинския корен на глагола „възстановявам". А всъщност понятието резилианс в момента се ползва в английския език, но в областта на металургията, като обозначава способността на метала да се възстановява след удар. На български език се опитвахме да го преведем като „оцеляване чрез изпитания". У специалистите, които години наред работят с проблемите на хората, се наложи разбирането, че ако човек е преживял травма в детството, той има проблем и като възрастен. И това се случва, тъй като хората идват в различните социални служби и психотерапевтични кабинети и споделят, че са имали трудни преживявания в детството. Малко прибързано се прави обаче заключението, че връзката е обратна – щом имаш проблем в детството, имаш проблем и като възрастен и обратно. През 50-те години на миналия век обаче специалистите започват да правят изследвания, за да разберат дали това е точно така. И се оказва, че не е. Данните са показали, че не всички деца, които са преживели травми, после имат проблеми като възрастни. Дори според изследването, от 10 насилени деца, само 2 по-късно стават насилници като възрастни. И обратното. Тогава лекари, психолози, социални работници се опитват да разберат какво е помогнало на тези хора, които сами са се справили с тежки травми като сексуално насилие или бездомност в детството. Всъщност така се ражда едно цяло еклектично направление, според чиято философия ние все повече трябва да разчитаме на способността на човека да оцелява. Идеята е да разберем какво е помогнало на тези хора. Оттам са изведени различните фактори на резилианса. И ние като специалисти, работещи с деца в риск, искаме да се опитаме да ги подкрепим в тяхната борба и да създадем тези условия, ако те ги нямат в семейството си така, че да заемем мястото на тази опора. Оказва се, че не е толкова важно на какво ще научим децата като знания, важното е да ги приемем безусловно като личности, да ги приемем такива, каквито са. И след това да им помогнем да развият поведение, което е добро и конструктивно за тях. Доста често ние правим обратното и децата растат с едно разбиране за себе си, че са непълноценни. Това е едно от ключовите неща, след което се появява разбирането за наставника в резилианса.- Кой може да бъде наставник в резилианса?- Обикновено този човек не знае, че е наставник. Най-често това е някой, който е изразил такова безусловно приемане на другия и е изиграл голяма роля в живота му. Всъщност специалистите в резилианса смятат, че всеки един от нас е имал такива срещи и те са му помогнали в съзряването. Важно е да можем да дадем на тези хора опора по време на тези човешки срещи по пътя им. Ние работим вече 3 години по тази програма. Тя се финансира от фондация „ОАК", която е специализирана в превенцията на насилието над деца, като по-тясно се занимава с проблемите на сексуалното насилие. Проектът стартира и в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен. - Какви дейности се осъществяват по проекта?- Най-важната стъпка беше обучението на специалисти, като самият обучителен екип бе обучен от външни специалисти от Швейцария и Франция. Сега този мобилен екип ходи из цяла България и обучава. Специално за Шумен ние имаме една много хубава идея. Обявили сме конкурс сред училищата в Шумен, като те трябва да направят свои собствени проекти, в които да разработят своя идея за превенция на насилието между децата в училище. И когато си мислехме за това, стигнахме до извода, че не е достатъчно само да се говори колко е лошо да има насилие в училище. На нас ни се иска ученици, учители и родители заедно да помислят как училището би могло да бъде сигурно място за децата. Място, където децата да се чувстват приети, а не да тръгват с усмивка и желание на училище като първолаци, а в края на годината за тях училището вече да не е най-доброто място. Нямаме илюзии, че с един проект ще постигнем коренна промяна, но бихме искали да провокираме такова мислене – как да направим така, че детето отново да стане център в училището, защото то е направено за децата, а не за самото учене. Искаме децата сами да се включат в този процес, а не да ги плашим с насилието и да чакаме промяна на поведението заради страха. Ще спечели това училище, което предложи най-интересна и разумна идея в тази посока.- Все пак какви резултати очаквате от осъществяването на проекта „Резилианс без граници"?- Очакваме промяна в нагласите и по-голяма информираност на хората относно резилианса. Много бихме искали да допринесем поне малко да се промени отношението към насилието и да престанем да обвиняваме децата за агресията и насилието, защото самият акт на обвинение вече представлява насилие. Трябва да променим отношенията помежду си, това е нашето желание. Интервю на Велмира СТЕФАНОВА